Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Zi de rugăciune 11 februarie

Apelul PF Lucian, Arhiepiscop Major, Blaj 2009

 

La subdisidar:

Scrisoare de protest adresată Presedintelui Băsescu şi premierului Boc

(în limba germană pentru mediile de informare din RFG, Austria, Elvetia, Luxemburg).

 

 

Nr. 143/09, Blaj, 31 ianuarie 2009

 

Clerului, credincioşilor şi tuturor fraţilor în Domnul

 

Iubiţi credincioşi,

 

         Aţi aflat cu toţii de proiectul legislativ propus Parlamentului în aceste zile şi care dispune ca în localităţile rurale unde există ambele confesiuni, ortodoxă şi greco-catolică, biserica, cimitirul, casa parohială şi terenurile aferente să rămână definitiv în proprietatea cultului ortodox. Iată că după douăzeci de ani de la eliberare se pune încă în discuţie un astfel de proiect de lege, prin care se urmăreşte desfiinţarea dreptului la proprietate al Bisericii Române Unite cu Roma şi discreditarea completă a apostolatului ei în sânul neamului nostru.

         În numele episcopatului nostru am protestat solemn în faţa înaltelor foruri ale ţării. Dată fiind experienţa celor nouăsprezece ani în încercările de dialog cu autorităţile, constatăm că interesul faţă de strigătul nostru pentru dreptate a scăzut foarte mult. Desigur, în speranţa noastră dorim să ne păstrăm bucuria de a ne desfăşura misiunea aşa cum ne-o confirmă principial libertatea de exprimare  garantată prin Constituţie. Ne întoarcem însă inimile spre puterea Cerului şi ne aducem aminte de suferinţele pe care orice generaţie creştină a trebuit să  le pătimească pentru Dumnezeu.

 

         Iubiţi credincioşi,

 

         Nu vă temeţi! Să fim pregătiţi de orice, fiindcă ceasul înfruntării aduce Harul dumnezeiesc, iar de puterea Sa nu ne poate despărţi nimeni. Facem apel la rugăciune şi nu la retorică. Rugăciunea nu este arma de la urmă, ci viaţa sufletului omului de credinţă, doritor de pace. Certitudinea sădită în inimă de obişnuinţa rugăciunii e incomparabil mai de preţ faţă de tot ceea ce calculele omeneşti ar putea să prevadă. Asistăm la asalturile răului care periodic îşi arată lipsa de scrupule ca să poată descuraja şi dispera. Nădejdea noastră este la Dumnezeu, convinşi fiind că Biserica poate reînflori numai dacă îi lăsăm Lui libertatea deplină de a sufla liber prin ruinele vieţilor noastre.

         În acest sens, în virtutea slujirii arhiereşti prin care am fost investiţi de Dumnezeu, dispunem ca ziua de 11 februarie 2009 să fie zi de pocăinţă şi adâncă rugăciune pentru noi toţi, fii ai Bisericii Române Unite. Încredinţăm astfel Cerului strigătul nostru de dreptate care aici pe pământ pare să fie auzit tot mai puţin.

 

         Iubiţi credincioşi,

 

         Toate înnoirile în istoria mântuirii au pornit din darul Cerului şi dorinţa  de a face pocăinţă pentru păcate din partea oamenilor. Gestul de speranţă al acestei zile de post, ajun şi rugăciune vi-l încredinţăm în genunchi împreună cu binecuvântata de Dumnezeu Născătoare şi pururea Fecioară Maria, întărindu-vă în credinţă. Cristos este cu noi în barca bătută de valuri, nu doarme şi ne spune: „Nu te teme turmă mică, căci i-a plăcut Domnului să-ţi dea ţie Împărăţia”(Luca 12, 32). Să fie această zi de 11 februarie pentru fiecare în parte, zi de reculegere în faţa conştiinţei şi post aspru precum facem de Vinerea Patimilor Domnului.

                 Cristos nu a murit ca erou, ci a fost dat morţii pentru că Adevărul cerului întotdeauna a adus deranj şi continuă să mustre istoria noastră omenească. Fiul lui Dumnezeu şi-a purtat Crucea ca un renegat al istoriei, dar slăbiciunea-i în faţa răului a fost voită pentru ca prin preţul dragostei Sale, din moartea Sa, să ne aducă mântuirea deplină.

 

         Iubiţi credincioşi,

 

         Vă suntem aproape şi Vă încredinţăm Domnului, iar prin cuvintele profetului reînnoim abandonarea noastră în puterea cerului: „Nu te teme Sioane, căci mâinile tale nu vor slăbi. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un izbăvitor puternic... Voi strânge laolaltă pe cei ce sunt întristaţi şi fără sărbătoare şi vor fi iarăşi dintre ai tăi, deşi ocara apasă asupra lor... pe cei izgoniţi îi voi strânge de pe drumuri. Şi îi voi face de laudă şi cu nume, în ţinuturile în care fuseseră făcuţi de ocară” (Sofonie 3, 16-19).

