HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

Antonia Olariu premiată la 1 decembrie

cu distincţia de onoare de către primarul oraşului german Konstanz

 

               Oraşul german Konstanz, situat la confluenţa dintre Germania, Elveţia si Austria, oferă, începând din anul 1997, distincţii în cadrul Zilei mondiale a angajamentului voluntar pentru merite deosebite în diferite domenii şi direcţii precum: propagarea şi sprijinirea culturii, protecţia mediului înconjurator, angajament politic şi social, organizaţii bisericeşti si caritative etc. Anul acesta distincţiile au fost acordate pentru prima data pentru merite deosebite în contribuția la integrarea străinilor și la consolidarea relaţiilor interculturale unor cetăţeni de origine germană cât şi străină.

            Printre cei cărora Oberbürgermeister Horst Frank, primarul general din  Konstanz,  le-a acordat asemenea distincţii în sala de festivităţi a Primăriei oraşului în ziua de 1 decembrie, se află şi Antonia Olariu, un nume deja cunoscut in regiune, preşedinta Societăţii Germano-Romane Bodensee din Konstanz. Faptul este cu atât mai simbolic şi îmbucurător cu cât 1 decembrie este şi Ziua Naţională a României şi întrucât oraşul Konstanz este un centru universitar internaţional ce găzduieşte un foarte mare număr de studenţi români, graţie unui puternic şi statornic  parteneriat cu Universitatea « Al.I.Cuza » din Iaşi.

În alocuţiunea de laudatio rostită de primarul general Horst Frank,  acesta a prezentat activitatea şi argumentele ce au stat la baza acestei premieri relevându-se în special activitatea de voluntariat dar si cea profesională a Antoniei Olariu: <<Doamna Olariu are dubla cetățenie, germană si româna, și locuieşte de mai bine de 10 ani în Konstanz unde şi-a gasit o a doua "patrie". Coordonata principală a Antoniei Olariu este activitatea în domeniul internaţional, intercultural şi în procesul integrarii străinilor.
          Pe plan profesional d-nia sa este actualmente coordonator adjunct al instituţiei Welcome Center a Universităţii din Konstanz din cadrul Departamentului de Relaţii Academice şi Internaţionale şi, in această calitate, referent pentru cercetatorii internaţionali şi totodată, coordonatorul cursurilor de limbă germană pentru doctoranzi, post-doc şi profesori internaţionali; lector de limba germană pentru studenţi internaţionali în cadrul Institutului de limbă (SLI) al Universității din Konstanz; doctorandă a departamentului de germanistică al aceleași universități și traducător autorizat de limba germană şi română pentru landul Baden-Württemberg.
         Din activitatea conceptual-teoretică în domeniul intercultural și integrațional amintim: realizarea de curicule de limba germană pentru proiecte de integrare lingvistică și profesională din cadrul Universității Populare (Vhs) Konstanz-Singen; elaborarea de analize examinatorii ale unor instituții care oferă cursuri integrative de limba germană în vederea obţinerii licenţei de funcţionare din partea ministerului emigrării; analiza de manuale de limba germană ca limbă străină pentru edituri germane; specializare si publicaţii în domeniul socio-lingvistic în special pe tematica interdependenţei dintre limbă şi identitate în cazul emigranţilor adulţi precum si analiza conceptelor topografice interculturale din literatura contemporană a autorilor care și-au ales limba germană ca limbă literară. 
         Pe plan social Antonia Olariu se angajeaza în consolidarea relaţiilor româno-germane din anul 2004, cand a preluat conducerea Societăţii Germano-Române Bodensee. Împreună cu o echipă de români şi germani d-sa  a organizat în ultimii 7 ani peste 70 de manifestări precum reuniuni de cultură, muzică şi poezie, concerte de cameră, săptămâni cinematografice, seri de lectură, matineuri artistice, excursuri in economie, politică şi teme de actualitate, colocvii ştiintifice, întâlniri colocviale s.a, în colaborare cu mai mulţi parteneri precum Universităţile Konstanz şi Iaşi, Universitatea Populară Konstanz, Centrul Cultural Konstanz, Biroul pentru integrare al oraşului Konstanz, Biserica Românească Sf. Duh (Preot Ionel Nemeș) din Konstanz s.a.


         D-na Olariu este totodata si iniţiatoarea Zilelor Culturale şi Ştiintifice la Bodensee care au avut pentru prima dată în 2005
>>.

Printre voluntarii care au activat împreuna cu d-na Olariu în diferite etape ale societății începând cu 2004 se numără: Prof. Dr.h.c. Michael Przybzlski, Dr. Norina Procopan, Ramona Trufin, Ursula Dreher, Anda Lohan, Dr. Rafael Horenian, Thomas Wagner, Mihaela Homană, Mădălina Mirea, Marian Luca, Daniela Arghir, Eugenia Nemeș, Rodica Kisch, Edith Heidel, Sonia Tudose, Mihai Pitea, Dominic Fritz, Fabian Dreher, Jim Christian Zoghaib, Irina Mazzola, Adrian Sacalschi, Peter Andree, Aurelia Merlan, Irina Perdivară, Thorsten Mertens, Iulia Ionescu, și alții.

          Printre personalităţile care au participat la acţiuni ale societăţii amintim pe: scriitorul româno-elveţian Cătălin Dorian Florescu; Wilfried Gruber, fostul ambasador al Germaniei la Bucureşti;  Dr. Matthias Buth, secretar de stat pentru cultură şi media la Bonn;  Fritz Bläsner, fostul director al biroului de legătură al L-Bank Baden-Württemberg din Stuttgart ; Mag. Rembert Schleicher, referent al Oficiului de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Viena şi fost preşedinte al Acţiunii Catolice a Mitropoliei din Viena; Bernadette Conrad, cunoscuta autoare si journalistă germană; Daniel Bănulescu, autor român din Bucuresti si traducatoarea lui, Aranca Munteanu din Viena; familia de muzicieni din Konstanz Alexander, Bogdan și Alexander jr. Kisch; pianista Luiza Borac din România; scriitoarea Dr. Lucia Olaru Nenati din România; artiștii Simona Ciubotaru și Eugen Pentz din Stuttgart; Dr. Gerhild Framhein, pe atunci director al Oficiului de Relații Internationale al Universității din Konstanz; Prof. Dr. h.c. Florin Ionescu din Konstanz, președinte al “American-Romanian Academy of Arts and Sciences”; Prof. Dr. Alexandru Cecal, pe atunci prorector al Universității Al.I.Cuza Iași; Prof. Dr. Ileana Costea de la California State University, SUA; pictorii: Maria Fülöp, Maria Piziali, Olimpiu Orza ș.a.

De specificat este si faptul ca toate aceste manifestări sunt organizate pe bază de voluntariat si cu resurse proprii.

         Acordarea acestor distincţii unor cetățeni germani dar si străini reprezintă, înainte de toate, un semn al preţuirii pe care autorităţile germane ştiu să o acorde fără prejudecăţi celor ce-şi  dovedesc cu prisosinţă meritele, ceea ce se dovedeşte şi prin formula de încheiere a textului înscris pe diplomă:

 

 “Pentru meritele deosebite în acest angajament exemplar vă exprim mulţumirile şi înalta mea apreciere!".

  Horst Frank, Primar General”

 Konstanz, 1 Dec. 2010

 

             

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com