HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

   

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM)

Comunicat de presă

 

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) luând act de noul demers antidemocratic, intolerant şi antiromânesc al primarului municipiului Sf. Gheorghe, jud. Covasna, Antal Arpad, faţă de familia concetăţeanului nostru Dan Tanase, cunoscut pentru activitatea sa civică pusă în slujba respectării legislaţiei naţionale, în judeţele Covasna şi Harghita, îşi exprimă totalul dezacord faţă de asemenea practici, specifice regimurilor fasciste.
De fapt, reprezentanţii asociaţiilor, ligilor şi fundaţiilor membre ale FCRCHM, în nenumărate ocazii, au prezentat public aspecte ale comportamentului antieuropean, etnocentrist, discriminatoriu faţă de cetăţenii români de naţionalitate română, din oraşul Sf. Gheorghe, oraş pe care primarul Antal Arpad îl conduce ca pe o feudă, ca pe o enclavă refractară la prezenţa alterităţii şi a simbolurilor statului român.
În relaţia cu cetăţenii români de naţionalitate română din Sf. Gheorghe şi judeţul Covasna, Antal Arpad are comportamentul arogant al grofilor de odinioară, faţă de iobagii români, punând sub semnul întrebării calitatea lor de cetăţeni egali în drepturi cu ceilalţi locuitori ai zonei. Liderul UDMR Antal Arapd, practică un discurs şi un comportament cu caracteristice fasciste, apreciind oamenii după etnia şi locul lor de naştere şi nu după valoarea şi profesionalismul lor.
Deşi trăim într-o Europă a circulaţiei libere a persoanelor şi valorilor culturale şi materiale, a promovării multiculturalităţii şi a acceptării alterităţii, primarul Antal Arapd continuă practicile intolerante şi antiromâneşti, din timpul regimului austro-ungar, a celui horthyst sau din timpul experimentului stalinist de tristă amintire al Regiunii Autonome Maghiare, făcând abstracţie de prezenţa, interesele şi aspiraţiile celor peste 14.000 de cetăţeni români de naţionalitate română trăitori în Sf. Gheorghe. În acest sens, din noianul de mărturii grăitoare ale antiromânismul său notoriu, menţionăm doar câteva: configuraţia etnică a personalului Primăriei municipiului Sf. Gheorghe, în care nu se regăseşte niciun funcţionar român; înfiinţarea Editurii Sentgorgy şi anunţul de a tipări trei cărţi în limba maghiară, pentru marcarea împlinirii a 550 de ani de atestare documentară a oraşului Sf. Gheorghe, din fonduri publice, în dispreţ total faţă de istoria zbuciumată, cultura şi spiritualitatea românilor din oraş; neparticiparea la sărbătorile de importanţă naţională (Ziua naţională a României, Unirea Principatelor Române, Ziua Drapelului, Ziua Imnului, Ziua Armatei Române, Ziua Poliţiei, Ziua Jandarmeriei ş.a, sau participarea la unele evenimente publice, fără a purta eşarfa tricoloră, conform prevederilor legale); nerespectarea prevederilor legale privind prezenţa şi primordialitatea limbii române în spaţiul public al oraşului, în raport cu limba maghiară; schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Sf. Gheorghe, cu rezonanţă deosebită pentru istoria naţională a României, cum ar fi 1 Decembrie 1918, Horia Cloşca şi Crişan, ş.a; neluarea în consideraţie a propunerilor societăţii civile româneşti de acordare a numelor unor personalităţi importante pentru istoria românilor din zonă, cum ar fi Aurel Nistor, Grigore Păltineanu ş.a, unor străzi din municipiul Sf. Gheorghe; iniţierea campaniei de strângere de semnături pentru scoaterea din domeniul public naţional a terenurilor şi imobilelor aparţinând Armatei Române, inclusiv a Poligonului de tragere folosit de toate componentele sistemului de apărare şi de asigurarea a ordinei publice, din localitate; îndepărtarea steagului tricolor de pe edificuiul public al Casei cu Arcade ş.a.
Aceste fapte ale fruntaşului UDMR Antal Arpad, primarul unui oraş, din inima României, în anul Domnului 2011, sunt o continuare anacronică a unor momente de maximă intoleranţă manifestate faţă de românii din Sf. Gheorghe, comise de înaintaşii săi, în ultimele secole, adevărate răni nevindecate ale mentalului colectiv, menţionate de documentele vremii: „în timpul revoluţiei de la 1848, românii din Sf. Gheorghe au fost adunaţi în piaţa centrală a oraşului şi constrânşi să treacă la una din confesiunile de expresie maghiară”; într-o circulară, din anul 1870, semnată de mitropolitul Andrei Şaguna, prin care se solicita sprijin pentru repararea bisericii ortodoxe şi şcolii confesionale româneşti din Sepsi Sângiorgiu se menţiona: „...nicăieri nu este atât de ameninţată naţionalitatea şi confesiunea noastră ca acolo”; după Diktatul de la Viena, din toamna anului 1940, „...S-a dezlănţuit prigoana împotriva românilor. Limba română a fost interzisă în spaţiul public; denumirile şi monumentele româneşti au fost distruse; biserica veche şi cimitirul au fost devastate de către grupuri răufăcătoare….materialul de pe şantierul Catedralei ortodoxe a fost împărţit la cetăţeni pentru a-şi construi locuinţe, iar mare parte din el a fost furat. În subsolul catedralei, armata maghiară a amenajat un adăpost antiaerian”. Din cei 2119 credincioşi români (reprezentând 20% din locuitorii oraşului de până la Dickat) au rămas doar … 40!
Consiliul Director al FCRCHM reînnoieşte apelul către principalele forţe politice româneşti, către instituţiile abilitate ale statului, către reprezentanţii societăţii civile şi ai mass-media româneşti să acţioneze, fiecare după rolul şi atribuţiile pe care le au în cadrul societăţii româneşti, să sancţioneze comportamentul incalificabil al primarului Antal Arpad şi al tuturor liderilor maghiari care promovează separatismul şi autonomia pe criterii etnice a localităţilor din Arcul Intracarpatic.
Consiliul Director al FCRCHM a primit şi primeşte sute de mesaje de solidaritate din partea unor asociaţii ale românilor din ţară şi din străinătate şi a unor personalităţi marcante ale ştiinţei şi culturii româneşti, în care este exprimată solidaritatea cu românii din Covasna, Harghita şi Mureş, şi sunt evidenţiate efectele nefaste ale unor asemenea comportamente anacronice, faţă de convieţuirea româno-maghiară, în general, şi faţă de situaţia cetăţenilor români de etnie maghiară trăitori în celelalte localităţi din întreg spaţiu românesc, şi nu numai.

 

Biroul de presă al FCRCM

str. Miko Imre, nr. 2, mun. SF. GHEORGHE, jud. COVASNA,
tel./fax: 0267.313534 email: cohara_ro@yahoo.com
www.forumharghitacovasna.ro
Nr. 43 din 23 august 2011

       

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com