Pagina de front | Istorie | Proză și teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate și apeluri

 

 

Prezentare de carte - Tiberiu Ciobanu

 

Mircea cel Bătrân,

«cel mai viteaz şi cel mai ager dintre principii creştini»

Editura Eurostampa, Timişoara, 2013, 280 p.

 

Prezentare de carte - Dr. Tiberiu Ciobanu

 

În acest an, la 31 ianuarie, s-au împlinit 595 de ani de la trecerea la cele veşnice a „marelui voievod şi domn” al Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân. În consecinţă, am decis să scriu o lucrare care să-l aibă ca subiect pe cel dintâi domnitor român care i-a înfrânt pe turcii otomani într-o confruntare armată de mare anvergură şi anume în cea cunoscută în istoriografia noastră sub numele de Bătălia de la Rovine.

Remarcabilele înfăptuiri politico-militare, dar şi cele economico-sociale şi cultural-religioase ale celui „mai puternic” şi „mai viteaz” dintre conducătorii Creştinătăţii „de pe vremea sa” îl îndrituiesc, fără tăgadă, pe acesta să primească întreaga noastră consideraţie şi recunoştinţă.

Despre Mircea cel Bătrân s-a scris, de-a lungul vremii, foarte mult, însă abordarea de faţă este una specială, căci am căutat să cuprind între coperţile acestui volum cât mai multe aspecte referitoare la învingătorul lui Baiazid „Iîldîrîm”, însă, în acelaşi timp, am urmărit ca informaţiile să fie pe cât de complete pe atât de concentrate, acest lucru uşurând, în opinia mea, accesul la cunoaşterea vieţii şi activităţii sale de către un public cititor cât mai numeros şi nu neapărat specialist în istorie, ci mai degrabă pasionat de aceasta.

Deşi am întocmit acest studiu după toate canoanele ştiinţifice, el dispunând atât de un substanţial şi temeinic aparat critic (note de subsol, bibliografie), precum şi de o serie de elemente complementare deosebit de utile, cred eu (cum ar fi: un tabel genealogic, o serie de hărţi, un glosar de cuvinte specifice epocii tratate, o ilustraţie adecvată), consider, totuşi, că înainte de toate această carte este una de popularizare. Ea se adresează, îndeosebi, tinerilor (elevi şi studenţi), dar şi altor categorii de vârstă şi ocupaţii profesionale decât cele legate direct de studierea istoriei, într-un cuvânt celor interesaţi şi pasionaţi de cunoaşterea trecutului poporului român, în special de epoca medievală a acestuia, căreia i-am acordat, în cadrul activităţii mele de cercetare, o atenţie deosebită.

 

 

Pentru ca datele puse la dispoziţie de prezenta lucrare să poată fi şi la îndemâna celor care nu cunosc limba română, dar sunt preocupaţi de tematica tratată în paginile acesteia, am recurs la realizarea unui consistent rezumat al textului său, în limba engleză, cu siguranţă una dintre limbile cu cea mai largă răspândire pe glob.

În fine, las pe cei care vor citi acest volum să aprecieze singuri dacă acesta şi-a atins scopul.

 

  Autorul

 

Dreptul de aproba copierea articolelor prezentate in revista AGERO apartine detinatorilor de copy-right (autorul/autoarea),  care trebuie contactati si informati in timp util.  Orice preluare de texte din revista AGERO fără aprobarea autorilor și precizarea sursei intra sub incidenta "Legii drepturilor de autor".

 

Impressum

 


Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero,  Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu (Rumänien). Redakteure: Ion Măldărescu,  Cezarina Adamescu (Rumänien)