Reclama Dvs.

  Pagina de front | Istorie | Proză și teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate și apeluri

Asigurarea de sanatate in Germania, necesara si sigura!Tratamentul nu constă numai în remedierea sechelelor ci, în combinaţie cu metode traditionale si moderne din domeniul fizioterapiei, chiropatiei,naturologiei,medicina quantică,etc. permite să se acţioneaze cu precizie, încercându-se în primul rând să se înlăture „rădăcinile răului iniţial”, care stau la baza/originea problemei, nu să se efectueze doar un tratament simptomatic. Scopul nu este doar calmarea durerilor, ci combaterea cauzei care provoacă durerea, înlăturarea ei definitivă.

         Asigurare de sanatate in Germania, ghid practic pentru cetatenii romani, de la locuinta, servici, sanatate, ieftin, eficient, medic, sanatate, limba romana

 

13 Martie 1945 - Zi istorică a unității noastre naționale

Dr. Dan Brudașcu

 

După cum se cunoaşte, în urma Dictatului de la Viena, din 30 august 1940, impus României de Hitler şi susţinut, cu laşitate, de autorităţile italiene ale vremii, Statul Naţional Unitar Român a pierdut, la scurtă vreme, o bună parte din zona nord-vestică a sa, reintrată in posesia nedreaptă şi abuzivă a amiralului (fără flotă) Horty Miklos – regentul Ungariei. În teritoriile deferite puterii ungureşti s-au petrecut, în cei 4 ani de ocupaţie, lucruri absolut îngrozitoare, greu până şi de comentat de cunoscători, ziariști sau istorici ai vremii.

În perioada celui de-al doilea război mondial, poporul român a avut de suferit lucruri care nu fac deloc cinste făptuitorilor unor grave şi nepermise fapte. Sunt de amintit, în acest sens, crimele, dar și umilirile și suferinţele, fără de număr, pe care le-au trăit înaintaşii noştri din partea trupelor și autorităților de ocupaţie ale Ungariei hortiste. Amintim, în acest sens, că aceste manifestări ale relei credinţe de care au dat dovadă reprezentanţii administraţiei de ocupaţie hortistă din localităţile transilvane au mirat în mod excesiv inclusiv o serie de reprezentanţi de seamă ai ungurimii, care au ţinut să se detaşeze categoric faţă de astfel de manifestări, inumane, grosiere, criminale. Cu toate acestea, după înfrângerea trupelor de ocupaţie hortisto-fasciste şi după alungarea acestora dincolo de graniţele româneşti, autorităţile vremii s-au aşteptat, în mod firesc, la finalizarea procesului de revenire a spaţiului românesc la autorităţile fireşti ale epocii. Se ştie că municipiul Cluj-Napoca a fost una dintre localităţile cele mai afectate de această situație nefirească, dar, în pofida situaţiei create, nu s-a putut materializa această revenire a administraţiei româneşti în aceste teritorii până în 1945, întrucât, în funcţiile deţinute anterior de autorităţile de ocupaţie hortistă s-au instalat reprezentanţii aşa-ziselor noi autorităţi ale vremii (cele comuniste, dar continuatoare ale conceptelor revendicative ale regimului hortist, care au sperat că, în felul acesta, vor putea să perpetueze sine die ocupaţia teritorială a României. Evident, însă, că, în semn de recunoaştere a contribuţiei pe care şi-au adus-o la rezultatele finale ale războiului, autorităţilor româneşti li s-a recunoscut, în cele din urmă, dreptul de a beneficia de recunoaşterea contribuţiei ce şi-au adus la realizarea rezultatelor frontului. Iată de ce, o primă realizare a acestui obiectiv a fost evenimentul rămas, din păcate, atâţia ani necomentat, poate pentru a nu se aduce recunoaşterea efectivă a acestui moment important pentru istoria noastră naţională.

