Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

COMUNICAT

FUNDAŢIA ECUMENICĂ SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

 

 

Sub înaltul patronaj al PS Calinic, Episcop al Argeşului şi Muscelului, s-a desfăşurat la Curtea de Argeş, în zilele de 21 şi 22 septembrie, prima ediţie a Simpozionului “Rezistenţa prin religie în timpul regimurilor totalitare”, organizat de “Fundaţia Ecumenică Sfântul Apostol Andrei”.


Participanţii au dezbătut o tematică vastă, care a cuprins probleme legate de implicarea clerului ortodox român şi a credincioşilor săi în lupta împotriva totalitarismului;B.O.R. şi Statul totalitar- Preotul şi viaţa Cetăţii ;martirajul creştin ortodox în perioada prigoanei totalitare- necesitatea cunoaşterii lui ca temelie a unei democraţii creştine ;credinţa creştin-ortodoxă şi democraţia – B.O.R. între continuitate, înţelegere dată de cunoaştere şi forţa pocăinţei; apariţia şi maturizarea unităţii de rezistenţă antitotalitară, rezistenţa şi martirajul în temniţele regimurilor totalitare din România; poezia crucii, ca lumină dătătoare de credinţă şi nădejde în închisorile comuniste; viaţa monahală în perioada dictaturii proletare, culpabilizarea clerului român, armă folosită pentru îndepărtarea Păstorului de viaţa Cetăţii etc.


La simpozion au participat peste 50 de personalităţi cu preocupări în domeniul istoriei, culturii, artei, literaturii şi gazetăriei creştine care au prezentat referate şi studii ample, inedite despre tematica propusă sau au avut intervenţii interesante asupra problemelor dezbătute. Toate lucrările prezentate vor fi cuprinse într-un volum care va fi editat şi publicat până la sfârşitul acestui an.


Amploarea manifestării şi importanţa demersului i-au determinat pe participanţi să hotărască transformarea simpozionului în primul congres al Rezistenţei prin religie în timpul regimurilor totalitare, care urmează a se desfăşura anual. S-a hotărât, de asemenea, crearea unui secretariat care să se ocupe de organizarea congresului şi să stabilească legătura cu celelalte organizaţii şi instituţii ale societăţii civile şi statului care studiază fenomenul rezistenţei Bisericii în regimurile totalitare, în vederea corelării acţiunilor lor.
 

Manifestarea s-a încheiat cu înmânarea diplomelor de participare şi cu o slujbă de pomenire a martirilor închisorilor comuniste care s-a desfăşurat la monumentul dedicat rezistenţei lor în închisoarea de la Piteşti.


Menţionăm lucrările ce s-au remarcat :


1. P.S. Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului – prelegere Biserica Ortodoxa Română – factor de rezistenţă anticomunistă
2. Pr. Mărgăritescu Nicolae- Episcopia Argeşului şi Muscelului, consilier „Biserica şi societatea”- prelegere, Preotul, slujire şi conştiinţă a credincioşilor săi
3. Arhim. asist. drd. Emilian Nica -Facultatea de Teologie Ortodoxa"Dumitru Staniloae Iasi- VIATA MONAHALA DIN MITROPOLIA MOLDOVEI SI SUCEVEI IN PERIOADA PASTORIRII MITROPOLITULUI IUSTIN MOISESCU (1957-1977), SUB REGIM COMUNIST
4. pr. Daniel Gabriel Otescu,din Parohia Ortodoxa Română Belint, protopopiatul Lugoj "Forme de rezistenta a Bisericii Ortodoxe Banatene in marturii orale(1947-1964)".
5. Pr. protopop dr. Florin Tuscaşu- Mitr. Visarion Puiu. Acţiuni şi demersuri antitotalitare în perioada 1921-1944-( însoţită de expozitie )
6. Pr.Protopop Dr. Florin Tuscaşu – Ep. Partenie Ciopron- de la Episcopia Armatei la Episcopia Romanului –( însoţită de expozitie
7. prof.univ.dr.Ioan Scurtu- Promovarea credinţei într-un stat ateu
8. prof. univ. dr. RADU CIUCEANU, FLORIN SANDRU- PATRIARHUL IUSTINIAN – pionierul rezistenţei anticomuniste
8. Dumitru Manolache - Jertfelnicia anonimilor şi biruinţa Bisericii. Gheorghe de pe Urziceanca, un mucenic necunoscut al Bărăganului
9. CORNELIU CONSTANTIN CIOMAZGA- HARUL DOMNULUI PESTE HALUL OMULUI ( fragment din viitorul roman „ Se întorc morţii
acasă „ )
10. Răzvan Codrescu - Ortodoxia luptătoare: cazul Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925-2006)",
11. prof. univ. dr. VIRGILIU RADULIAN - IN MEMORIAM TEOCTIST ARAPASU
12. Dumitru Stavarache si Ruxandra Rizeanu - Mărturii documentare cu privire la demersurile antitotalitare ale unui ierarh al Bisericii
Ortodoxe Române, mitropolitul Visarion Puiu.
13. ASPAZIA OTEL- PETRESCU- RUGACIUNEA –SUPORT DE REZISTENTA PENTRU FEMEIA INTEMNITATA POLITIC
14. prof. LUPU ALEXANDRU –PRESEDINTELE C N R pentru DREPTURILE COPILULUI—COPILUL – MARELE SACRIFICAT AL ISTORIE
15.IELENICZ GABRIELA – PRESEDINTE EXECUTIV Asociaţia culturala PRO- BASARABIA SI BUCOVINA –GOLGOTA SLUJITORILOR SFANTULUI ALTAR

16. GEORGE CALIN - PĂSTRAREA DREPTEI CREDINŢE – CALEA SPRE MÂNTUIRE
17. NICOLETA CONSTANTIN – DIRECTOR FUND. EC.SF. APOSTOL ANDREI - PASTORUL SI CETATEA- TRECUT , PREZENT DAR MAI ALES VIITOR
18. Prof. drd. GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU - „TOTALITARISMUL INFRANT PRIN RELIGIE „
19. Prof. drd. GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU - „ JERTFA POETILOR CRUCII „


PRESEDINTE FUNDATIA ECUMENICA SFANTUL APOSTOL ANDREI

Prof. drd. GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

 

FUNDAŢIA ECUMENICĂ SFÂNTUL APOSTOL ANDREI

Înregistrată în Registrul Naţional la numărul 3129/B/1996 –sentinţa civilă 238/1996. Sediul mun .BUCURESTI – str. Abanosului nr.6 , bl.3 , sc. A , ap.16 sector 2
Cont RO13RZBR0000060009386558 - Raiffeisen Bank Bucureşti, Ag.Colentina. TELEFON:0724 902 449 ;0729 137 942;EMAIL-gh.nistoroiu@yahoo.com

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)