Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

EXPOZIŢIA „90 DE ANI DE LA UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA”

 

COSOVAN Tiberiu

 

 

La Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Bucovina Suceava s-a deschis de curând expoziţia intitulată „90 de ani de la Unirea Bucovinei cu România”. Manifestarea, organizată de instituţia muzeală sub egida Consiliului Judeţean cu sprijinul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Suceava, se circumscrie programului de acţiuni dedicate împlinirii a nouă decenii de la Unirea Bucovinei cu Ţara şi înfăptuirea României Mari.

 

Documente originale

 

Expoziţia prezintă publicului în cele trei saloane de la parter dedicate manifestărilor expoziţionale temporare un număr însemnat de documente originale care vizează primul război mondial şi actul Unirii Bucovinei cu România, fotografii inedite, efecte militare şi arme aparţinând forţelor beligerante de pe frontul bucovinean.

 

Între documentele expuse semnalăm Proiectul pentru formarea unui guvern provizoriu în Bucovina, manuscrisul semnat de Sextil Puşcariu cu privire la publicaţia „Glasul Bucovinei”, adeziunile polonilor şi germanilor bucovineni la actul Unirii, scrisoarea adresată de Aurel Onciul comandantului Jandarmeriei din Bucovina (1916) sau (în copie) cererea Consiliului Naţional pentru intervenţia armatei române în Bucovina.

 

Este prezentat totodată Jurnalul Consiliului de Miniştri din data de 29 decembrie 1919 privind Legea asupra Unirii Bucovinei cu România şi Uricul de fundaţie al Monumentului Unirii din Cernăuţi.

 

Fotografii inedite

 

Pentru întregirea imaginii perioadei istorice vizate sunt expuse hărţi militare, un carnet de prizonier, o cartelă austriacă pentru pâine sau dosarul unui român dezertor din armata imperială habsburgică.

Alături de albumul „Bucovina în război” pot fi văzute o serie de fotografii inedite care prezintă o tranşee austriacă, un grup de prizonieri ruşi la Vatra Dornei sau efectele războiului asupra Gării Cernăuţi.

 

Generalul Iacob Zadik apare fotografiat atât ca militar, în mai multe ipostaze, dar şi civil, la împlinirea vârstei de...100 de ani.

 

Arme albe, arme de foc şi arme conspirative

 

Un loc important îl ocupă în expoziţie uniformele militare şi armele. Sunt prezentate în vitrine vestoane şi tunici de ofiţer, chipie şi căşti, panaşuri, epoleţi, pinteni şi centuri. Armele albe sunt de o mare diversitate: de la pumnalul cerchez la tesacurile şi săbiile ruseşti, baionetele (Mauser, Mannlicher, Solingen, Lebel) şi săbiile ofiţereşti austriece sau săbiile de ofiţeri români de cavalerie.

 

Armele de foc sunt reprezentate de puşti austriece Werndl (1875) şi Mannlicher (1895), o carabină rusească IJ (1905), pistoale (Mauser) şi revolvere (Gasser şi Mariette) dar şi de o interesantă armă conspirativă, un pumnal-pistol.

 

O surpriză de la Muzeul Militar Naţional

 

Expoziţia prezintă într-o vitrină steagul tricolor al Regimentului 10 Artilerie din Armata Română şi acvilele drapelelor Regimentului 12 Artilerie şi Regimentului 37 „Alexandru cel Bun”.

 

Ca exponatele inedite semnalăm o carte de vizită a generalului Berthelot, o trusă medicală austriacă de prim ajutor, câteva gloanţe extrase dintr-un rănit, precum şi surpriza făcută organizatorilor de către col. (r) Eugen Ichim, de la Muzeul Militar Naţional, placheta cu decoraţii şi tabachera de argint a generalului Iacob Zadik, tabacheră dăruită generalului de militarii Regimentului 38 Infanterie la data de 18 septembrie 1929.

                                                           *

O expoziţie a cărei proiectare, aşa cum a mărturisit coordonatorul acesteia, istoricul Mihai Aurelian Căruntu, a fost „o adevărată provocare”, o expoziţie „dedicată celor care au luptat şi s-au jertfit având în suflet făurirea României Mari”.

 

Tiberiu COSOVAN

Suceava

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com