Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Acad. GHEORGHE PĂUN

a primit premiul „Grigore C. Moisil”

 

Maria Diana Popescu, Agero

 

 

Pe 7 ale lunii mai, Academia de Studii Economice din Bucureşti, cea mai prestigioasă instituţie de învăţămînt economic superior  şi de administraţie publică din România, printre primele universităţi din Europa, prin conţinutul şi modernitatea procesului de învăţămînt, l-a preimiat pe distinsul matematician român de talie internaţională, doctor în matematică, academician GHEORGE PĂUN,  cu  premiul şi medalia de aur Grigore C. Moisil, (dreapta, fotografie de la festivitatea de premiere), pe anul 2009. Premiul „Grigore C Moisil” al Departamentului de Informatică Economică al ASE, i-a fost acordat de către INFOREC pentru:

 

-  aportul special în dezvoltarea informaticii teoretice din România;

- intreprinderea unor cercetări internaţionale substanţiale în domeniul „sistemelor P”;

- pentru enunţarea teoriei „calculului membranar”, care s-a dovedit a fi un domeniu relevant pentru cercetarea modernă din informatică;

- aprecierea şi respectul internaţional de care se bucură domnia sa, prin numeroase lucrări apărute la edituri prestigioase şi în jurnale ştiinţifice acreditate;

     - fundamentarea în ţara noastră a unei şcoli de informatică teoretică modernă;

-  prin discursurile ţinute la numeroase conferinţe internaţionale, ca  mesager al informaticii româneşti;

- pentru dezvoltarea informaticii economice în ţara noastră, prin contribuţiile sale majore din cadrul conferinţelor şi atelierelor organizate de diferite universităţi, autohtone sau din străinătate et caetera.

 

         Doctor în matematică, Gheorghe Păun, membru al Academiei Române şi al Academiei Europene (alături de alţi opt români, printre care şi Eugen Simion),  „Doctor Honoris Causa” al Universităţii Sileziene din Opava, Cehia, din iunie 2008, cu o carieră ştiinţifică de excepţie, academician Gheorghe Păun, unul dintre cei mai cunoscuţi,  apreciaţi şi studiaţi matematicieni-informaticieni din lume, este autor al unui model de informatică teoretică inspirat din biologia celulară, care îi poartă numele, „P SISTEM”.  Este autor a peste şaizeci de cărţi de specialitate şi membru în colectivul editorial al altor cîteva zeci de lucrări ştiinţifice. Născut la 6 decembrie 1950, în Cicăneşti, Argeş, absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul

Universităţii Bucureşti, doctor în matematică din 1977, Gheorghe Păun îşi completează activitatea de cercetare cu o bogată activitate publicistică, cu precădere în domeniul jocurilor logice, în eseistica matematică, dar şi cu o altă mare pasiune: literatura, tărîm pe care se legitimează cu alte cîteva volume de poezie şi proză. Academician Gheorghe Păun, matematicianul complet, este dublat de un remarcabil scriitor, poet, editorialist, dar şi de un bun conducător spiritual al unui prestigios Club de Cultură, CIC., din Curtea de Argeş.  Şi multe cărţi şi studii şi cercetări şi invenţii matematice a isprăvit. Cine le mai ştie numărul!

