Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

Biserica Precista din Bacău, monument istoric

şi de arhitectură religioasă medievală

Mihaela Băbuşanu-Amalanci (foto)

Ciclul ROMÂNIA MEA

 

 

Biserica Precista, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, parte componentă a Complexului architectonic al Curţilor domneşti din Bacău,  a fost construită incă din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, de către fiul său, Alexandru, find sfiinţită pentru prima dată  la 1 ianuarie 1491. Este construită din piatră şi cărămidă aparentă, în stilul ctitoriilor domneşti din această perioadă.

 

Ctitorul bisericii Alexandru Voievod, a dăruit lăcaşul cu proprietăţi şi bunuri materiale, între acestea putem menţiona un Tetraevanghel dăruit la 23 aprilie 1941, un Panaghiar precum şi alte obiecte sfinte. La porunca lui Alexandru, la 1494 - s-a aşezat în interiorul bisericii o piatră de mormânt, atribuită unui fiu al voievodului, descoperită in anul 1911 de către arhitectul Virgil Drăghiceanu,  decorată in stil gotic şi aflată in prezent in custodia Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” din Bacău.

 

Biserica Precista a suportat de-a lungul anilor o serie de transformări si reparaţii; unele dintre acestea au fost întreprinse în vremea domnitorului Vasile Lupu, care deatfel a dăruit atât biserica Precista cât şi satele Letea şi Poporul mânăstirii Trei Ierarhi din  Iaşi. Ulterior biserica  Precista va fi închinată Sfintelor mânăstiri de la Athos. Din vremea domnitorului Vasile Lupu datează o piatră de mormânt de la 1636, aparţinând domniţei Cristina, soţia panului Mihai Fotena Postelnic, unul din ctitorii bisericii.

 

In secolul al XVII-lea, prin contributia enoriaşilor şi slujitorilor bisericii s-au  efectuat lucrări de întreţinere a bisericii, refăcându-se catapeteasma, uşile împărăteşti şi cele diaconeşti iar icoanele au fost pictate în stilul renaşterii.

 

 

 

In secolele XVIII-XIX, biserica  a fost completată cu icoane valoroase daruite de asemenea de enoriaşi. În secolul al XIX-lea, la 1854, se vor produce transformări în arhitectura monumentului, denaturându-i astfel forma sa originală. În acest sens, Arhimandritul Nilos de la mânăstirea Esfigmenos din Athos a adăugat  un pridvor, a construit o turlă deasupra pronausului, a pictat interiorul bisericii în tempera şi a pardosit-o cu dale de piatră. Alte lucrări de reparaţii au fost menţionate în anii 1871, 1884 şi 1890. La 1 iulie 1907 Biserica Precista va fi declarată monument istoric, iar in 1924 Comisiunea Monumentelor Istorice a început lucrări de restaurare la acest monument în vederea refacerii ei în forma sa originală, sub conducerea arhitectului George Sterian, terminate în anul 1933.

 

 

Deoarece pictura din interiorul bisericii nu a mai rezistat, între anii 1986-1989, s-au efectuat lucrări de repictare a bisericii în tehnica fresco, de către pictorii Vasile cel Mare (interiorul bisericii) şi Constantin Apostol (tot ansambul interior al bisericii şi în exterior). Alte lucrări de mai mare amploare s-au întreprins şi între anii 2001-20004. În zona exterioară a bisericii, în partea de est, cu sprijinul Direcţiei Monumentelor Istorice au fost restaurate în aer liber, ruinele Casei Voievodale şi a Turnului de apărare a Curţii domneşti. Efectuarea lucrărilor de restaurare şi conservare precum şi comemorarea a 500 de ani de la trecerea în nefinţă a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt au fost suficiente motive pentru a resfinţi biserica Precista la 27 iulie 2004.

 

Dacă ajungeţi în Bacău, vă recomandăm să aveţi în vedere şi vizitarea acestui monument deosebit care se află pe drumul european E- 85, pe Strada 9 Mai, la numarul 48, faţă în faţă cu Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”.

 

   Mihaela Băbuşanu-Amalanci

   muzeograf

 

Comentarii de la cititori

 

-------------------------------------------

-- Formular: 'Parerea'

-------------------------------------------

 

1. Ce doriti sa ne transmiteti?:

2. Tema / articolul / autorul::Despre biserica

3. Numele si prenumele Dvs.:Peter

4. Adresa Dvs. E-mail:'peter-str@aol.de'

5. Numarul Dvs. de telefon (fix):''

6. Numarul Dvs de telefon (mobil):''

7. Textul mesajului Dvs. Super interesant;daca voi ajunge prin Bacau voi trece si pe la biserica respectiva si pe la muzeu'
 


 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)