Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

ARHEOLOGIE: PRINCIPELE DAC

 DESCOPERIRE IMPORTANTĂ LÂNGĂ CASTELUL CORVINILOR DIN HUNEDOARA

Eugen EVU

 

 

Pe creasta de stană granitică a dealului Sânpetru, unde dăinuie Castelul-fort medieval al Corvinilor, arheologul prof. univ. Sabin LUCA, director al Muzeului Bruckenthal din Sibiu, a descoperit recent mormântul complet intact al unui prinţ dac. Vechimea lui este atestată la peste 2100 de ani, mormântul datând din anul 100 î.Chr.

 

Cu nici un an în urmă, o echipă de tineri arheologi hunedoreni, sub girul cluj-napocanilor, dezveliseră pe aceeaşi coamă situată imediat deasupra Castelului, un număr de mici morminte care conţineau schelete ale unor copii, situl  având vechimea aprox. de 1900 de ani:  o monedă (ort) era datată în anii imediaţi de după cucerirea romană. Despre această descoperire încă nu s-au comunicat date publice, semnificaţia ei fiind de asemenea tulburătoare. Practicau acei daci în mod izolat, ritualic, sacrificiile unui zeu solar, ca în vechime, la Soarele de Andezit de la sanctuarul dacic din Muncelul Orăştiei? Am văzut mormintele şi piese din inventarul lor.

 

Revenind la senzaţionala dezvăluire din finele lui august, consemnăm câteva date spicuite din comentariile mediilor şi alte relatări:

 

Mormântul este situat în actuala grădină a Castelului, în spatele cetăţii, terenul fiind ocupat de locuinţe şi terenuri private. Porfesorul  Luca a declarat că este sigură existenţa sub zonă a unei DAVE, deoarece a găsitd dacic (murrus dacicus) inconfundabile. Cert este că zona hunedoreană şi în amonte pe văile Cernei şi Zlaştiului, a fost din vremuri protodacice marcată de extragerea minereului feros şi prelucrarea fierului- acest aur al vremii. Ştim că dacii efectuau incursiuni la sud de Dunăre, aliaţi cu celţii, de la care au învăţat în illo tempore adevărata arta a prelucrării fierului. Arme şi unelte, cuptoare rudimentare de reducere şi alte vestigii, dovedesc faptul că după aurul Apusenilor şi cel din râurile din regiunea pădurenilor şi nu numai, era vital pentru războaie şi pentru existenţa civilă. (Toponime slavizate ulterior, au etimonul ce desemnează aurul: „Gura Zlata, Gura Zlatei, Zlaşti, Zlătari, ş.a.) sau Aurari.

 

Fierul este prezent şi în mormântul princiar de la Hunedoara: un cuţit  curbat (sau cosor) - profesorul afirmă că este unul „de sacrificiu” – leit celui ştiut din Columna Traiana, purtat şi de ultimul rege dac, Decebal. Lipseşte doar mânerul probabil din lemn, sau corn (?) dar se disting clar patru orificii de fixare ale acestuia. S-au mai găsit un vârf de lance (recuzita războinică) şi o cataramă cu ac, accesoriu evident al costumului princiar.

 

Datată la anul 100, este de dedus că urna  prinţului, ce pare a fi murit tânăr, posibil prin luptă (!), recte  mormântul,  sunt o pagină din cenuşă, piatră şi publere  din marele moment de răscruce al istoriei de aici: războaiele cu romanii din anii 100-102 şi ulterioara cucerire parţială (!) a Daciei. Desigur că analizele antropologice ale rămăşiţelor enigmaticului princepe Dac, vor aduce noi şi spectaculoase detalii. Ştiinţa îşi are prudenţele ei, aşa că nu sunt excluse chiar revelaţii şocante privitoare la  riturile de incineraţie, specifice civilizaţiilor şi culturilor Celor Dintâi.

 

Eugen EVU

Hunedoara, august 2007

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)