HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

Mesajul Asociaţiei Culturale

,,Pro Basarabia şi Bucovina

de Ziua Naţională a României

 

 Ziua de 1 Decembrie, declarată, din anul 1990, Ziua Naţională a României, este nu numai un prilej de evocare a Marii Uniri înfăptuite în 1918, ci trebuie să constituie, în permanenţă, o temă de reflecţie la unitate a tuturor românilor.

La fel ca în ultimii 19 ani, românii se adună cu bucurie în suflete la Alba - Iulia, pentru a celebra cum se cuvine ziua când, prin Unirea Transilvaniei şi Banatului cu România, ŢARA s-a împlinit în hotarele sale fireşti. Nu am putea vorbi despre evenimentul de la 1 Decembrie fără a evoca momentele istorice de la 27 Martie din Chişinău şi 28 Noiembrie de la Cernăuţi.

S-a împlinit şi răsplătit astfel visul de veacuri al patrioţilor români care s-au jertfit pentru împlinirea lui. Actul încoronării de la 15 octombrie 1922 al Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria, ca suverani ai României Mari, nu ar fi avut loc fără artizanii acestui istoric act, iluştrii oameni politici Ion Inculeţ, Ion Pelivan, Pantelimon Halipa, Iancu Flondor, Ion Nistor, Ştefan Ciceo-Pop, Vasile Goldiş, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băseşti.

Bucuria reîntregirii neamului românesc nu a durat multă vreme. Românii sunt osândiţi să suporte şi astăzi consecinţele unui odios tratat încheiat între marile puteri beligerante ale secolului trecut şi acceptat,  în mod tacit, de aceleaşi puteri „democratice“, din  vremurile noastre.

După aproape 50 de ani în care teritoriul românesc dintre Prut şi Nistru a fost încorporat în Uniunea Sovietică şi opt ani de regim comunist de tip voronian, românii basarabeni au ales prin vot, în urma jertfei de sânge a unor tineri nevinovaţi, însetaţi de dreptate, adevăr şi libertate, calea către democraţie, eliberându-se astfel de un regim tiranic, care, prin manipulări şi maşinaţiuni de tot felul, a căutat să îi înstrăineze pe românii din stânga Prutului de neam, limbă şi ţară. Au ales calea europeană. Rămâne ca noi să îi sprijinim în demersul lor de integrare europeană, la toate nivelele – politic, economic, cultural - pentru ca astfel să apropiem momentul Reîntregirii în trupul României a unei părţi de ţară prea multă vreme înstrăinată, subjugată, schilodită moral. Peste sârma ghimpată care sfârtecă şi astăzi trupul ţării, fraţii noştrii trec cu vize, şi aceasta într-o Europă care se doreşte „unită”.

Nimic însă nu va reuşi să adoarmă conştiinţa de neam şi de ţară a românilor, oriunde ar fi trăitori. Chiar dacă vitregiile vremii ne-au cernit paginile Istoriei noastre naţionale, idealul pentru care au luptat şi s-au sacrificat generaţiile trecute rămâne prezent, trasându-ne liniile directoare ale luptei noastre actuale şi viitoare, respectiv realipirea în trupul ţării mame a teritoriilor înstăinate prin forţă.

Nici un hotar însă nu poate fi ridicat în sufletul şi conştiinţa noastră românească, iar Hora Unirii răsună astăzi deopotrivă  la Alba-Iulia, Cernăuţi, Chişinău, Bucureşti, peste tot acolo unde palpită suflete de români. La mulţi ani, România! La mulţi ani români!

Cu binecuvântarea preasfinţilor părinţi ai Bisericii Ortodoxe Române, ne rugăm ca Sfântul Andrei, Apostolul neamului românesc, să ne izbăvească de duşmani, să ne întărească în dreapta credinţă, ca să fim vrednici a cere Împăratului Ceresc cele de folos sufletelor noastre. DOAMNE AJUTĂ!

 

Consiliul Naţional al

Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com