Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

 

 

o prezentare a cadrului  istorico-geografic al banatului medieval

 

Prof. Dr. Tiberiu Ciobanu

editura eurostampa, timişoara, 2012

 

Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre capitolele tezei mele de doctorat, intitulată Istoriografia românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval.

Realizată sub competenta îndrumare a binecunoscutului şi valorosului istoric clujean, domnul academician prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, directorul Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române (actualmente şi rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca) şi susţinută în anul 2008, aceasta a fost publicată în întregime la finele anului 2010.

Generozitatea tematicii abordate, ca de altfel şi dimensiunile substanţiale (două volume, în format mare, însumând aproape 800 de pagini) în care a fost editată m-au determinat să tipăresc, în intervalul 2008-2010, o serie de volume (şase la număr, purtând următoarele titluri: Banatul medieval în viziunea istorică a lui Patriciu Drăgălina; Monografism bănăţean. Istoria medievală a Banatului reflectată în monografii alcătuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea; Istoriografia românească de la începutul secolului al XIX-lea până la Marea Unire privitoare la Evul Mediu bănăţean; Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat. Sinteză; Istoriografia românească din perioada 1918-1948 referitoare la Evul Mediu bănăţean şi Cărturari români cu preocupări referitoare la istoria medievală a Banatului. Cuprinderi biobibliografice), cuprinzând capitole sau chiar părţi mai întinse din teza mea de doctorat.

În primăvara acestui an am mai publicat o carte, reprezentând unul dintre studiile mai ample întocmite în urma cercetărilor efectuate de mine în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în istorie. Este vorba de cel dedicat contribuţiei lui Ioachim Miloia la cunoaşterea trecutului medieval al Banatului, care a apărut în volum sub titlul Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui Ioachim Miloia.

Tirajele relativ modeste, doar câteva sute de exemplare în cazul fiecăreia dintre cele opt lucrări amintite (incluzând-o şi pe cea care cuprinde, în totalitate, între coperţile sale, cercetările mele doctorale), m-au făcut, de asemenea, să recurg la această modalitate de a-mi valorifica munca depusă pe tărâmul studierii istoriografiei româneşti privitoare la Evul Mediu bănăţean. Acest lucru duce evident la creşterea numărului celor care pot avea acces la informaţiile furnizate de rezultatele investigaţiilor efectuate de mine în domeniu, dar şi la posibilitatea ca acestea să fie studiate mai uşor, de către cei interesaţi doar de unele laturi ale problematicii tratate în, poate, prea vasta mea teză de doctorat.

În fine, trebuie reţinut şi faptul că, deşi, acest volum (ca şi celelalte, pomenite mai sus) este doar un capitol dintr-o lucrare mai amplă, totuşi subiectul tratat în paginile sale este abordat în mod independent, realizându-se chiar şi completări faţă de textul iniţial, acesta fiind adus la zi în ceea ce priveşte anumite aspecte.

Structura sa este cea a unei cărţi de sine stătătoare în care vreau, pe cât posibil, să lămuresc câteva chestiuni generale legate de cadrul istorico-geografic al Banatului medieval.

 

Autorul 

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero, Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu (Rumänien). Redakteure: Ion Măldărescu, Cezarina Adamescu (Rumänien)