indexrevista agero | poezie | proză| cultură | istorie | jurnalistică | actualitatea germana |anunţuri

Cultura şi politica se intersectează din nou, de data aceasta la München

Simona Anomis - Auingen, Germania

Impresii si pareri personale in FORUM

 

La prezentarea la Stuttgart, din 20 noiembrie,  a “Cărţii negre a ceauşismului” a  scriitorului Liviu Vălenaş, în cadrul desfăşurării celei de-a şaptea ediţii a cenaclului cultural Agero, s-au tulburat spiritele participanţilor la evocarea momentelor-cheie din istoria şi politica ante- şi postceauşistă a României. Prezent la  adunarea generală a Asociaţiei Scriitorilor Români şi Germani      ( ASRG) din München, de sâmbătă 27 noiembrie, Liviu Vălenaş a reuşit din nou să arunce plasa mrejelor “umbroase” ale trecutului ceuşist peste adunare, condimentând considerabil discuţiile purtate în încheierea adunării.

 

După o primă “pană tehnică” – obţinerea cu întârziere a cheii pentru sediul Asociatiei (Centrul cultural românesc al Misiunii Unite, Kreuzstrasse 16, et. 1, München) – şedinţa a fost deschisă de preşedintele Asociaţiei Radu Bărbulescu. S-a inceput cu un moment de reculegere în memoria lui Vasile Iliescu, membru al Asociaţiei, care a încetat din viaţă la începutul acestui an. Radu Bărbulescu a evocat cu nostalgie numele altor membrilor decedaţi, exprimându-şi regretul că s-au piedut atâtea valori în decursul timpului. Totodată, a fost prezentat volumul “Rumänische Schriftsteller in Deutschland” (Scriitori români în Germania) planificat bilingv, fiind deocamdată finalizat numai în limba germană. Cartea cuprinde cele mai noi date despre activitatea scriitoricească a multor autori români din Germania. S-a stabilit şi un preţ de 15 euro pentru fiecare exemplar. Se speră ca până în vara anului viitor să apară şi versiunea în limba română a volumului.


În continuare, Radu Bărbulescu  a prezentat pe larg  activitatea ASRG/DRSV  de la ultima întâlnire, punctând cele mai importante realizări: s-a finalizat înregistrarea oficială la Amtsgericht, Asociaţia îndeplinind normele impuse, s-a obţinut o ştampilă oficială a Asociaţiei, prin contribuţia lui Pavel Chihaia, s-au făcut demersuri pentru deschiderea unui cont bancar curent. Radu Bărbulescu a sublinitat că distanţele mari sunt o piedică demnă de luat în considerare în vederea altor întâlniri ale membrilor ASRG şi motivul principal pentru eşuarea unor întâlniri trecute.Octavian Mihaescu a luat cuvântul, spicuind “din experienta personală” cuvinte de apreciere la adresa actualei conduceri şi la realizările obţinute, prezentarea la Târgul de carte de la Frankfurt din acest an. Dacă volumul “Rumänische Schriftsteller in Deutschland” nu a reuşit să apară la timp bilingv, a reuşit Octavian Mihăescu -întrerupt, ce-i drept, de Liviu  Vălenaş- să-şi ţină pledoaria amestecat, în ambele limbi. Mesajul a fost…clar. Este loc de mai mult şi de mai bine, se cere mai mult angajament din partea membrilor, propuneri noi sunt aşteptate.

 

Urmatorul punct aflat in discutie fost eliberarea din funcţie a actualului Birou şi alegerea unui nou comitet de conducere. După eliberarea  actualului birou, moderaţia şedinţei a fost preluată de Gheorghe Săsărman, secretar al ASRG şi preşedinte onorific al ligii LARG. S-au făcut două propuneri pentru candidatura la preşedenţie: Radu Bărbulescu, fostul preşedinte, care  acepatat să candideze din nou, şi Gheorghe Săsărman, care a refuzat, argumentând lipsa “bugetului de timp” necesar pentru exercitarea unei astfel de funcţii importante. Votul pentru preşedinte a fost secret şi Radu Bărbulescu a fost reales în funcţia de preşedinte, cu 11 voturi şi o abţinere din 12 voturi posibile. S-au făcut apoi  propuneri pentru noul vicepreşedinte. Titu Popescu  a fost  propus de către Săsărman şi a acceptat să recandideze, “atasându-se verbal” lui Octavian Mihăescu  cu o gamă de expresii româno-germane, motivând cu zâmbetul pe buze: “ Doar suntem o asociaţie româno-germană, nu?” Titu Popescu  a fost reales în funcţia de vicepreşedinte in unanimitate de voturi.

