Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 


KARL
 MARX DESPRE AVRAM IANCU:
 
’’IANCU  BĂTU  ZDRAVĂN  PE  UNGURI ’’ 

 

Fragment din volumul:

Cine tulbură liniștea Transilvaniei 

 

de

 

Corneliu Florea, Canada

 

’’Kossuth  respinse cu dispreţ  propunerile  românilor. Iancu bătu zdravăn  pe  unguri.  Aşa  fură  paralizate  victoriile lui  Bem.  Austria nu a răsplătit  cu  nimic  pe  români ’’  pagina 159 din volumul Marx despre români  apărut în 1964 la  Editura  Academiei Române – Bucureşti.

 

Am avut o revelaţie, o descoperire neaşteptată, când  am citit  Marx despre români, ce însumează traducerea celor patru manuscrise autografe ale lui Karl  Marx  despre români, păstrate în Arhiva Marx – Engels  a  Institutului Internaţional de Istorie Socială  din Amsterdam – Olanda. Volumul a apărut sub coordonarea academicianului A. Oţetea , din a cărui amplă introducere aflăm că Marx a arătat un interes deosebit pentru poporul român, fiindcă lupta sa pentru unitate şi independenţă se încadra în mişcarea europeană de emancipare a popoarelor oprimate . Aşa  se  explică  faptul că Marx a consacrat  timp de informare, gândire şi scriere  referitor la problemele româneşti, scrieri pe care le-a publicat în presă  internaţionala  sau au rămas doar consemnate în cele patru manuscrise autografe ce se găsesc în arhiva institutului din Amsterdam şi care au fost semnalate Academiei Romane de către cercetătorul polonez  Stanislas  Schwann, căruia  cititorii romani au pentru ce a-i  mulţumi.

Volumul însumează aproape două sute de pagini şi, la apariţia sa, în 1964 la Bucureşti, a fost o adevărată  bombă  de adevăr istoric românesc, care a şocat, uimind şi speriind pe cei ce  au apucat să-l citească, rămânând muţi de frică, pentru că, de douăzeci de ani, cu toţii eram forţaţi să adulăm marele popor  rus şi acum aflăm că  Marx, ultimul de la care ne-am fi aşteptat, a scris adevărul despre repetatele invadări, anexări şi jefuiri a  principatelor române de către ruşi. Citind ceea ce s-a scris în acest volum, dispărut imediat din librării, nu-ţi vine să crezi ca este scris de acelaşi Marx, părintele comunismului, cu care eram îndoctrinaţi din şcolile primare până în facultăţi, că e acelaşi Marx ce a scris despre capitalism şi dictatura proletară şi căruia românii îi purtau  tabloul şi-i scandau numele la manifestările unde erau duşi cu arcanul convocatorului obligatoriu.  Faceţi rost şi citiţi volumul, merită să aflaţi adevărurile despre ruşii care, la un moment dat, au vrut să cumpere principatele române de la otomani ca pe o pereche de boi în târg ! Citiţi, citiţi  adevăruri istorice  ce vă sunt ascunse şi acum.

Confirmarea că pe Marx l-a interesat şi s-a informat despre români, despre soarta lor socială şi istorică este că, în scrierile sale despre noi, face dese referiri nu numai la articole citite  din presă despre revoluţia românilor din 1848 – 1849 ci şi din  Histoire politique  et sociale des Principautes Danubiennes  de Elias Regnault  apărută la Paris în 1855 într-un volum de cinci sute de pagini, pe care Marx  l-a conspectat în manuscrisele sale. Istoria lui Elias Regnault   este considerată una dintre cele mai bune istorii despre români  ale acelor vremuri, şi poate  a tuturor vremurilor scrisă de un străin despre noi având drept izvoare scrierile lui  Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Eliade Rădulescu şi A. Papiu Ilarian  pe care le completează cu cercetări personale. Trebuie spus ca Elias Regnault  a scris şi o istorie, mult apreciată, despre Napoleon şi altele despre Anglia şi Irlanda, iar după 1848, prin scrierile sale în ziarul parizian L’ Avenir national , a fost un susţinător ardent al independenţei şi unirii  principatelor romane. Iată de la ce surse solide  pleacă Marx în scrierile sale despre români , pe care nu îi vede ca pe un proletariat să dărâme capitalismul, ci să scape de tirania imperiilor înconjurătoare - otoman, ţarist şi habsburgic  -  care îi încorsetau de moarte. 

