Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

 

LIGA ASOCIAȚIILOR ROMÂNO-GERMANE / LARG

COMUNICAT

 

În numele Ligii Asociațiilor Româno-Germane din Germania, ne exprimăm profunda îngrijorare în legătură cu recentele evenimente politice din România, așa cum au fost ele caracterizate, printre altele, înRaportul Comisiei Europene[1] din 18 iulie a.c. – raport din care ne luăm îngăduința să cităm[2]:

 

„Comisia consideră că măsurile adoptate recent de Guvernul României generează preocupări serioase privind respectarea principiilor fundamentale. Aceste măsuri au fost luate într-un sistem politic excesiv de polarizat, în care neîncrederea dintre entitățile politice și acuzațiile sunt o practică obișnuită; totuși, acest context politic nu poate explica natura sistematică a mai multor acțiuni. Deși anumite acțiuni pot fi explicate parțial de această polarizare politică, acțiunile respective ridică îndoieli serioase privind angajamentul față de respectarea statului de drept sau privind modul în care este înțeles statul de drept într-un sistem democratic pluralist. Contestarea la nivel politic a unor decizii judiciare, subminarea Curții Constituționale, răsturnarea unor proceduri stabilite și eliminarea unor mecanisme-cheie prin care puterile în stat exercită controlul asupra activității celorlalte puteri pun sub semnul întrebării angajamentul guvernului de a respecta statul de drept și independența controlului jurisdicțional. În special, Comisia este extrem de îngrijorată de informațiile privind manipulările și presiunea care afectează instituțiile și membrii sistemului judiciar și care, în cele din urmă, au un impact grav asupra întregii societăți. Deși prezentul raport analizează ultimii cinci ani în ansamblu, controversele actuale reprezintă o amenințare gravă la adresa progreselor realizate până acum și ridică întrebări serioase în ceea ce privește viitorul reformelor deja lansate. Prin urmare, prezentul raport conține recomandări specifice pentru a răspunde situației actuale și pentru a sprijini restabilirea respectării principiilor care stau la temelia democrației europene.”[3]

 

Considerăm că polarizarea menționată aici are loc doar în aparență între partide sau coaliții; în realitate, este vorba de un conflict frontal între oamenii de bună credință, care își doresc o viață liberă și prosperă într-o societate democratică, guvernată de principii și legi, în respectul statului de drept și al justiției, pe de o parte, iar pe de alta tagma celor îmbogățiți peste noapte și a politicienilor corupți, fără nicio preocupare pentru interesele reale ale țării, dar care încearcă să impună un control discreționar asupra pârghiilor puterii, pentru a-și menține și consolida privilegiile, obținute ocolind și sfidând legea. Reacția fără echivoc a Uniunii Europene și a unor cancelarii occidentale, ca și ecoul stârnit de evenimentele de la București în presa din Germania și din alte țări, reprezintă o condamnare fără drept de apel; a prezenta asta drept rezultat al unei pretinse campanii de dezinformare nu este altceva decât o încercare penibilă de a arunca asupra altora răspunderea pentru consecințele faptelor proprii. Pagubele provocate prestigiului și bunului renume al României nu pot fi reparate decât prin ducerea la îndeplinire a măsurilor specificate în finalul Raportului Comisiei Europene, în special a celor din Secțiunea 1 – Respectarea statului de drept și a independenței sistemului judiciar:

  • abrogarea Ordonanței de Urgență nr. 38/2012 și a Ordonanței de Urgență nr. 41/2012 și asigurarea respectării deciziilor Curții Constituționale referitoare la cvorumul pentru referendum și la domeniul de responsabilitate al Curții;

  • respectarea, pe viitor, a prevederilor Constituției la emiterea ordonanțelor de urgență;

  • punerea în aplicare a deciziilor Curții Constituționale;

  • asigurarea publicării fără întârziere a tuturor actelor, inclusiv a deciziilor Curții Constituționale, în Monitorul Oficial;

  • invitarea tuturor partidelor politice și autorităților guvernamentale să respecte independența sistemului judiciar; asumarea angajamentului de a impune sancțiuni disciplinare tuturor membrilor de Guvern sau de partid care subminează credibilitatea judecătorilor sau care exercită presiuni asupra instituțiilor judiciare;

  • numirea în funcția de Avocat al Poporului a unei persoane care se bucură de sprijinul diferitelor partide, în cadrul unui proces transparent și obiectiv, menit să asigure alegerea unui candidat cu o autoritate, o integritate și o independență de necontestat;

  • introducerea unui proces transparent de numire a Procurorului General și a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție; un astfel de proces transparent ar trebui să includă depunerea unor candidaturi deschise, fondate pe criterii de experiență profesională, integritate și rezultate pozitive în acțiunea anticorupție;

  • abținerea de la numiri în cursul președinției interimare;

  • evitarea acordării de grațieri prezidențiale în cursul președinției interimare;

  • abținerea de la numirea în posturi de ministru a persoanelor împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești în materie de integritate; eliberarea funcției de către miniștrii aflați într-o astfel de situație; adoptarea unor proceduri clare prin care să se prevadă demisia parlamentarilor împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri definitive privind incompatibilitatea sau conflicte de interese ori care au fost condamnați definit într-un caz de corupție la nivel înalt.”[4]

 

Prin acțiunile ei, prin întreaga activitate a asociațiilor membre, Liga noastră urmărește să contribuie nu numai la păstrarea identității culturale a comunităților românești din Germania, ci, în același timp, și la creșterea prestigiului patriei noastre dintâi. Precizăm că Liga se definește, chiar prin statutul ei, ca neangajată politic de partea vreunui partid; în cazul de față însă este vorba de ceva mult mai important decât interesele unei coaliții politice oarecare: în joc e destinul României, locul ei în familia națiunilor europene, imaginea ei în lume, demnitatea și prosperitatea cetățenilor ei. De aceea, consecvenți poziției noastre, noi considerăm că a nu lua atitudine în această situație ar însemna pur și simplu o abdicare de la principiile elementare ale ordinii democratice, de drept, o trădare a propriei noastre identități.

 

Din păcate, o parte a presei scrise și a televiziunii din România, în loc să sprijine onest și cu obiectivitate procesul de democratizare, se complace în rolul de slujitor al celor ce vor să reducă țara la statutul de feudă proprie; asemenea pretinși jurnaliști își reneagă crezul profesional, informând unilateral și denaturând faptele, călăuziți probabil de un cunoscut slogan al lui Joseph Goebbels, după care o minciună repetată suficient de des, devine adevăr. Acestei conjurații a mistificării și manipulării îi pot pune însă stavilă numai cetățenii – pentru că ei sunt, la urma urmei, răspunzători pentru soarta țării. Iar ei pot dovedi, și prin votul lor la referendumul din 29 iulie, că sunt conștienți de această gravă, netransmisibilă răspundere în fața istoriei.

 

23.07.2012

Comitetul de Conducere al LARG

 

[1] RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare.COMISIA EUROPEANĂ, Bruxelles, 18.7.2012 (vezi: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/07/pdf/2_ro.pdf)

[2] citatele noastre respectă regulile academice, chiar dacă acest Comunicat nu are pretenția de lucrare științifică

[3] Raportul Comisiei Europene, p.3

[4] idem, p.22-23

 

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero, Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu (Rumänien). Redakteure: Ion Măldărescu, Cezarina Adamescu (Rumänien)