Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

URBARIU HUNEDOREAN :

GABRIEL BETHLEN , PRINCIPE DE TRANSILVANIA

Utopie sau simt al Istoriei: Ideea refacerii marii Dacii sub un principe transilvan

Eugen Evu

Impresii si pareri personale in FORUM

 

S-a născut în Ilia, în l58o, localiate pe Mureş în amonte de Deva, unde există şi azi un castel bastion, aşa cum au fost mai toate construite iniţial, cu scop de a fi forturi de apărare. Bethlen a fost un înainte – mergător cu ideea refacerii Daciei şi al reîntregirii, a fost principele Transilvanie cel mai însemnat, domnind 16 ani. Actual, castelul a fost retrocedat fundaţiei Sfântul Francisc, cu destinaţie de orfelinat, ceea ce probabil va rezolva benefic şi restaurarea lui, şi monumentul în sine, fiind funcţional cu scop caritabil . ( Foto: Gabriel Bethlen în Muzeul National Maghiar)

Figura lui Gabriel Behlen este fără-ndoială ilustră. În condiţii de mare frământ sub domnia lui Bathory, care moare ucis de proprii lui oşteni, ( 27 oct. 1613 ), Bethlen revine din refugiu cu sprijin domnesc din Ţara Românească condusa de Radu Mihnea şi Moldova lui Ştefan Tomşa, fiind numit Principe al Transilvaniei. Culmea este, că în contextul capricios al vremii, l-au ajutat a se înscăuna chiar oştile turco – tătare… Domnia lui a însemnat pentru ţara secătuită de războiri şi intrigi, o veritabilă operă de redresare şi numeroase sunt dovezile, de la refacerea visteriei, veniturilor fiscale, la politica deschiderii comerciale, cu exporturi la Viena , redobândirea unor bunuri înstrăinate,- el guvernând prin Dieta Transilvaniei în acest sens, model vădit eficient şi înfloritor , aidoma curţilor princiare italiene ale vremii.

Cultivat, Princepele şi-a impus viziunea şi în domeniul culturii vremii, post baroc : renascentism şi baroc târziu. A fondat importante biblioteci , unde se întrunea nobilimea de frunte, cu muzicieni şi actori ambulanţi, dar aveau să aibă acces treptat şi tinerimea de provenienţă mai umilă.

Modelul erau academiile protestante germane, versus învăţământul iezuit în asalt. Bethlen a înfiinţat la 1622, la Alba Iulia, COLEGIUL ACADEMIC, unde au fost invitaţi celebri învăţaţi germani ca Martin OPITZ, poetul umanist, promotor al drepturilor de şcoală şi a păturii sărace, iobagilor, latinitatea limbii lor, ori profesorul din Haidelberg, Johann Heinrich Bisterfeld şi Ludwig Philip Piscator, precum şi Johann Henrich Alestedius din Herbon.

Gabriel Bethlen are merite de neşters în aria culturii medievale ,,fiind un reformator vizionar. Nu doar meritul constuirii, reclădrii ori amplificării unor cetăţi şi bastioane la Vinţu de Jos, Făgăraş, Oradea, Blaj, Hunedoara (aripa Bethlen a Castelului Corvinilor ), ori la Alba Iulia ci, şi cultivarea sistematică a cărturarilor şi a tipografilor, căci înfloriseră breslele de acest fel care luminau poporul, gloata şi nobilimea cu nobili eroici, cavaleri, militari însemnaţi dar deseori analfabeţi. Geaba scrii cu sabia, cu sângele, dacă nu scrii şi cu mintea .

Bethlen a avut, astfel, iubire dinspre popor şi a încrustat în veac o efigie memorabilă .

Transilvania lui a impus pe câmpurile de luptă europene, vezi războiul de 3o de ani, un prestigiu istoric asemănător cu Ioan de Hunedoara şi demn de asemuit cu regele Matia, fiul acestuia .

Poate că visul lui de a întregi un stat autonom mai larg, cuprinzând şi Moldova şi Ţara Românească, a fost o utopie. Cert este că el cultiva ,în ecoul ce mai stăruia după 15oo de ani ,

Ideea unei refaceri a Daciei … Mărturisind neipocriţi o firească mândrie de trăitori în acest minunat spaţiu geo-istoric şi cultural sub emblematica heraldicii Corvinilor, fără a avea complexe…provinciale. Cu înaintaşi istorici de aşa anvergură, care pot fi redefiniţi ca promotori ai Ideii Europene ce azi a reizbucnit sub cu totul alte deziderate şi idealuri , vom reconsidera în primul rând opera de emancipare culturală a unor atari oameni din Pleiada Transilvanica .

Vom aminti că fiul lui Ioan (Iancu ) de Hunedoara, regele Matia (Matei Corvinul ) – şi nu „Corvinescu „ ,aşa cum greşit continuă la unii grafierea numelui de familie, „Corvineşti „, Castelul Corvineştilor etc.) a excelat şi el în sprijinirea culturii umaniste din veac .

El a întemeiat la 1456 Universitatea de la Bratislava (Cehia era în Imperiu ) – şi a contribuit semnificativ la dezvoltarea ei patrimonială - BIBLIOTECA CORVINA , respectiv la introducerea tiparului (Gutenberg ). Cercul timpului şi caruselul aparent al constelaţiilor,

au readus nu doar harta stelară ci şi reflectarea ei în istorie, pe orbita posibilei întocmiri , orânduieli a zodiilor sub care zburăm, cugetăm, devenim şi visăm …

 

(Bibliografie : Urbarii şi Arhive din Hunedoara , Alba Iulia şi Blaj ) .

 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)