Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

ARHEOLOGIA  LINGVISTICĂ  ÎN  SLUJBA  ISTORIEI  RELIGIILOR

George Liviu TELEOACĂ

 

           

În bun acord cu subtitlul său, Istorie şi semnificaţie în religie, cartea cu caracter de sinteză a lui Mircea Eliade, intitulată Nostalgia originilor, pune în valoare ideea că istoria religiilor ar putea avea o contribuţie de primă importanţă la formarea unui nou umanism la scară planetară.

 

Anticiparea trebuie considerată de excepţie, dat fiind faptul că prin aprofundarea cercetărilor de istoria religiilor se poate ajunge la originea lor, acolo unde marile religii ale lumii se reîntâlnesc în mod real. Or, prin descoperirea originii comune a marilor religii se pot pune în evidenţă nu numai vatra matricială ca un prim factor major de unitate ci şi caracteristicile genetice privind compatibilitatea lor de fond a menite să susţină eforturile ce se depun astăzi pentru înfăptuirea efectivă a unităţii noastre religioase, caracteristici atât de necesare pentru a ne ridica peste nivelul actual al aşa zisei toleranţe religioase care tinde tot mai mult spre indiferenţa cu iz secularizant.

 

O asemenea contribuţie care ne orientează spre originile marilor religii, de astăzi şi din totdeauna ca expresie a unei înrudiri profunde, ar putea fi şi chiar este descoperirea sintagmei teonimice arhetipale dedusă prin metoda arheologiei lingvistice. Din punct de vedere teologic, este remarcabil faptul că prin decodificarea tetragramei sacre am constat că şi teonimele YHWH sau ELOHIM, atribuite lui Dumnezeu-Tatăl, au fost generate de aceeaşi sintagmă teonimică arhetipală Valac-Valac, aşa după cum rezultă şi din următoarea schemă prezentată ca demonstraţie: 

                            

Sintagma teonimică arhetipală

 

Cheia legică pentru aflarea Numelui Său ne este dată chiar de Dumnezeu atunci când îi precizează lui Moise veşnicia şi caracterul perpetuu al poruncii:

 

Acesta este Numele Meu pentru vecinicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.”


(Exodul 3,15)
, poruncă de la care pornind rezultă în mod necesar că YHWH = ELOHIM, egalitate care poate fi adevărată dacă şi numai dacă YHWH şi ELOHIM se regăsescsimultan ca forme de tăinuire a uneia şi aceleiaşi sintagme originare care să conţină consoanele H, L şi W.  De aici şi 3! = 6 variante, din care după o primă selectare mai rămân două, cea reală fiind compatibilă cu seria:

 

                                             Valac-hilya     Βουρχο-λαχας        Varg-ulfr                              
                                             Vârco-lac        Βουρ-βούλαχας     Gar-walf                               
                                             Vărco-lac        Βουρ-δουλαχας      Loup-garou                             
                                             Vălco-lac        Βουρ-χαλαχας        Were-wulf                                                 
                                             Volco-dlac      Βουρ-θαλαχας        Beer-wolf                                               
                                             Vluco-dlac                                        Woer-ulf                                                 
                                             Vuko-dlac       Λύκο-υργος             Woer-hoeg                                            
                                             Vur-volac        Ηρακ-λης                  Beo-wulf                                                           
                                             Vur-dalac                                                                                               
                                             Wilko-lak         Lup-ercus                                                               
                                             Fârku-ljak        Versi-pellis               Wulp-hila                                                    
                                             Baba Hârca     Herc-ules                                                                     
                                                                                                                                                    
                                          Valac-Valac      Βουρχ-βούλαχας      Varg-walf                                                                                                  
                                                           V A L A H – V A L A H                                                            
                                                                                                                                                               

Expresivă pentru oricine ar fi parcurs-o, lista pretindea de la sine să fie structurată ca în tabela de mai sus, pe cele trei coloane, corespunzătoare celor trei mari grupe de limbi, slavone, greco-latine şi germanice, coloane care fiecare în parte conduc spre sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac a cărui loc de naştere este Dacia intracarpatică, întrucât în acest spaţiu geografic densitatea seriilor toponimice de vecinătate generate de acest cuvânt arhetipal Valac este maximă. Aici trebuie menţionat faptul că rigoarea semantică cu care mitologii au întocmit lista originară plasează deducerea sintagmei teonimice arhetipale dincolo de orice obiecţie etimologică.

 

Ca nume al Dumnezeului acelei prime religii monoteiste originare, numită de W. Schmidt Urmonotheismus, din care s-au desprins toate marile religii ale lumii, sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac, dar şi mai bine Vilah-Vilah, mai justifică atât formarea unui mare număr de teonime precreştine cât şi formarea mai multor denumiri des întâlnite în terminologia religioasă actuală.

 

Cu menţiunea că anumiţi termeni teologici importanţi moşteniţi de Islam din perioada preislamică, se explică tot cu ajutorul sintagmei teonimice arhetipale, se ajunge la concluzia uluitoare că toată omenirea de la începutul ei şi până astăzi s-a închinat şi se închină la unul şi acelaşi Unic Dumnezeu, Care a mai dat şi porunca de a păstra o singură rânduială şi numai una.

 

Prezentă atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament sub forma unui teribil jurământ rostit de Însuşi Marele Dumnezeu, această poruncă va trebui pusă în aplicare pentru a înlocui sterilele dezbateri de până acum desfăşurate doar pe orizontală ca un fel de târguială de la om la om privind unitatea credinţei, cu fireasca respectare de către toţi a poruncilor divine, singurele care guvernează relaţia pe verticală a omului cu dumnezeirea.

 

George Liviu Teleoacă

E-mail: liviuteleoaca@yahoo.com

Ianuarie 2007

 

Comentarii de la cititori

 

-------------------------------------------
-- Formular: 'Parerea'
-------------------------------------------

1. Ce doriti sa ne transmiteti?:   ''
2. Tema / articolul / autorul::   
'ARHEOLOGIA LINGVISTICA ..... de domnul George L. Teleoacä'
3. Numele si prenumele Dvs.:   
'Adrian Constantinescu'
4. Adresa Dvs. E-mail:   
'const46@yahoo.de'
5. Numarul Dvs. de telefon (fix):   ''
6. Numarul Dvs de telefon (mobil):   ''

7. Textul mesajului Dvs.:   'Titlul articolului de mai sus, destul de apetisant, aparut pe pagina de front a prezentei reviste electronice (Agero Stuttgart) m-a facut sa-l deschid foarte repede. Din pacate (din punctul meu de vedere) am regretat.
Recunosc ca prin educatie, profesie, cursul vietii, etc. nu le-am prea avut cu literele, ci mai mult cu problemele lumesti; inginer, tehnician, muncitor calificat si necalificat prin fabrici, uzine, combinate, etc. Totusi, un lucru spus neaos, pe fata, in curata limba romäneasca il inteleg destul de bine.
Expunerea facuta de domnul Teleoacä insa m-a lasat in coada de peste. Trebuie sa recunosc, eu incultul ca nu am inteles aproape nimic.
Domnule Teleoacä, Dvs aveti mai multe contributii pe acest website. Recunosc ca nu le-am citit pe toate.
Va intreb insa sincer; Dvs scrieti articole pt. acest web care sa fie intelese de marea majoritate a cititorilor (unii mai culti, altii mai putin, unii mai destepti, altii mai putin) sau teme de doctorat prezentate in fata unor somitati academice care traiesc undeva, acolo sus, rupti de realitatile vietii cotidiene?

Adrian Constantinescu
(proletcultist)
Düsseldorf'
 


 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)