indexrevista agero | poezie | proza | cultura | istorie | jurnalistica | anunturi

Lansare de carte

Poeme de religii diferite

de Carmen Veronica Steiciuc

Cronica de Doina Cernica

Sursa: Crai Nou,nr. 3782, din 29. octombrie 2004

Impresii si pareri personale in FORUM

 

 


Câştigătoare a Marelui Premiu „Nicolae Labiş” (1990), cu debutul editorial (1996) foarte bine primit de critică, prezentă apoi în reviste şi antologii din zona mare de circulaţie a limbii engleze (în care de asemenea scrie) şi laureată a unor prestigioase festivaluri de poezie din acelaşi spaţiu, cu aniversarea zilei de naştere aflată în deschiderea acestei săptămâni, Carmen Veronica Steiciuc, inginer prin facultate şi poetă prin vocaţie, a fost sărbătorită şi s a sărbătorit miercuri, 27 octombrie 2004, cu prilejul lansării noului său volum, Poeme de religii diferite, Editura Augusta, Timişoara, 2004, cu ilustraţia şi coperta realizate de Victor Traian Rusu.

 

 

                                 Foto: Carmen Veronica Steiciuc, a doua din stanga, dl. Adrian Dinu Rachieru,in picioare, poza de Victor Traian Rusu


Evenimentul s a petrecut în templul cărţii, cum a numit Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava dna Paula Tudose, şef de birou aici şi reprezentantă a instituţiei-gazdă, în sala care, tutelată de minunatele picturi ale dnei Elena Greculesi, poezia res-piră un aer care îi prieşte, cum spunea dr. Ioan Ieţcu. El a fost inspirat dublat de lansarea unei cărţi de proză, romanul Frica, al doilea din trilogia Legea conservării scaunu-lui de Adrian Dinu Rachie-ru, prezent la manifestare în triplă ipostază, de autor, editor şi prezentator al Poeme-lor de religii diferite. Şi pentru că e vorba de un critic literar cunoscut şi apreciat, prezentarea domniei sale a avut toate calităţile unei veri-tabile cronici literare, orale (deocamdată), dar e de urmărit cu un interes în plus pentru iubitorii poeziei lui Carmen Veronica Steiciuc se-rialul dedicat poeţilor suceveni pe care dl Adrian Dinu Rachieru îl semnează în re-vista „Convorbiri literare”. Despre cei doi protagonişti ai serii – în care însă strălucitor-delicată vedetă a fost poeta Carmen Veronica Steiciuc – au vorbit, cu plăcerea clară de a le prezenta frumoasele biografii literare – dna Paula Tudose şi poetul Ion Beldeanu, preşedintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni şi redactor-şef al revistei „Bucovina literară”. Dl Ion Beldeanu a vorbit şi din perspectiva unei lecturi atente a celor două romane ale lui Adrian Dinu Rachieru, mărturisindu şi din nou sur-priza trăită la citirea roma-nului Vina, pentru reuşita acestuia, şi apreciindu l pe autor, după parcurgerea acum şi a romanului Frica, drept „un prozator de excepţie”. Ex-cepţia a fost invocată de altfel şi în prezentarea făcută de dl Adrian Dinu Rachieru poetei Carmen Veronica Steiciuc, cu referire şi la neîncadrarea sa în mode şi la calitatea scrisului său: „Poeta este un suflet frumos şi etern primăvăratic şi vreau să vă asigur că, prin ceea ce a scris şi prin ceea ce va scrie de-acum înainte, va fi un nume important în lirica ro-mânească”. Cât despre pro-pria i carte, amintind (cu un surâs) îndemnul adresat criticilor de George Călinescu de a rata în cât mai multe genuri, dl Rachieru şi a exprimat din nou intenţia cu care a început această trilogie romanescă: aceea de a încerca să fixeze cu argumentele sociologului şi armele scriitorului o radiografie a patologiei puterii.
Seara s a încheiat cum a fost de la un capăt la altul, frumos, cu imaginea lui Carmen Veronica Steiciuc şi a lui Adrian Dinu Rachieru, stând unul lângă celălalt şi scriind la nesfârşit dedicaţii pe cărţile lor pentru un public de excepţie şi el, prin calitate afectivă, intelectuală şi numerică. Şi cu o coloană de buchete de flori înălţată lângă Carmen Veronica Steiciuc: „primăvara era deja acolo”.


