Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Expoziţia „CERNĂUŢI 600”

Tiberiu COSOVAN

 

 

În saloanele dedicate expoziţiilor temporare de la parterul Muzeului de Istorie din municipiul Suceava a avut loc expoziţia cu genericul „Cernăuţi 600”. Ampla desfăşurare vizuală, rodul colaborării Complexului Muzeal Bucovina cu Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, a fost un omagiu adus de suceveni Cernăuţiului, cu prilejul împlinirii a 600 de ani de la prima atestare documentară a localităţii care a devenit capitala Bucovinei istorice.

 

Piese clasate la categoria “Tezaur”

 

Expoziţia a cuprins piese de patrimoniu, documente originale, unele dintre ele inedite, expuse acum pentru prima oară, câteva dintre piesele prezentate fiind clasate la categoria “Tezaur”.

 

Pornind de la textul afişat al actului de atestare a localităţii de către voievodul Alexandru cel Bun - la data de 8 octombrie 1408 - seria de documente ne prezintă de la Zapisul de mărturie de la Gărast - dat de şoltuzul de Cernăuţi şi cei 12 pârgari pentru satul Stăuceni - la data de 6 iulie 1599 - cu sigiliul târgului Cernăuţi în fum - la înscrisul pe care Dosoftei, Patriarul Ierusalimului, l-a făcut către starostele de Cernăuţi şi către slujitorii acestui ţinut cu privire la scutirile domneşti ale satului Toporăuţi, închinat Ierusalimului - document întocmit la Iaşi la data de 7 ianuarie 1705 - sau la cel al domnului Moldovei, Constantin Racoviţă, prin care acesta întăreşte - la 26 august 1756 - Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din Cernăuţi,  părţile din vama domnească şi scutirile de dajdie şi de plocon.

 

Tabel cu staroştii de Cernăuţi

 

Organizatorii manifestării au pus la dispoziţie un tabel cu staroştii de Cernăuţi menţionaţi în documente, de la cel cu numele de Grumaz, din anul 1519, până la Leon Imbault care se afla în fruntea urbei în anul 1775 când oraşul se afla la începutul stăpânirii austriece.

 

S-au putut vedea totodată documente care se circumscriu vieţii cernăuţenilor, înscrisuri care vizează administraţia, învăţământul, ocupaţiile cetăţenilor - de la un Certificat de absolvire a Gimnaziului - din anul 1849 - la un act de acordare a cetăţeniei - din 1907 - un extract din registrul morţilor, un atestat de calificare emis de Institutul preparandial, Diploma de membru de onoare acordată lui Leon cavaler de Goian de către Reuniunea pentru înfiinţarea Filarmonicii din Bucovina, sau Cartea de evidenţă a Clubului de Tir din Cernăuţi - document clasat la categoria “Tezaur”.

 

Diplome imperiale

 

Un colţ aparte a fost dedicat istoricului Ion Nistor, rectorul Universităţii din Cernăuţi, colţ dominat de un portret al acestuia, care reconstituie un cadru care i-a fost familiar prin câteva piese de mobilier, o maşină de scris „Remington” care i-a aparţinut dar şi câteva cărţi (între ele „Istoria Bisericii din Bucovina” - tipărită la Bucureşti în anul 1916), documente şi fotografii.

 

În salonul principal, într-o vitrină amplasată central, au fost prezentate câteva documente deosebite, este vorba de Diploma imperială prin care împăratul Franz Joseph aprobă stema oraşului Cernăuţi - document care îi poartă semnătura emis la data de 18 iunie 1908 - şi Diploma imperială pentru înfiinţarea steagului oraşului Cernăuţi şi executarea unui lanţ de aur pentru primarul oraşului.

 

Felicitări de la Viena şi Linz adresate conducerii oraşului Cernăuţi

 

Alte documente interesante, care au atras cu siguranţă atenţia vizitatorilor, sunt actele de numire în funcţia de mitropolit al Bucovinei a lui Teofil Bendella şi Silvestru Morariu, emise la Viena, cel dintâi la data de 31 martie 1873, al doilea la 17 aprilie 1889, deosebite fiind ca elaborare şi concepţie grafică şi felicitările transmise - în septembrie 1875 - de consiliile comunale ale oraşelor Viena şi Linz conducerii oraşului Cernăuţi, la împlinirea a 100 de ani de la includerea Bucovinei în Imperiul Habsburgic şi înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi.

 

Într-o vitrină dedicată şcolii cernăuţene erau expuse documente, fotografii, plachete aniversare care îl vizează în primul rând pe profesorul Aron Pumnul, fiind prezentată - în original - şi cererea acestuia de a fi încadrat ca profesor de limba română la liceul din Cernăuţi.

 

Nu lipseau nici documentele referitoare la familia Porumbescu, scrisori de-ale părintelui Iraclie şi partituri de-ale lui Ciprian, cum nu lipsesc nici o serie din publicaţiile vremii, cărţi tipărite la Cernăuţi, albume cu fotografii de epocă şi medalii jubiliare.

 

Mica Vienă din Ducatul Bucovinei

 

Pentru întregirea imaginii vremurilor de aur ale Micii Viene - aşa cum era numit Cernăuţiul în perioada habsburgică - sunt etalate o Diplomă de „doctor în teologie” şi una de „doctor în drept” de la Universitatea din Cernăuţi dar şi o Diplomă de înnobilare acordată preotului Constantin Tarangul cu titlul de edler - conte de Valea Uţei.

 

Fragmente de istorie care ne-au dezvăluit Cernăuţiul aşa cum a fost el din Evul Mediu până în perioada modernă, urme ale trecutului care poartă acel parfum al capitalei Ducatului Bucovinei.

 

Expoziţia a fost realizată de muzeografii şi documentariştii Benonia Jităreanu, Iulia Roşca, Vasilica Cotoc, Cristina Boicu, Lăcrămioara Duţuc, Monica Dejan, Tiberiu Polocoşeriu şi Florentina Milici.

 

..........................................

 

Şi, un adaos de final: Complexul Muzeal Bucovina Suceava a bătut la Monetăria Statului o medalie dedicată celor 600 de ani de istorie cernăuţeană, medalie care a fost prezentată la momentul închiderii expoziţiei.

 

Tiberiu COSOVAN

Suceava

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România)