 

         Cu arhierească binecuvântare,

  

           † LUCIAN

           Arhiepiscop Major

 

Comentarii de la cititori

 

Să fie oare aceasta dreptatea?

La început îţi iau bunurile, apoi dreptul de a exista,.... iar dacă vrei să-ţi păstrezi credinţa treci în ilegalitate, devenind martir. Oare Biserica Ortodoxă Română nu ar trebui să ceară reprezentanţilor autorităţii statului să nu facă o astfel de nedreptate unei biserici surori?! Sau ea este "instigatoarea" la o astfel de nedreptate.
Sunt greco-catolic, şi-mi pare bine că reprezentanţii bisericii din care fac parte au apărat întodeauna interesele neamului nostru şi nu au făcut nici un compromis cu ilegalităţile şi nedreptăţile de orice fel ale autorităţilor de la noi. Nu ştiu dacă eu sau credincioşii noştri vor fi vrednici de a purta crucea martirajului ce ne va fi cerută mai devreme sau mai târziu, în acest context, dar este dureros când un stat de drept european poate să gândească o astfel de lege (nedreptate) ce poate avea consecinţe grave pentru neamul românesc.
Rog fraţii ortodocşi de bună credinţă să ia atitudine şi să se roage împreună cu noi greco catolicii ca Bunul Dumnezeu să lumineze minţile celor ce găndesc şi vor să pună în aplicare o astfel de nedreptate. Domnul să ne ajute pe toţi cei ce căutăm dreptatea şi adevărul!

 

Pr. Unit - Ioan Crăciun, Oradea


An den
Herrn Staatspräsidenten Traian Basescu – Rumänien
Herrn Ministerpräsidenten Emil Boc - Rumänien

Herr Staatspräsident,
Herr Ministerpräsident,

Auf der Tagesordnung der Arbeiten der juristischen, disziplinarischen und immunistischen Kommission der Abgeordnetenkammer vom 27. - 29. Januar 2007, befindet sich als registriert beim Punkt 6 „der Gesetzentwurf 368/2007 bezüglich des politischen Regimes der Immobilien-Eigentümer, die der orthodoxen und griechisch-katholischen religiösen Kulte von Rumänien angehören. Der Entwurf wurde von den Herren Abgeordneten Buda Daniel, Olteanu Ioan und Zegrean Augustin im Jahre 2007 eingeführt“.


Aus diesem Grund möchten wir unsere Bestürzung zum Ausdruck bringen, dass man im Jahre 2009 so ein Gesetzentwurf ins Gespräch kommt, was eigentlich eine erneute Auflösung der Rumänischen mit Rom Unierten Kirche, Griechisch-Katholischen vom Rumänischen Staat bedeutet.
Die Rumänisch mit Rom Unierte Kirche, Griechisch-Katholische, wurde Jahrhunderte lang Opferaltar, Schule und Tribüne, wo man die Rechte aller Rumänen gefordert hat, und in der kommunistischen Zeit den Mut hatte, mit jedem Preis den Glauben zu schützen. Heute, in einem vereinigten Europa, neben anderen Kulten aus Rumänien, hat auch unsere Kirche das Recht auf freie Existenz und auf gleiche Behandlung vom Rumänischen Staat. Deshalb ersuchen wir um den Rückzug dieses Gesetzesentwurfes, der unserer Kirche moralische und materielle Schäden bringt würde und die konstitutionellen Rechte der griechisch-katholischen Gläubigen verletzt.


Der Rumänische Staat, als Nachfolger des kommunistischen Staates vom 1948 hat die moralische Pflicht unserer Kirche alles zurückzugeben, was unter den damaligen Machthabern beschlagnahmt wurde. Wir fordern nur, was rechtlich und gemäss der Bestimmungen der Rumänischen Verfassung und den internationalen Gesetzen, uns gehört.


Wir behalten uns vor das Recht aller internen und internationalen gesetzlichen Mittel zu nutzen, um die Institution der Kirche und ihre unveräußerlichten Rechte zu verteidigen.


Überzeugt von Gottes Gerechtigkeit und seinem Geist, der alle, die die Geschicke dieser Erde leiten, in Hülle und Fülle belehren möge, teilen wir Ihnen hierarchischen Segen und gleichzeitig mit der Versicherung unserer ehrlichen Gebete.


+ Lucian
Erzbischof Major


PS. Der Brief wurde bei der Präsidialverwaltung unter der Nummer 2370/28.01.2009 registriert.


 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România)