Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Mareşalul Antonescu şi Banatul

Un scurt articol bazat pe un document inedit, descoperit în arhiva unui muzeu

 

Dr. Mircea RUSNAC

 

 

                   În anul 1941, juristul Comunităţii de avere din Caransebeş, dr. Antoniu Marchescu, publica o lucrare deosebit de importantă privitoare la trecutul Banatului, care şi astăzi este des citată în scrierile istorice. Se intitulează Grănicerii bănăţeni şi comunitatea de avere (Contribuţii istorice şi juridice). Până acum, această lucrare nu a fost depăşită de puţinele scrieri ulterioare consacrate acestor probleme, ea păstrându-şi, astfel, întreaga valabilitate.

                   Însufleţit de idealuri patriotice, Marchescu a trimis un exemplar din lucrarea sa, cu dedicaţie, mareşalului Ion Antonescu, în acel moment prim-ministru şi conducător al statului român. Momentul istoric în care s-a produs acest gest era unul deosebit de important în istoria ţării. La 22 iunie 1941, odată cu armata germană, trupele române trecuseră Prutul, iar în decurs de o lună au fost eliberate de sub stăpânirea sovietică Basarabia şi nordul Bucovinei. Întreaga Românie era cuprinsă de un val de elan patriotic, mai ales că anul precedent, 1940, a fost poate cel mai umilitor din întreaga noastră istorie, regimul lui Carol II cedând fără luptă o treime din teritoriul naţional în favoarea Uniunii Sovietice, Ungariei şi Bulgariei. Setea de revanşă era aşadar foarte mare.

                  Actul parţial reparator din vara anului 1941, săvârşit sub conducerea lui Ion Antonescu, a bucurat din aceste motive inimile românilor, care îi erau foarte recunoscători noului conducător al statului. În acest mod poate fi înţeles şi gestul lui Antoniu Marchescu, de a-i trimite mareşalului, cu dedicaţie, un exemplar al Grănicerilor bănăţeni.

                   Probabil spre surprinderea autorului, mareşalul Antonescu i-a răspuns acestuia printr-un mesaj de mulţumire. Documentrul, datând din 8 decembrie 1941, se află în arhiva Muzeului Banatului Montan din Reşiţa, având nr. 10.775. Este emis de către Cabinetul conducătorului statului şi poartă semnătura olografă a lui Ion Antonescu.

 

                   În continuare, redăm în întregime mesajul de răspuns al mareşalului:

                   „Conducătorul Statului Român

                   Bucureşti, 8 Decembrie 1941.

 

                   DOMNULE MARCHESCU,

                   Primind lucrarea D-voastre „Grănicerii bănăţeni şi comunitatea de avere”, trimisă mie cu dedicaţie, vă mulţumesc călduros şi vă felicit pentru culegerea aceasta de preţioase documente istorice, menite a cunoaşte mai bine trecutul bravei populaţii româneşti din Banat.

 

                   Primiţi asigurarea stimei mele.

                   Antonescu, MAREŞAL AL ROMÂNIEI şi CONDUCĂTORUL STATULUI.

                  

                   Domniei-Sale

                   Domnului dr. Antoniu Marchescu

                   advocatul comunităţii de avere CARANSEBEŞ.”

 

                   După cum se poate vedea, mareşalul Antonescu a adresat cuvinte frumoase autorului cărţii şi s-a referit în mod elogios la românii bănăţeni şi la istoria acestora. Este probabil una dintre foarte rarele mărturii ale raportului Antonescu-Banat, ştiut fiind faptul că situaţia politico-militară a acelui moment punea în prim-plan evoluţia evenimentelor de la graniţa răsăriteană a ţării. Naţionalist înfocat, mareşalul nu făcea însă nicio deosebire între regiunile acesteia.

                   Chiar dacă soarta ulterioară a lui Antonescu şi a ţării a fost tragică, totuşi Antoniu Marchescu a păstrat documentul din 8 decembrie 1941 în arhiva sa până la sfârşitul vieţii. În acest mod, el a ajuns până la noi.

 

 Dr. Mircea RUSNAC

 

 

 

 

 

 


-------------------------------------------
-- Formular: 'Parerea'
-------------------------------------------

1. Ce doriti sa ne transmiteti?:
''2. Tema / articolul / autorul::'Domnule Brätianu'
3. Numele si prenumele Dvs.:'Anonim'

4. Adresa Dvs. E-mail:'antecume2002@yahoo.de

5. Numarul Dvs. de telefon (fix):''
6. Numarul Dvs de telefon (mobil):''
7. Textul mesajului Dvs.:'Mai 1941. Scrisoare de räspuns a lui I.Antonescu cätre C.I. Brätianu la scvrisoarea din 8 aprilie 1941 ; fragmente/

" La intimpinarea d-voasträ din 8 aprilie 1941, am onoarea de a vä räspunde, scuzandu-mi intirzierea prin boala de care am suferit, cä gäsesc cu totul insuficient sä constatati cä "avem puncte de vedere prea deosebite fatä de imprejurärile politice actuale"...
.................................................................................................................................................
Eu am definit si atititudinea si politica ce urmez, färä reticente si färä echivocuri; nici un fel de sugestii deci nu mä vor abate de la calea ce mi-o impun realitätile politice si interesele permanente ale tärii.
.....................................................................................................................................................
In consecintä bombardamentul localitätilor romanesti de cätre aeroplanele jugoslave nu poate fi considerat decit ca un nou act de provocare in lunga serie de acte de neloialitate si ostilitate fäcute consecvent de Jugoslavia impotriva poporului roman, cu dispretul obligatiunilor ce le avea atat ca membrä a Micei Antante, cit si a Intelegerii Balcanice.
Voi enumera numa unele din aceste acte.
Trecind cu vederea peste modul nedrept in care s-a rezolvat chestiunea Banatului la conferinta de la Paris, cu toatä indirjita apärare a drepturilor noastre sustinute acolo de Ion I. Brätianu, ca roman nu pot uita cä 175.000 de frati de ai nostri din Craina, Pojarevat, Timoc, si Morava n-au avut o singurä scoalä si bisericä romaneascä, deci nici o asigurare a vietii lor etnice, ocrotite prin tratatele pentru protectia minoritätilor;.......................................................
...................................................................................................................................................
Tara adeväratä este cu miinile pe coarnele plugului, in uzine sau cu arma la picior.
Aceastä tarä a fost, stiu bine, aläturi de mine, in unanimitate, si cu prilejul evenimentelor care au determinat scrisoarea d-voasträ. Onoarea si drepturile acestei täri le voi apära intotdeauna si impotriva oricui. Pentru aceastä tarä si impreunä cu ea, nädäjduiesc cä voi reface si hotarele drepte pe care le meritä.
Primiti, vä rog, asigurarea deosebitei mele consideratiuni.
General Antonescu"


 

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com