 

 

 

După cum se ştie, în semn de mulţumire pentru contribuţia ce şi-a adus la rezultatele obținute de  Armata Roșie pe linia frontului şi la pătrunderea armatei sovietice de ocupaţie pe teritoriul românesc, autorităţile de ocupaţie sovietică au acceptat, între primele măsuri întreprinse în noua sa calitate, recunoaşterea dreptului istoric al Regatului României asupra acestui teritoriu. Dr. Petru Groza, acest personaj politic atât de controversat până şi în zilele noastre, considerat, pe nedrept, în opinia noastră, principalul vinovat de tot ce se va întâmpla pe teritoriul ţării în perioada ocupaţiei acesteia de către armata sovietică şi, ulterior, de către instaurarea regimului comunist, va profita de bunele sale relaţii personale cu noii stăpâni politici ai momentului, inclusiv cu I.V. Stalin, şi va impune acestora materializarea de facto a politicii de eliberare completă a teritoriului naţional, eliberat prin forţa şi sacrificiul armatei române de forţele de ocupaţie hortisto-hitleriste, care şi-au menţinut puterea de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Numai graţie acestei situaţii a fost posibilă eliberarea definitivă a teritoriului nostru naţional de sub ocupaţia nedreaptă a trupelor hortisto-hitleriste.

Pe plan intern, în România, cu concursul lui Mihai de Hohenzollern, devenit conducător al statului după eliminarea lașă, lipsită de demnitate, a luptătorului patriot care a fost mareşalul Ion Averescu, prin lovitura de stat de la 23 august 1944, se va organiza şi desfăşura la Cluj această reluare a autorităţilor statului românesc asupra teritoriului naţional al Ardealului de Nord-Vest. Evenimentul a avut loc în data de 13 martie 1945, dată când noul prim ministru al guvernului, dr. Petru Groza, va face o descindere la Cluj pentru a obţine preluarea efectivă a puterii politice de către noile autorităţi româneşti ale momentului. Descinderea a fost însoţită de toţi membrii noului guvern şi a reprezentat, în fapt, momentul cel mai semnificativ al acestei perioade. Se ştie că la acest eveniment au fost invitaţi să ia parte toţi reprezentanţii clasei politice româneşti a momentului, însă, după cum se ştie, au refuzat să participe reprezentanţii partidelor politice între care liderii PNŢ, dar şi ai Partidului Naţional Liberal. Ei şi-au justificat ulterior acest refuz, prin declaraţiile pe care le-au făcut, în care au vorbit despre faptul că nu au vrut să acorde sprijin unei fapte, în opinia lor, de netolerat în privinţa acţiunilor întreprinse pe teritoriul României de către autorităţile sovietice şi noua conducere politică a României, acuzată de trădarea interesului naţional. La fel au procedat, din păcate, și reprezentanții misiunilor americană și britanică.

Generalul Constantin Sănătescu, fostul prim ministrui al țării, a consemnat, în jurnalul său personal, acest eveniment, oferind importante surse documentare pentru interpretarea acestui eveniment însemnat din istoria ţării noastre[1]. Astfel, generalul afirmă:

 

 „Dacă s-a instituit un guvern pe placul ruşilor, ni s-a dat voie să ocupăm Ardealul, şi aşa am plecat cu un tren special la Cluj, pentru solemnitatea ce va avea loc. Sunt invitaţi foarte mulţi ruşi, căci misiunile engleze şi americane au refuzat să participe la această solemnitate.” Aceste însemnări au fost făcute de către cel amintit pentru data de 12 martie 1945. Tot din notiţele sale, vom afla şi faptul că regele a fost şi el prezent la acest eveniment pe care l-a onorat, începând din dimineaţa zilei de 13 ianuarie 1945, când se consemnează venirea sa în Cluj[2].

