Reclama Dvs.

  Pagina de front | Istorie | Proză și teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate și apeluri

Asigurarea de sanatate in Germania, necesara si sigura!

 

Asigurare de sanatate in Germania, ghid practic pentru cetatenii romani, de la locuinta, servici, sanatate, ieftin, eficient, medic, sanatate, limba romana

 

Tiberiu Ciobanu - Ștefan cel Mare și Sfânt și strălucita sa victorie de la Vaslui obținută împotriva turcilor otomani

 

Editura Eurostampa, Timișoara, 2015, 710 pagini

Dr. Ioan Hațegan

 

Noua lucrare a istoricului medievist dr. Tiberiu Ciobanu  și-a propus să prezinte remarcabila personalitate  a lui Ștefan cel Mare. Pentru aceasta  autorul a folosit o bibliografie imensă, vizibilă în substanțialele note din subsolul paginilor, dar și din Bibliografia selectivă de la finalul cărți.O figură atât de complexă ca cea a lui Ștefan cel  Mare este, îndeobște, dificil de prezentat. Cu atât mai mare este meritul doctorului în istorie Tiberiu Ciobanu, care a reușit să selecteze bibliografia potrivită, cu ajutorul căreia să-și argumenteze afirmațiile.

        Prima parte a cărții prezintă tinerețea domnitorului și condițiile în care el a reușit să preia tronul părintesc, cu ajutorul vărului său Vlad Țepeș. Primii ani de domnie ai vrednicului Mușatin sunt consacrați întăririi capacității economice și de apărare a Moldovei în fața dușmanilor externi, concomitent cu liniștirea claselor  sociale interne.

        Odată consolidată domnia, marele voievod român a reușit să  poarte campanii militare victorioase, atât interne, precum cele finalizate prin celebrele biruințe de la Baia, Lipnic, Vaslui și Codrii Cosminului, cât și externe, cum au fost cele derulate în Țara Românească, prin care a reușit să asigure independența Moldovei. Tratatele încheiate cu Polonia și, apoi, cele parafate cu Ungaria i-au consolidat domnia, iar expedițiile militare întreprinse în Țara Românească au marcat începutul campaniilor sale ofensive antiotomane.

        Bătălia de la Vaslui, din 10 ianuarie 1475, a fost considerată și la acea vreme, dar, îndeosebi, în veacurile care au urmat, drept una dintre cele mai strălucite biruințe creștine împotriva Imperiului Otoman. Autorul reușește să ne prezinte atât desfășurarea, cât, mai ales, importanța istorică a acestei bătălii.

        Paginile următoare relatează acțiunile domnitorului moldovean în cei peste 47 de ani cât a durat glorioasa-i domnie, cu campanii militare, cu  asanarea situației economice și a celei sociale a Moldovei. De asemenea, construirea de biserici și mănăstiri, precum și tipărirea de cărți bisericești, au constituit, sub cârmuirea lui Ștefan cel Mare, unele dintre cele mai intense activități de acest gen din istoria  Moldovei.

        Vă rog să parcurgeți cu atenție lista bibliografică, spre a putea aprecia complexitatea cercetării întreprinsă de Tiberiu Ciobanu. Dar nu uitați să parcurgeți și Glosarul, care explică pe înțelesul  oricărui cititor termenii folosiți în cuprinsul acestei masive lucrări de peste 700 de pagini. Bine întocmite și extrem de utile sunt și Dicționarul de familii domnitoare, Dicționarul de denumiri istorico-geografice, precum și bogatul și adecvatul material ilustrativ, care are menirea de a aduce înaintea ochilor cititorilor nu doar o reconstituire a trecutului prin cuvinte, ci și una prin imagini. Nu în ultimul rând, demn de evidențiat este și rezumatul în limba engleză, atât de necesar pentru accesarea informațiilor cuprinse în volumul de față de către cei care nu cunosc limba română, dar sunt interesați de tematica abordată.

      O  lucrare frumos gândită și realizată, care face cinste autorului.

 

Dr. Ioan Hațegan

cercetător științific la Institutul de Studii Banatice «Titu Maiorescu» al Academiei Române - Filiala Timișoara 

 

 

Dreptul de aproba copierea articolelor prezentate in revista AGERO apartine detinatorilor de copy-right (autorul/autoarea),  care trebuie contactati si informati in timp util.  Orice preluare de texte din revista AGERO fără aprobarea autorilor și precizarea sursei intra sub incidenta "Legii drepturilor de autor".

 

Impressum

 

 

Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero,  Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu. Redakteure: Ion Măldărescu,  Cezarina Adamescu (Rumänien)