Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Cimitir de copii din Dacia

Arheologie. Noi revelaţii în Hunedoara

Eugen EVU

 

                                   

            În Grădina Castelului Corvinilor din Hunedoara a fost făcută o descoperire unică, fiind cea mai importantă din zonă în aceşti ani( 2001- 2006). Este vorba de necropola din patul de stâncă granitică din partea de sus a Castelului, în care s-au găsit morminte dacice de copii excelent conservate datând din sec I d.H. Se pare că a fost un rit de incinerare olaltă cu cele de inhumare ... există semne şi de ardere. Mai concret : au fost relevate în 30 de depuneri, patru indivizi incineraţi şi alţi 48 imhumaţi. Aparent ei aparţin aceleaşi date. Dintre ei, 35 aveau sub şase ani (!) iar 20 mai puţin de un an... Nu se pot face speculaţii că ari fost vorba de vreo epidemie, însă aici prudenţa şi cerbicia ştiinţei este una tipică. Buna conservare în patul de stâncă nu pare fi un semn al unei izolări sub temerea vreunei contaminări, dimpotrivă, ar fi un semn apropiate de sentimente sacre, de rituri arhaice dacice.

           În unele cazuri, determinarea sexului prin metode antropologice, a fost cert confirmată şi de inventarul sitului – piese tipice  feminine, cercei sau mărgele. Uneori apar si monede,  evident ca ofrande sau ceea ce avea sa devină „ ortul preotului”, element precreştin ulterior sincretic preluat de creştinism?  Mormintele de copii sunt datate sigur în sec. I d. H., apreciat a fi dacică, înainte de romani, oricum, înainte de 101-102.

         Vârstele mici şi epoca în care cei din morminte au trăit arată că, în această necropolă din dealul actual Sînpetru – în incinta Castelului medieval ( sub care a fost cândva o Dava iar pe acelaşi deal au mai fost şi cetăţi de apărare dacice, respectiv castre romane...)  - copiii au beneficiat de un alt tratament la deces decât restul comunităţii  cărora leua-r fi aparţinut, afirmă antropşologul Andrei Soficaru,  de la Institutul de Antropologe „ Francisc J. Rainer”, autorul principal al minuţioaselor analize de laborator.

                                                      

MORMÂNTUL UNUI PRINCIPE DAC

 

                  Despre o altă senzaţională descoperire în aceeaşi incintă castelană, am scris însă merită să revin cu câteva detalii. Cercetătorii de la muzeul Brukenthal din Sibiu, principaluil fiind Sabin Luca, dar şi arheologii tineri hunedoreni şi studenţii practicanţi de vară  ai unui şantier deschis tot în Grădina Castelului ( spatele lui) – pe coastă, au scos la lumină şi apoi expus într-o expoziţie tulburătoare, inventarul unui mormând de nobil Dac ce atrăit acum 2.100 de ani.

                Mormântul a fost intact, descoperirea fiind considerată „ o lovitură şi o premieră mondială”( Sabin Luca). Din dialogul cu dsa, înţelg că arheologii au dedus a fi mormântul unui important nobil Dac, deoarece, în mormânt, a fost găsită o urnă de ceramică, cu cenuşa funerară ( rit cert de incinerare specific Daciei) – un vas depus peste instrumentarul său evident unul de luptător, care conţinea centironul, sica ( celebrul cuţit curbat dacic, aidoma unui cosor de vie însă mai mare),  din fier ( sigur confecţionat din extragerile erei dacice în chiar zona Munţilor împăduriţi din amonte pe Cerna ruscana , prin  procedeele de reducere  a minereului de fier abundent aici, metodă milenară, evenatual moştenită de la celţi,n); În inventarul Principelui, s-au mai găsit teaca de sica şi o lance ş.a.

                Specialiştii afirmă categoric că analizele moderne ale calităţii materialelor şi ale executării armelor dovedesc că este vorba de un luptător importrant, îngropat în rit de mare cinste. Cuţitul de sacrificiu este aidoma celui purtat de Deecebal aşa cum este reprezentat de cuceritorii romani în basorelieful de pe Columna Traiana, de la Roma.

 

Eugen EVU

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România)