 

Deşi, aşa cum am mai arătat, evenimentul la care ne referim are semnificaţii cu totul aparte pentru istoria noastră naţională, rămânând, în opinia noastră, drept unul din cele mai importante momente pentru recuperarea efectivă a teritoriului naţional, smuls României printr-un act mişelesc datorat intervenţiei în forţă a autorităţilor europene ale acelor momente, în principal voinței lui Adolf Hitler, el nu s-a bucurat şi nu se bucură încă de o preluare corespunzătoare din partea autorităţilor româneşti, persistând încă aceeaşi lipsită de valoare atitudine, care a produs un impact atât de defavorabil cauzei româneşti. E drept, că, dincolo de semnificațiile sale politice, prezența primului ministru, a regelui, dar și a conducerii sovietice, reprezentată de Vâșinski, nu a însemnat și discutarea sau rezolvarea multelor și gravelor probleme cu care se confrunta populația acestui teritoriu românesc. Nici nu și-a propus o astfel deabordare și nici nu ar fi fost posibilă, la început de guvernare. Dar semnificația sa rămâne una importantă, poate mult mai importantă decât ziua de 15 martie considerată azi una din zilele naționale ungurești.

Iată de ce, în aceste momente, când se împlinesc 70 de ani de la revenirea efectivă a întregului teritoriu naţional în administrarea românească, facem această cuvenită apreciere pentru mai buna cunoaştere a semnificaţiilor pe care le are pentru istoria noastră naţională această dată însemnată, respectiv revenirea pentru totdeauna a teritoriului nostru naţional în atenţia şi administrarea organelor sale de drept.

De asemenea, merită subliniată și contribuția însemnată jucată, astfel, de orașul Cluj-Napoca în realizarea acestui eveniment major al istoriei unității noastre naționale, poate cel mai însemnat moment din istoria României după încheierea celui de-al doilea război mondial.

 

Dr. Dan Brudașcu, Cluj-Napoca

 

........................................................................................................................................................................................................................

 

[1] Importante date despre desfășurarea, la Cluj, a acestui eveniment istoric însemnat pentru istoria poporului român, au fost prezentate și în paginile ziarului Scânteia al PCR. Asfel, ziarul scânteia, într-o serie de articole consacrate evenimentului, își va intitula articolul din 15 martie: O zi istorică. Populația Ardealului a sărbătorit ieri integrarea Ardealului de Nord a sărbătorit ieri integrarea Ardealului de Nord. O manifestație măreață. Pe mai multe pagini se face referire la modul de desfășurare a evenimentului, fiind redată atmosfera ce l-a caracterizat: Gara din Cluj, se arată în paginile ziarului Scânteia, era împodobită cu flori și brazi, cu un aspect de prospețime și îndemn la viață, având pe fațadă tablourile majestuoase ale mareșalului Stalin și ale suveranului. Gara din Cluj, care mai poartă urmele stricăciunilor suferite de pe urma vandalismelor fasciste, a primit ieri aceste vizite înalte. A I. Vâșinski, locțiitor al Comisarului Poporului pentru Afaceri Streine, a ținut să onoreze cu prezența sa săvârșirea acestui mare act istoric … Pe peronul gării stau într-o disciplină perfectă o companie sovietică și una română, în așteptarea trenului regal. La ora 10:20 garnitura sosește și suveranul coboară din vagon, în sunetele muzicii militare, care intonează imnul sovietic și imnul regal român.

 

[2] Iată cum prezintă același general prezența și prestația monarhului laacest însemnat eveniment politic: La ora 10 primim pe Majestatea sa regale și mergem la catedrală, la Te Deum; apoi în piața centrală, a avut loc o defilare: câteva trupe ruse și române, urmate de populația română și maghiară din județele de nord ale Transilvaniei. La Prefectură are loc ședința la care sunt prezentate autoritățile Regelui. La dejun o mare masă comună, unde a domnit multă bună dispoziție. Seara plecăm din Cluj și sosim la 14 martie dimiuneața în București; mare manifestație chiar în gară, pentru ruși și guvern.

 

 

Dreptul de aproba copierea articolelor prezentate in revista AGERO apartine detinatorilor de copy-right (autorul/autoarea),  care trebuie contactati si informati in timp util.  Orice preluare de texte din revista AGERO fără aprobarea autorilor și precizarea sursei intra sub incidenta "Legii drepturilor de autor".

 

Impressum

 

 

Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero,  Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu. Redakteure: Ion Măldărescu,  Cezarina Adamescu (Rumänien)