        Am reţinut din cariera ştiinţifică de anvergură a domniei sale: crearea de şcoli de cercetare în ţară şi Europa, citat în peste 2100 de lucrări, de peste 800 de autori străini. Peste 600 de articole de specialitate, în prestigioase reviste de informatică din lume, autor sau coautor a 11 monografii, editor sau coeditor a peste 35 de volume colective şi numere speciale de reviste.  Este unul dintre liderii domeniului gramaticilor cu derivare controlată. Autor, împreună cu J. Dassow, al monografiei Regulated Rewriting în Formal Language Theory, Springer, Berlin, 1989, referinţă standard în domeniu. A construit în mare masură sau în colaborare cu A. Salomaa, G. Rozenberg, N. Xuan My, C. Martin-Vide, domeniul numit „gramatici contextuale Marcus”, iniţiat de S. Marcus în 1968; autor al monografiei Marcus Contextual Grammars, Kluwer, Dordrecht, Boston, 1997. Co-fondator al teoriei sistemelor de gramatici, co-autor al monografiei  Grammar Systems. A Grammatical Approach to Distribution and Cooperation, Gordon and Breach, London, 1994. Unul dintre fondatorii teoriei calculabilităţii pe baza de ADN, a introdus mai multe concepte şi modele care au fost apoi studiate de numeroşi cercetători (H sisteme simple, controlate, distribuite, automate Watson-Crick, sisteme de inserţie-stergere, sisteme “sticker"); a dat prima demonstraţie de universalitate a unui sistem de calcul bazat pe operaţia de splicing, iar tehnica de demonstraţie folosită a devenit instrument standard în domeniu. Împreună cu G. Rozenberg şi A. Saloma a publicat prima monografie de calculabilitate pe baza de ADN, DNA Computing. New Computing Paradigms, Springer, Berlin, 1998, care a fost tradusă în 1999 în japoneză, în 2004 în chineză, şi va apărea în limba rusă. Iniţiatorul (1998) unui domeniu nou de cercetare, calculul cu  membrane, care abstractizează un model de calcul din structura şi funcţionarea celulei vii.

        Subiectului i s-au dedicat deja peste 520 de lucrări, cu peste 200 de autori din peste 20 de ţări, 13 teze de doctorat, peste 20 de volume colective, trei monografii, a devenit domeniu distinct pentru conferinţe de calcul molecular, are o pagina web la Milano (sub egida EMCC, European Molecular Computing Consortium): http://psystems.disco.unimib.it. Sistemele cu membrane sunt numite în mod curent P sisteme, de la numele său. Prima prezentare monografică a domeniului, Gh. Paun, Membrane Computing, a apărut în 2002 în seria Natural Computing a editurii Springer, Berlin, apoi volumul Applications of Membrane Computing,  editat de G. Ciobanu, Gh. Paun, M.J. Perez-Jimenez. A introdus multe alte noţiuni, preluate de numeroşi cercetători români şi străini: modele gramaticale pentru procese economice, gramatici cu valenţe, secvenţe auto-generate (numite “secvenţe Păun-Salomaa”), gramatici bazate pe pattern-uri, eco-sisteme de gramatici, calcul cu figuri bidimensionale, limbaje “thin” şi “slender”, etc. A organizat printre primele simpozioane europene de Artificial Life, DNA Computing, Membrane Computing, a fost implicat în organizarea a numeroase întîlniri internaţionale de informatică teoretică şi calculabilitate moleculară. Numeroase burse (Alexander von Humboldt, NATO, Nuffic, BBVA, Academia Finlandei, guvernul spaniol, etc), proiecte internaţionale, conferinţe invitate de universităţi străine. Participant la mai multe proiecte internaţionale (2001-2004, coordonatorul echipei române participante la proiectul MolCoNet – Molecular Computing Consortium), reprezentant al României în EMCC – European Molecular Computing Consortium.

      Ca semn al recunoaşterii internaţionale şi al impactului asupra domeniului, la împlinirea vîrstei de 50 de ani i s-au dedicat două volume, unul publicat la Kluwer, Dordrecht, Boston (2000), şi unul la Taylor & Francis, London, 2002. Este membru al Uniunii Scriitorilor,  autor şi editor de cărţi de cultură matematică şi de jocuri logice. Fondator şi primul preşedinte al Federaţiei Române de GO. Informaţiile au fos preluate din fişa biografică pe care mi-a trimis-o domnia sa,  cu doi ani în urmă, prin poşta tradiţională. Între timp s-au mai adugat alte premii şi medalii, alte victorii în ştiinţă care confirmă geniul şi personalitatea academicianului Gherghe Păun.

 

Maria Diana Popescu, Agero

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com