Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

ALTERPOESIS - Poeme de Nicolae Kreis

Editura DALAMI din Caransebeş

Prefaţa de Doru Timofte

 

 

Volumul de poezii ALTERPOESIS semnat de Nicolae Kreis, sincretic din punct de vedere compoziţional, stilistic şi mesagistic, cuprinde poezii de factură/ cu tematică filosofică, cosmogonică/ cosmologică, mitologică şi biblică, toate cu trimiteri explicite dar şi implicite la fundamentala relaţie teluric - transcendent, Divinitatea jucând aici rolul de cadru referenţial al întregii existenţe şi, ca atare, posibilă/expusă disecării, interpretării şi, poate mai mult, răspunzătoare de sensul existenţei omului.

În primul capitol, FUNDAMENTE, poetul face, cu evident talent, filosofia creaţiei, a universului, a spiritului, a materiei, a spaţiului şi timpului etc în direcţia existenţialismului modern. Pendularea permanentă între imanent şi transcendent, între "universalii" şi "realii", decurge nu doar din grija permanentă a autorului de a-şi bine ancora ideile în realitate, ci şi pentru a releva că imanentul şi transendentul sunt laturi complementare ale unei Existenţe unitare, astfel că regnurile mineral, vegetal, animal, omul şi zeii formează, împreună cu dimensiunea esenţială a lumii, entităţi interşanjabile în ciclicitatea devenirii universale.

Capitolul MITOLOGICALE derulează / compilează câteva din miturile anticelor civilizaţii greceşti şi mesopotamiene cu scopul de a releva că aceste mituri încifrează anumite structuri algoritmice ale psihismului omenesc şi ale relaţiilor omului cu semenii, cu natura şi cu Divinitatea, algoritmi ce-şi păstrează caracterul peren de-a lungul existenţei speciei umane. Folosind ca instrument euristic perenitatea acestor algoritmi, autorul descopere că respectivele mituri precreştine conţin germenii intuitivi ai unor idei esenţiale ale creştinismului.
CÂNTAREA CÂNTĂRILOR, cel mai frumos poem din istoria civilizaţiei omeneşti închinat dragostei dintre mire şi mireasă, conceput de către regele Solomon în urmă cu trei milenii, este redat în finalul volumului într-o formă condensată, ceea ce permite scoaterea mai facilă la lumină a mesajului său teologic. Parcurgând cu plăcere şi emoţie acest poem, cititorul rămâne cu impresia că anticii au fost în măsură să creeze capodopere de o asemenea valoare şi frumuseţe, încât n-au putut fi, în principiu, egalate, în ciuda imensului interval de timp care s-a scurs de atunci până în prezent.

Volumul ALTERPOESIS al poetului Nicolae Kreis se bucură de perspectiva unei cărţi de prestigiu şi, în consecinţă, îl recomand călduros nu numai pentru plusul de cunoaştere pe care îl aduce în lumea poeţilor, ci şi pentru discursivitatea sa, pentru solicitarea progresivă a gradului de atenţie, datorată interesantei interpretări pe care autorul o dă relaţiei om – univers.

Ciclurile de poezii ce structurează volumul subliniază cu prisosinţă această nouă, insolită interpretare.

 

Doru Timofte

 

DUHUL ŞI MATERIA


Duhul este Viaţa,
este Fiinţa.
Materia inertă este Neantul,
este Nefiinţa.
Duhul şi Materia
sunt Entităţi complementare.
Duhul animă Materia,
El fiinţează prin intermediul Materiei.
Materia îi este indispensabilă Duhului
spre a fiinţa
în plenitudinea Sa.
Sir Isaac Newton ne spune
că Materia ar fi
Sensorium Dei.

Duhul şi Materia
fiinţează doar în aparenţă separate.
În realitate,
ele alcătuesc, tot timpul,
o eternă şi deplină
Unitate.

