HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

Aniversare - Agero şi Lucian Hetco

Revista Agero serbează zece ani de existenţă

 

În fiecare an la 10 august în redacţia Agero este sărbătoare. Editorul şi redactorul şef al revistei, distinsul domn LUCIAN HETCO, eseist şi poet român din Germania îşi aniversează ziua de naştere. An de an, reedităm în cuvinte de sărbătoare, şi, dacă se poate, convingător, consideraţiunea şi preţuirea pentru personalitatea domniei sale, al cărui nume înnobilează întru posteritate zestrea culturii. Este vorba despre o imensă dragoste faţă de spiritualitatea şi moralitatea neamului din care se trage, mereu şi mereu de partea lui, îi stă bine aşa în inima unei bătălii nobile împotriva obtuzităţii, a meschinăriei, împotriva tuturor anomaliilor cotidiene care stânjenesc bunele intenţii.

 

Este remarcabilă capacitatea domniei sale de a ţine sub ochii contemporaneităţii o întreagă emisie de cultură pentru românii de acasă şi de pe meridianele lumii. Strădania de un deceniu se va încrusta, substanţială,  ca rememorare a unor vremuri augurale, pline de fiinţă. Agero este o viziune a spiritului său, în ea este înscrisă devenirea ajunsă la rangul de model al unei culturi autentice, o oglindă pusă-n faţa naturii propriei personalităţi, pe care-o reflectă cu credinţă. Prin toată truda, domnul Lucian Hetco poartă, cu mult devotament, torentul impetuos al unei comunicări măiestrite, ieşită la lumină  cu demnitate şi cu responsabilitate.

 

Zece ani! Sute şi sute de articole cu tot atâtea semnături, unele consacrate, altele făcând primii paşi spre neuitare. Mii de ore de nelinişti, zile şi nopţi de frământări în timpul cărora substanţa magnifică a Universului s-a înscris în travaliul său spiritual. Fiecare frază, rând sau literă postate în generosul spaţiu virtual al Revistei Agero, truda celui care a iniţiat, construit şi i-a dat viaţă, şi-au pus amprenta în marmura memoriei. Mintea omului este un instrument uimitor şi atunci când Spiritul este lăsat să zburde, creează, devine magie, una binefăcătoare, leac şi balsam pentru sinele fiecăruia. Revista Agero, este pusă generos în slujba umanităţii, dar nu trebuie uitat că „omul sfinţeşte locul”, fără el n-ar fi nimic. OMUL în cazul nostru, poartă numele LUCIAN HETCO.

 

Coincidenţă sau nu, luna august 2010 marchează ZECE ANI de existenţă a revistei Agero. În a ZECEA ZI din lună, editorul, redactorul şef, creatorul acestei comori spirituale - fără exagerare, cea mai elevată publicaţie românească on-line - aniversează prinderea a încă unei flori în buchetul anilor. Exigent cu sine însuşi, domnul Lucian Hetco îmbină armonios harul şi exteriorizările spiritului său cu prestaţia colaboratorilor şi a cititorilor.

 

LA MULŢI, ANI DOMNULE LUCIAN HETCO!

LA MULŢI ANI, AGERO!

 

Maria Diana Popescu, Agero

Ion Măldărescu, Agero

www.agero-stuttgart.de

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Vizualizare comfortabilă cu diacritice:  Bara de sus - clic pe Vizualizare - clic pe Codare caractere - apoi pe Detecatre automata - ultima optiune: Universala

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com