 

Tema brizantă a situaţiei politice  în Ucraina a creat o breşă in şedinţă, acaparând discuţia cu speculaţii în direcţia unei noi mineriade, folosirea aceluiaşi şablon revoluţionar: “ Garoafe pe tanc”, “aţâţarea maselor”. Din fericire, scurta divagaţie politică a avut loc în lipsa “marelui maestru al perioadei întunecate a stalinismului şi ceauşismului”, Liviu Vălenaş, care  a părăsit anterior şedinţa, altfel ar fi fost admonestaţi îndrăzneţii pentru “lipsa de informare” şi cu o argumentaţie care ar fi răpit mult timp adunării. Mica rebeliune a fost însă repede întreruptă şi participanţii şi-au îndreptat atenţia asupra alegerilor. Scrutinul s-a efectuat separat pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte, iar ceilalţi trei mebrii ai comitetului de conducere au fost aleşi tot prin vot secret într-un singur buletin de vot, urmând ca funcţiile exacte de secretar, casier, consilier, să fie atribuite mai târziu celor aleşi. Pentru aceste funcţii s-au făcut şase propuneri : Sorin Anca, Octavian Mihăescu, Dan Dănilă, Eugen Cojocaru, Ion Dumitru, Săsărman. Sorin Anca a refuzat să candideze, din motive personale, angajându-se în schimb să se ocupe de editarea bi-anuală sau chiar trimestriala a unui supliment, care să conţină noutăţi despre activitatea Asociaţiei, publicaţii recente ale membrilor, şi pe care să o ataşeze revistei de cultură“Galateea”, al cărui fondator este: De asemenea, Sorin Anca se va ocupa de actualizarea  paginii web a Asociatiei, propunere aprobata in unanimitate. Din cei cinci candidaţi au fost aleşi trei membrii ai consiliului cu 11 Voturi Ion Dumitru, 10 voturi Săsărman, 8 voturi Eugen Cojocaru. Dan Dănilă şi Octavian Mihăescu au fost aleşi prin vot deschis pentru funcţiile de cenzori ( revizori financiari) ai Asociaţiei. Radu Bărbulescu a preluat din nou moderaţia, intrandu-si pe deplin în funcţia de preşedinte al Asociaţiei. Au urmat propunerile legate de alegerea noilor membri ai ASRG, scriitorii Simona Cărătuş,

Simona Racoviţă  şi Liviu Vălenaş. După prezentarea celor trei noi membri,  s-a supus la vot deschis primirea acestora în Asociaţie. În ciuda prezentării biografice incomplete a Simonei Cărătuş, eşuata din cauza emoţiilor, a lipsei de la întrunire a Simonei Racoviţă, chiar şi a lui Liviu Vălenaş, care a părăsit cu o oră înainte şedinţa, cei trei noi membri au fost votaţi în unanimitate.

 

În încheierea şedinţei s-au purtat discutii libere, un fel de “agapa amicală” cu nelipsitele inflexiuni politice. Liviu Vălenaş şi-a făcut din nou apariţia, condimentând cu umorul său “uşor englezesc” atmosfera şi răspunzând oarecum  confuz la întrebarea « cum se simte ca  membru al unei Asociaţii diasporene, în ciuda statului său de “exilat” ?». “A te numi român de pretutindeni este o mare prostie” a spus Liviu Vălenaş, în timpul prezentării din 20 noiembrie cărţii sale la Stuttgart, “ este ca şi cum te-ai numi câine de pretutindeni(…)Eu sunt un exilat.” La o ceaşcă de cafea, oferită prin amabilitatea doamnei Dănilă şi un pocnet festiv al sticlei de vin roşu, s-au aprofundat « hors-concours »  teme sociale, culturale, politice şi personale, interesante pentru românii din străinătate.

  Simona Anomis

 index revista agero | poezie | proza | cultura | istorie | jurnalistica | anunturi

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

WEBMASTER : Conceptia paginilor, redactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]

Prezentarea grafica, design:  Lucian Hetco.