Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Domnii scurte dar însemnate în istoria românilor

Editura Zamolsara, Timişoara, 2007

 

Recenzie de AUREL TURCU

 

 

Parcurgând, zilele acestea, fişierul tematic de istorie al unei mari biblioteci publice din Timişoara, de mai multe ori mi-au sărit în ochi titluri de cărţi ale lui Tiberiu Ciobanu, în timp ce îmi aminteam că am fost martor al începutului său editorial, întâmplat în urmă cu un deceniu, atunci când a publicat lucrarea Victorii celebre ale oştilor române (Editura Brumar, Timişoara, 1997). Cred că, la acel debut, autorului i-a venit marea „pohtă” a alcătuirii şi publicării unor cărţi, acestea înşirându-se, apoi, ca mărgelele, pe firul viguros al osârdiilor sale, ajungând, acum, la semnificativul număr 12.


Tematica sa predilectă este aceea a domniilor din istoria României. În afară de lucrarea de debut, la care se mai adaugă Oştile române şi cruciadele antiotomane (Editura Excelsior Art, Timişoara, 2002) şi Incursiuni în istoriografia românească referitoare la Banatul medieval (Editura Excelsior Art, Timişoara, 2004) celelalte cărţi ale lui Tiberiu Ciobanu sunt dedicate domnitorilor români – celor însemnaţi, celor cu domnii îndelungate, celor nedreptăţiţi, celor desăvârşitori ai statelor medievale Ţara Românească şi Moldova şi, în fine, celor mai puţin cunoscuţi.


Lucrarea de faţă este consacrată unor domnii scurte dar însemnate din istoria românilor, sub acest generic fiind cuprinşi voievozii Dan I, Roman I, Mihail I, Bogdan al II-lea şi Moise Vodă. Tema rămâne deschisă, după cum observăm din anunţul autorului cum că el are în pregătire cele mai scurte trei domnii din Evul Mediu românesc.


În dăruirile mele prefaţatoare sau postfaţatoare la cărţile lui Tiberiu Ciobanu, publicate până acum, remarcam strădania lui de a elabora lucrări de istorie bine documentate, destinate unui public larg, dornic să cunoască fascinantul univers al domniilor române, el intenţionând ca, în fiecare caz, să evidenţieze elementele semnificative privind personalitatea prezentată, chintesenţa contextului istoric în care a trăit aceasta, modul în care s-a ridicat peste vremi, biruitoare sau chiar înfrântă dar având aproape întotdeauna, deznodământul tragic al vremelnicei sale existenţe, ca fragilă fiinţă umană.


Pentru tinerii studioşi, deosebit de importante sunt şi părţile anexe ale lucrărilor lui Tiberiu Ciobanu, precum glosarul, dicţionarul de familii domnitoare, dicţionarul de nume geografico-istorice, bibliografia, tabelele genealogice, care apar şi în cartea de faţă.


Sunt convins că, pentru iubitorul de istorie, punerea în lumină a domniilor de scurtă durată, dar importante în istoria noastră, făcută în această carte, este binevenită, cititorul găsind aici informaţii concludente, lămuritoare în privinţa rolului pe care l-au avut cei cinci voievozi în epocile lor, în politica internă şi în cea externă a Ţărilor Româneşti.


Uneori, lectorul poate să rămână afectat de vitregia destinului istoric al acestor domnitori, rămânând, totodată, cu regretul fără leac că bunele lor intenţii n-au avut timp să se finalizeze, că dacă … şi iar dacă … de atâtea ori dacă … nu li s-ar fi stins domnia prea devreme, altfel ar fi fost mersul unor evenimente în Evul Mediu românesc.

Aurel TURCU

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)