HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

 

Cercetarea istorică prezentă

într-un ambient de excepţie

 

Nicolae BALINT

 

„Arhivele şi cercetarea istorică”, Sesiune anuală de comunicări ştiințifice aflată deja la a X-a ediţie, s-a încheiat la sfârşitul săptămânii trecute în generosul şi pitorescul decor al staţiunii Sovata, şi în ambianţa de excepţie oferită de Hotelul „Hefaistos”. Peste 50 de persoane - cadre didactice universitare, cercetători, arhivişti, muzeografi şi jurnalişti - au răspuns prezent şi la această Sesiune, organizată de către Arhivele Naţionale ale României - Serviciul Judeţean Mureş, Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan” - filiala Mureş, în colaborare cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” al Academiei Române.

 

Desfăşurată pe trei secţiuni - Arhivistică, Istorie şi Frontiere ale culturii şi culturi de frontieră - Sesiunea din acest an a fost onorată de prezenţa şi participarea cu lucrări a unor invitaţi străini, precum dr. Emilia Martin, director al Muzeului „E. Ferenc” din Gyula - Ungaria, a d-nei dr. Maria Berenyi, director al  Institutului de Cercetări al Românilor din Gyula - Ungaria şi a dr. Giordano Altarozzi, din Italia, visiting profesor la Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş. În debutul manifestării, Peter Ferencz, primarul localităţii Sovata, a ţinut să sublinieze buna colaborare dintre instituţia pe care o reprezintă şi Arhivele Naţionale, declarând că „Instituţia pe care o reprezint aici, colaborează foarte bine cu Arhivele Naţionale ale României - Serviciul Judeţean Mureş, încă de la prima ediţie.

Avem un oraş frumos care an de an - aşa cum puteţi constata - îşi schimbă tot mai mult înfăţişarea oferind noi şi deosebite facilităţi. Însă noi vă aşteptăm aici, nu numai la Sesiuni, ci şi ca turişti.” Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, a fost reprezentat de comisarul şef Valer Ujică, care a menţionat faptul că „Apreciem în mod deosebit activitatea pe care o desfăşuraţi aici şi ne bucurăm că prin activitatea noastră specifică putem contribui şi asigura reuşita acestei acţiuni.” Devenită o prezenţă constantă la această manifestare, dr. Maria Bereny din Ungaria a declarat: „Mă bucură invitaţia dv. şi apreciez în mod deosebit nivelul ştiinţific al Sesiunii. Mă simt onorată de medalia jubiliară pe care aţi ţinut să mi-o acordaţi, şi evident, mă bucură în mod cu totul deosebit interesul dv. constant faţă de românii din Ungaria şi problematica lor.”    Foto:  Peter Ferenc, primarul localității Sovata, rostind o scurtă alocuțiune

 

Dr. Liviu Boar, unul dintre organizatori, dar în acelaşi timp sărbătorit în cadrul manifestării cu ocazia împlinirii a 60 de ani, a ţinut să mulţumească tuturor celor prezenţi, precum şi celor care au făcut posibilă Sesiunea, sponsori şi parteneri deopotrivă, manifestare ce coincide în chip fericit cu aniversarea sa. Alocuţiuni au mai rostit şi dr. Ioan Lăcătuşu, din partea Centrului European de Studii Covasna-Harghita, ocazie cu care a lansat „Profesioniştii noştri”, volumul II, profesorul Vilică Munteanu, director al Arhivelor Naţionale - Serviciul Judeţean Bacău şi prof. univ. dr. Cornel Sigmirean din partea Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş. Momentului alocat scurtelor alocuţiuni în plen, i-au urmat prezentări de carte din cele publicate în cursul anului 2010, iar ulterior s-a trecut la desfăşurarea Sesiunii de comunicări pe secţiunile menţionate anterior. Se cuvine menţionat faptul că, în funcție de tematica lor, lucrările ce au fost prezentate la Sesiune, vor fi cuprinse fie în Anuarul Institutului de Cercetări „Gheorghe Şincai”, fie în volumul „Studia Universitas Petru Maior. Historia”.

 

Nicolae BALINT

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com