În scrierile sale despre români  Marx  nu trece cu vederea nici agresiunea de dominare a ungurilor asupra românilor transilvăneni. Citim, la pagina 146 din Marx despre români, ediţia 1964 : După legea ungară – până la 1848 – românii din Transilvania , asimilaţi cu grecii, evreii, slavii, armenii, ţiganii erau consideraţi pe propriul lor pământ ,,naţiune  tolerată,, Românii sunt opriţi să poarte haine şi pantaloni de postav, cisme,  pălărie mai scumpă de un florin şi cămaşă de pânză fină. Ei erau numiţi ,,plebea vagabondă,,, deşi formau 2/3 din populaţie, în timp ce ungurii, saşii, secuii, grecii , armenii  formează numai cealaltă treime. În paginile următoare, de la Marx citire, mai aflăm că În Dieta din 1847 s-a manifestat cel mai înjurios dispreţ faţă de slavi şi de români : a topi toate naţionalităţile în naţionalitatea maghiară.  Un an mai târziu în aceiaşi dietă:  Kossuth propune deschis ca limba maghiară să fie introdusă în şcolile primare ale slavilor şi românilor, să se înlăture orice altă limbă şi chiar preoţii să fie siliţi să  slujească în ungureşte .

 La 14 Martie 1848, la propunerea lui Kossuth , trei sute de magnaţi unguri, îmbrăcaţi în tunică naţionala şi cu sabie la şold au prezentat  împăratului Ferdinand constituţia care, printre altele, decreta încorporarea Transilvaniei la Ungaria  şi suveranul a aprobat-o !!  Astfel Transilvania devine ţară ungurească în care singura limbă admisă în municipalităţi era maghiara şi toţi cei ce au avere  sunt unguri. Această constituţie  este exemplul clasic al şovinismului unguresc dominant, fiind în afara spiritului şi ideilor de libertatea şi democraţie  ale revoluţiei europene de la 1848. Kossuth demonstrează  acest lucru  în 1848, când în dietă declară  Ungaria nu-şi datoreşte existenţa decât nobilimii. Nobilul este maghiarul. Numai nobilul are să conducă naţiunea .  De râsul curcilor plouate care au aflat că  Lajos Kossuth era slovac, fiul unui plugar slovac sărac dar, ambiţios fiind, a reuşit să se căsătorească cu o fiică  de  magnat, iar alegerea acestui parvenit în dietă l-a costat pe alt magnat 100.000 de florini.  Şi în timpul în care Kossuth proclama dictatura nobililor maghiari şi în Transilvania,  Marx ,exilat dintr-o ţară în alta, cocea în filozofia lui că lumea trebuie schimbată din temelii şi aceasta nu se poate decât prin revoluţie, revoluţia celor mulţi şi săraci, a proletariatului, împotriva celor avuţi, visa la dictatura mondială a proletariatului , aşa că a fost împotriva  dictaturii  nobililor unguri,  a lui Lajos  Kossuth. Acesta  a fost şi  motivul pentru care a stigmatizat naţionalismul şovin a  ungurilor şi a  simpatizat cauza românilor ardeleni în frunte cu Avram Iancu şi moţii săi. 

Am rămas  uimit să constat că  Marx  a urmărit minuţios oamenii şi evenimentele  din  Transilvania din  anii revoluţiei1848 – 1849 , că a citit şi a scris documentat  despre ele , în vreme ce românilor, după eliberarea României de către glorioasa armată roşie, le-a fost interzis  aproape în întregime adevărul despre războiul civil al moţilor, iar ce se spunea  era deformat, torsionat. Marx scrie despre victoriile generalului Bem asupra armatei austriece din Transilvania, despre intrarea armatei ruseşti în Transilvania la cererea generalului austriac Puchner , după ce, mai înainte, refuzase colaborarea cu legiunile lui Avram Iancu . Avram Iancu se menţine în Munţi unde vine Dragoş cu propuneri de la Pesta să negocieze . În timp ce conferinţele sînt folosite ca o cursă, Iancu, Buteanu, Dobra sunt surprinşi de către maiorul Hatvany ; primul reuşeşte să scape, Dobra fu masacrat pe loc, Buteanu în zilele următoare fu spânzurat . Trădare laşă.  În câteva zile oamenii se adunară în jurul lui Iancu . Îl atacă din nou pe Hatvany şi-l bătu zdravăn. Acestea sunt rândurile lui Marx, care nu s-au spus  poporului român dar, care era obligat să ştie, pe de rost, învăţătura marxistă  trunchiată şi deformată de interesele dictaturii de Moscova.  Atunci şi acum nu se învaţă  Marx despre români. Interzis        

 

CORNELIU   FLOREA

 JURNAL  LIBER  -  PRIMĂVARA  2003 

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

 

Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero, Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu (Rumănien). Redakteure: Ion Măldărescu, Cezarina Adamescu (Rumănien)