Reclama Dvs.

Pagina de front | Istorie | Proză și teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate și apeluri


.

 

Sindromul Teleorman sau revolta victimizaților

Lucian Hetco

 

Ambiguitatea nivelului public de explicitare în "sindromul teleorman", survine acolo unde limbuția este cea mai zgomotoasă, iar flecăreala cea mai stupidă și lipsită de discernământ devine tot mai inventivă ori ostentativă, provocându-se voit iluzia că lucrurile "se mișcă", într-un "undeva" în care totul se întâmplă, dar unde în fond nu se modifică nimic. 

Victimizarea este metodă și ideologie, parametru de șoc al emoționalității, ea având sprijinul moralei popimii în haine de duminecă, al alcoolicilor gen stîlp de pod din crâșma satului, al primarului obez și al restului plebei eficient antrenată să fie ofensată de faptul ca "statul nu face nimic".

Această ambiguitate oferă interpretării subversive ceea ce căuta, iar flecărelii și curiozității de cartier ori de uliță înfundată, le conferă iluzia consistenței și solidarității sociale, prin care totul s-ar decide ideologic la nivelul lor, al progresului întru "dreptate, echitate, fraternitate" (ori solidaritate între bruneți) de neam răzbit prin sacrificii incomensurabile.

Sasul masiv din fruntea statului este stilizat grosolan în presa de sindrom ca fiind ciocoiul modern, lălâu, mut, ori cu aspect de rinocer gestant, ca fiind simbolul absolut al străinului avid, ce suge sângele bietei nații. 

Victimizarea teleormăneană este propulsată și procesată prin acționism și canal de partid cu antenă triplă, patriotardă, prin simularea "înțelegerii" realității la fața locului, prezența liderului (key person), ori al unui Duo Infernale de efect,ca dovadă a capacității endogene de a soluționa probleme de altfel propriu create și alimentate de situație (ploaie multă și diguri slabe, ori inexistente, oameni indiferenți). 

 

 

Momentul post-adevăr este redirijat medial, canalizat spre victimizare, imaginea eroică în salopetă denotă preocupare, hotărâre și putere de decizie! Important este la fel de mult ca liderul să fie ușor grăsuliu, rotunjel, roz, să apară adică ca fiind bine hrănit, voinic, vajnic și cât de autentic (ori patibular dacă vreți), pentru a oferi oricărui combatant de pe scenă, posibilitatea de a se identifica cu tribunul atotștiutor și omnipotent. Mina încruntată este voit patologică, dușmanul invizibil trebuie nimicit, iar noi, tribunii, noi știm cum se face!

Maeștrii manipulării naționale, guvernează în virtutea șmecheriei și apostaziei, al nivelului redus de discernământ și în lipsa capacității de analiză profundă, ridicate la rang de virtute națională (românul fiind nu doar cel mai inteligent exponent al speciei homo sapiens, ci și emoțional pragul de sus spre dumnezeire) și își exercită puterea politică în urma acestei diversiuni ideologice, fără a favoriza o înțelegere autentică, îngrădind prin mineriade, populism și proteste ale înfometaților, orice pornire, ori reacție de protest și așa minimale ale intelectualismului duplicitar cu puterea (după maniera tradițională ortodoxiei) creând și întreținând cadrul perfect al mitului etern, în virtutea căruia nimic (ul) românesc, cu toate că nefiind perfect, este preferabil oricăror alte modele, ca etalon viețuirii pe post de redută existențială.

Victimizați, ai noștri politicieni haiducesc (ca reacție nobilă) contra Răilor acestei planete, ideologii mioritic - fanarioți fiind de părere că metoda valahă de a pune problema, este universal echitabilă și că nu ar trebui să se schimbe vreodată.

Rasismul valah de factură subzistențială în varianta sindromului teleorman, rezultă și în urma acestei constatări. El este contra tuturor altora ce material, au mai mult decât ei. El este violent, gălăgios, impertinent și contra a tot ce nu accepta improvizația ca normă civică, fie ei cetățeni români emigrați, unguri, sași ori chiar ardeleni. Democrația la valahi, mai ales în versiunea din sudul sălbatic, nu înseamnă altceva decît o măciucă aplicată pe la spate, o plesnitură de grup, salutară, gregară, sadistă și violentă, ce se sufocă însă în propriiile odăjdii ale otrăvii mediale, odată cu prima neînțelegere politică (ce sunt de la sine programate). 

Acestea se produc repetabil și cu ofensa de fond a nemulțumirii de clan, trib ori cârciumă, prin răzmerița organizată în baza actelor de prezență la vot, se produce inevitabil după rețetele de mai sus, iar în cele din urmă, mitul persistenței și invincibilității sindromului teleormănean asigură plebei râcninde, un vechi și nou modus vivendi, liderul de partid se poartă în presă precum Toma Alimoș, viril și invincibil, lăudăros și demagog. 

Împreună cu alți lideri, mătură medial cu fundul în luntre și în cizme de gumă malurile răurilor care de două mii de ani nu au încă diguri consistente, întocmai ca pe vremea invadatorilor turci din pădurea nebună. Între noi vorbind, Deliormanul este pădurea nebună din vremea codrilor Vlăsiei. Nu se dezminte nici azi, nu-i așa?

 

Lucian Hetco
Redactor șef, editor

 

Agero Germania
www.agero-stuttgart.de

 

 

Dreptul de aproba copierea articolelor prezentate in revista AGERO apartine detinatorilor de copy-right (autorul/autoarea),  care trebuie contactati si informati in timp util.  Orice preluare de texte din revista AGERO fără aprobarea autorilor și precizarea sursei intra sub incidenta "Legii drepturilor de autor".

 

Impressum

 

 

Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero,  Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu. Redakteure: Ion Măldărescu,  Cezarina Adamescu (Rumänien)