De aceea,
când auziţi pe câte unul
zicând că poetul Cutare
a trecut în Nefiinţă
la data cutare,
să nu-i daţi crezare,
întrucât el rosteşte minciuna
că atât trupul cât şi spiritul
s-au reîntors în ţărână,
adică în Neant, în Nefiinţă,
unde se disipează
spre a se împrăştia în Univers,
alimentând, astfel, cu materia lor,
marele ocean
al Haosului Primordial.

Ei, sărmanii, nu ştiu
că Spiritul, ca şi Materia,
este nemuritor,
întrucât El este Fiinţa,
şi nu Nefiinţa.


VIAŢA VEŞNICĂ

Şi Viaţa veşnică aceasta este :
Să-L cunoaştem pe Dumnezeu
şi pe Fiul Său…


BINELE ŞI RĂUL

Binele este ceea ce-i convine omului.
Răul este ceea ce nu-i convine.

Binele şi răul se raportează la om,
nu la Dumnezeu …


MĂSURA TUTUROR LUCRURILOR

Dacă Omul este
măsura tuturor lucrurilor,
atunci
Dumnezeu ce este ?

Mai multă modestie
din partea omului
n-ar strica …


STATUL

Cetăţenii oricărei naţii de pe Pământ
au inventat o măşinărie socială complexă,
menită să-i apere de atacurile
a tot felul de bandiţi, escroci şi tâlhari,
pe care au numit-o STAT.
Dar, pe parcurs, s-a întâmplat
un lucru cutremurător :
Cetăţenii planetei au devenit
la uşa Statului cerşetori.
Din apărător,
Statul s-a transformat
în apăsător…


OM BOGAT, OM SĂRAC

Om sărac:
om care se satură
dacă mănâncă
o jumătate de smochină
odată la trei zile.

Om bogat :
Om care nu se mai satură
nici dacă ar înghiţi
tot Universul…


LUPTA PENTRU EXISTENŢĂ

Lupta pentru existenţă
este o Lege naturală fundamentală
ce guvernează formele de viaţă materială.

Potrivit acestei Legi,
supravieţuiesc
doar cei puternici sau vicleni,
care se adaptează oricăror condiţii,
în timp ce slăbănogii şi cinstiţii
sunt condamnaţi la pieire.
Căci Lupta pentru existenţă
n-are nimic a face
cu morala / etica / echitatea / dreptatea,
acestea fiind doar idealuri
ce flutură pe buzele demagogilor
şi la care aspiră zadarnic
nedreptăţiţii lipsiţi de apărare.
Aceştia din urmă şi-au pus speranţa
în mila şi bunăvoinţa Dumnezeului din cer
de a supravieţui măcar pe Lumea Cealaltă,
întrucât în Lumea aceasta
nu există loc pentru toţi !...

ROATA LUMII

Regnul vegetal devorează regnul mineral.
Microbii se devorează intre ei.
Oamenii se mănâncă între ei
la propriu şi la figurat.

Viaţa se devorează pe sine însăşi.

Viaţa se sacrifică pe sine însăşi,
pentru a se perpetua pe sine însăşi.
Ea este o Eternă Roată Învârtitoare,
Şarpele care-şi înghite coada,
celebra Pasăre Phönix,
care renaşte mereu
din propria-i cenuşă.

ETERNITATE

Eternă este Existenţa
Eternă este Sapienţa
Eternă este’n Ceruri Viaţa,
Veşnic apare Dimineaţa.
Eternă-i Dragostea Eros-Filia-Agape,
Universul nu le poate încape.
Eternă e Floarea de Măr,
Eternă-i setea de Adevăr
cu fiica sa, Filosofia,
eternă-i Poezia.

Eternă-i Ura dintre oameni,
eternă-i Dezbinarea lor.
Eternă-i Iubirea exagerată de sine,
etern este Dispreţul faţă de semeni
şi Lipsa de solidaritate
cu cei aflaţi în nevoi.

Eternă-i Minciuna, Prostia, Hoţia.


LABIRINTUL

Viaţa oricărei fiinţe
- de la virus la om –
este un Labirint
mai scurt sau mai lung,
la capătul căruia
este întâlnită Moartea,
adică
Marea Trecere
în Altceva…

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)