DOINA CERNICA

 

Eveniment cultural remarcabil la „I.G Sbiera”
Scriitorul Adrian Dinu Rachieru şi poeta Carmen Veronica Steiciuc şi-au lansat ultimele volume

 

Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” Suceava a găzduit miercuri lansarea volumelor „Legea conservării scaunului, vol. II – Frica”, semnat de Adrian Dinu Rachieru şi „Poeme de religii diferite”, al poetei Carmen Veronica Steiciuc. La manifestarea de miercuri au luat parte personalităţi din lumea culturală a Sucevei, printre care scriitorul Ion Beldeanu, dar şi din cea politică, fiind prezentă la lansare viceprimarul Angela Zarojanu. „Poeme de religii diferite” este noul volum semnat de Carmen Veronica Steiciuc, membră a Uniunii Scriitorilor Bucovineni, cîştigătoare a marelui premiu în cadrul festivalului Nicolae Labiş din 1990, despre care scriitorul Ion Beldeanu spune că „vine în poezia românească după o lungă tăcere editorială. Este vorba despre o poetă care a ştiut întotdeauna să-şi puncteze prezenţa literară atunci cînd a fost nevoie, ea făcînd parte din categoria poeţilor care nu vînează mediatizarea cu orice preţ”. El a mai precizat că acest volum invită la o expunere diafană, prezintă repetitiv un anotimp alb, toate suportă albeaţă, chiar şi îngerii sînt de zăpadă.
Iniţial, acest decor dă impresia că poeta şi-ar dori un gheţar în loc de inimă, dar e o pistă falsă, după cum au apreciat invitaţii, pentru că deşi prezintă o lume rece, glacială, recunoaşte totuşi că există şi un miez fierbinte. „Avem de-a face cu o poezie rememorativă, care invocă imprecizia, "cam asta e tot ce-mi amintesc" , ţelul suprem fiind iubirea perfectă, imposibilă din păcate”, a punctat scriitorul Adrian Dinu Rachieru. „Cartea am făcut-o cu mult suflet, cu multă lumină, o dedic în primul rînd mamei mele, dar sper să ajungă şi la sufletul dumneavoastră”, a declarat, la final, poeta, cu modestia sa caracteristică. „Legea conservării scaunului – Frica”, al doilea volum dintr-un ciclu de trei semnat de Adrian Dinu Rachieru, este „tentativă reuşită a scriitorului de a face o probă şi pe tărîmul prozei”, în opinia scriitorului Ion Beldeanu. Însuşi autorul cărţii, citîndu-l pe George Călinescu, a spus că „un scriitor adevărat trebuie să încerce mai multe genuri literare”. Volumul, în opinia lui Adrian Dinu Rachieru, este o radiografie a patologiei puterii, scris pe o reţetă post modernă şi trebuie citit din cel puţin trei unghiuri. În carte este vorba, în primul rînd, de frica prezentă în viaţa tuturor pînă în 1989, apoi de frica trăită de eroul din roman în faţa colii de hîrtie în încercarea de a crea.
Romanul prezintă un profesoraş de la ţară cu înclinaţii spre condei, care doreşte să „evadeze” din acel loc şi să pună pe hîrtie viaţa tatălui său mort pe front. Ultimul unghi din care autorul ne îndeamnă să privim frica este acela din perspectiva omului de rînd, care trăieşte o continuă stare anxioasă ştiind că-l aşteaptă moartea. În aşteptarea volumului trei, care se doreşte a fi o radiografie a societăţii româneşti, Ion Beldeanu a mai spus că acesta „cu siguranţă va confirma valoarea scriitorului Adrian Dinu Rachieru şi va închide cercul narativ declanşat”. Prezent la manifestare, doctorul Ion Ieţcu a ţinut să mărturisească bucuria pe care o trăieşte la o asemenea întîlnire alături de astfel de oameni, declarînd că „am alergat şi am ţinut să ajung aici, pentru că merită să fii prezent într-un asemenea loc. Fiecare e fericit acolo unde găseşte ceea ce-şi doreşte; eu sînt fericit aici”.

Oana BUCACIUC

 

 index revista agero | poezie | proza | cultura | istorie | jurnalistica | anunturi

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

  WEBMASTER : Conceptia paginilor, redactarea Revistei Agero :  ec.Valeriu-Lucian Hetco   [ Impressum ]

Prezentarea grafica, design:  Lucian Hetco.