Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

EMIL MOLDOVAN, UN COLEG,

SCRIITOR ROMÂN,

ARE NEVOIE DE AJUTOR!

 

George ROCA

 

 

Revista AGERO nu a promovat până acum acest gen de apel (de ajutor), deoarece specificul acesteia este de cultură, literatură şi artă. Consultându-mă bineînţeles şi cu editorul Lucian Hetco ne-am permis totuşi să încălcăm regula deoarece persoana în cauză este un coleg în ale scrisului, un valoros domn al penelului şi al peniţei, un tânăr special, care încă nu a împlinit vârsta celor 30 de „primăveri”!   

 

Contact:

Emil MOLDOVAN

tel: 0721 60 32 87 [România]

e-mail: amilmol@yahoo.com , drmoldovanemil@gmail.com blog: http://moldovanemil.blogspot.com

 

Repere biografice: Emil Moldovan

 

Născut în anul 1978, la 8 aprilie, în oraşul Reghin, judeţul Mureş, România. A urmat Liceul de Arte Plastice din Bucureşti şi cursurile facultăţii şi masteratului de istorie-arheologie din cadrul Universităţii din Alba Iulia. Este doctor în arte vizuale cu teza intitulată „Metaforă plastică şi simbol la originile artei româneşti”, lucrare coordonată de prof. univ. dr. Constantin Prut şi apreciată cu calificativul Magna Cum Laudae.

 

În prezent este preparator universitar la Facultatea de Arte din Timişoara. Dintre domeniile de interes în care a contribuit prin participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, cu studii şi articole publicate, pot fi amintite istoria, arheologia, iconografia şi antropologia culturală:

 

  • Dispozitivul pivotant de la Deda (judeţul Mureş), pentru confecţionat ceramică din suluri de lut, în Apulum, 2006

  • Descoperiri aparţinând culturii Coţofeni la Reghin – Iernuţeni (jud. Mureş), în Revista Bistriţei, 2006

  • Un ritual funerar insolit practicat în trecut de populaţiile din spaţiul românesc, în Omagiu profesorului Ioan Andriţoiu cu prilejul împlinirii a 65 de ani, Alba Iulia 2005

  • Cimitirul evreiesc din Reghin, în Reghinul Cultural, 2003

  • Trepanaţia craniana la culturi preistorice din Transilvania, în BCSS, 2003

 

Eseurile şi cronicile plastice:

 

  • Aforismele prosopomorfe ale lui Cosmin Moldovan, Editura Carmel Print, Arad, 2007

  • Dendrologia şi paleontologiile litice ale Deliei Brânduşescu, Editura Carmel Print, Arad, 2007

  • Simbolurile lui Marius Bacriu, PENTAdVISUAL, Timişoara, 2006

  • Scurtă călătorie în palatul lui Minos, în Cuvântul liber, Târgu Mureş, 2003

 

SUSŢINE ACEST DESTIN *

 

Moldovan Emil a fost diagnosticat cu sindrom mielodisplazic, Anemie Refractară  Exces de Blasti, şi necesită transplant de măduvă cât mai rapid. Datorită faptului că România nu este întrodusă în sistemul internaţional de potenţiali donatori şi nu există încă, o bancă cu date genetice, trebuie căutat un donator în strainatate. În cazul în care se găseşte donator în străinatate va trebui ca transplantul să se facă acolo, iar tot tratatamentul şi procedura costă aproximativ 200.000 euro.

 

Probleme româneşti Paypal

 

08 martie 2008

Am aflat cu stupoare că eterna şi fascinanta Românie are restricţie în ceea ce priveşte contul Paypal. Adică, se pot face plăţi şi se pot trimite bani din ţară, dar de retras bani din acest cont, nu ai voie DECÂT 2500 de dolari pe an. Aşa că eforturile care le-a facut Emil Moldovan până acum pentru realizarea acestui cont sunt în zadar. Dacă cineva ştie mai multe despre Paypal decât băncile din România (care au fost contactate de către E. M.) îl rugam sa ne ajute. Pâna la clarificarea acestei situaţii (poate cu ajutorul dvs.), îi rugăm pe cei din străinatate, care doresc să facă donaţii, să trimită banii în contul deja creat:

 

cod SWIFT: BRDEROBU

cont curent: SV31915942700 (cont euro)

cod IBAN: RO18BRDE270SV31915942700

cont curent: SV31915862700 (cont RON)

cod IBAN: RO22BRDE270SV31915862700

titular cont: MOLDOVAN EMIL

Banca: BRD-G.S.G., sucursala Târgu Mureş, str. Călăraşilor nr.11, Tg. Mureş, România

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Am verificat veridicitatea celor enuţate în acest apel umanitar, atât la Institutul de Arte Plastice din Timişoara, cât şi la prietenii comuni (doamna Veronica Hrincu din Sydney, Australia şi domnul Adrian Pora din Toronto, Canada) care m-au informat de situaţia grea prin care trece domnul Emil Moldovan şi de necesitatea unui ajutor financiar cât mai urgent. 

 

George ROCA

Redactor AGERO

Sydney, 10 Mai, 2008

http://www.agero-stuttgart.de

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)