Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

ATELIERELE   DE LECTURĂ ALE  POETEI ANGELA BACIU – Joi, 21 mai 2009,

UN  PROIECT  REMARCABIL CARE PROMOVEAZĂ LIRICA FEMININĂ ŞI  NOILE  TALENTE LITERARE

Biblioteca Judeţeană V.A.Urechia Galaţi,  Ediţia a II-a

 

Cezarina ADAMESCU, Agero

 

 

            Există persoane care, prin statura lor spirituală, împrăştie în jur căldură, bunătate, Lumină, înţelegere, manifestând îngăduinţă şi răbdare faţă de cei aidoma, care nu au avut însă, aceeaşi şansă de afirmare.

            Există (mai există) persoane care, deosebit de generoase, privesc alături, în jur, în urmă, în faţă şi ating cu scânteia privirii adâncimile inimii.

            Există oameni providenţiali, fără doar şi poate, care te întâlnesc la timp, te iau de mână şi te conduc,  pe un drum la care doar ai cutezat să visezi, sau poate nici atât.

            Există astfel de fiinţe, din fericire, care fac din orice întâmplare, un prilej de comuniune spirituală, o sărbătoare, un festin în care suntem invitaţi să ne bucurăm împreună. Oameni care nu şi-au pierdut capacitatea de a se bucura pentru alţii, de a se bucura gratuit, pur şi simplu.

            Există oameni care SE BUCURĂ atunci când te văd, le scânteiază lumina-n priviri,  le înfloreşte un zâmbet pe chip, şi simţi că luminiţa aceea este adevărată şi e doar pentru tine.

            De necrezut. Mai există astfel de fiinţe, făpturi parcă din altă dimensiune, care se integrează perfect peisajului, sunt aici şi acolo de când lumea, fireşti, frumoşi,   benefici, stenici, pozitivi. Arhitecţi şi constructori de vise, nu doar pentru ei, ci pentru ceilalţi.

            O astfel de persoană este poeta, publicista, colega, prietena  Poeziei, Angela Baciu Moise care de ani de zile se ocupă de promovarea culturii, nu numai în cetatea de baştină, matricea ei de spiritualitate, ci pe oriunde trece, lăsând halouri strălucitoare şi  nu urme de praf stârnit pe uliţă, nu urme de noroi reavăn ori uscat în relieful prezentului.

            Oameni ai clipei care înveşnicesc Timpul, care seamănă şi răsădesc flori, care plămădesc aluatul inefabil de suflet şi apoi se aşează cuminţi să-şi contemple opera.

            Despre această fiinţă  providenţială, binecuvântată de Dumnezeu cu toate harurile posibile, frumuseţe fizică şi spirituală, inteligenţă, har, talent, perspicacitate,  simţ al măsurii, putere de organizare şi o mare şi autentică modestie, aşa cum le stă bine oamenilor de  caracter, s-a vorbit şi se va mai vorbi.

            Ea însăşi a înnobilat numele unor personalităţi ale culturii româneşti, scriind despre ele, cu aceeaşi generozitate şi dragoste, trecându-le în pagini memorabile, fie sub formă de interviu, jurnal, mărturisire,  medalion, evocare, portretistică, fie sub formă de vers sau alte modalităţi de exprimare. Chezăşie stau cărţile sale, multe, dintre care, ca un corolar strălucit, volumul de publicistică „Mărturii dintre  milenii”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007, volum recent premiat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, pe anul 2008.

            Înconjurată de prieteni şi simpatizanţi, de fani şi de discipoli (dar şi de persoane mai puţin binevoitoare care cârcotesc şi caută fără succes, pete-n soare) - acolo unde ajunge, poeta Angela Baciu Moise – sfinţeşte şi iluminează încăperea, degajă un aer bun, pozitiv, o încărcătură de inefabil şi indicibil,  de necontestat.

            Prin toate proiectele sale, dintre care,  amintim  colaborarea cu Muzeul de Arte Vizuale în organizarea Bienalei Cezar Ivănescu, proiect în plină desfăşurare, altul – promovarea tinerelor talente prin cel puţin 20 de şcoli din judeţ şi din ţară, pentru a descoperi din aceste pepiniere, sclipirile perlelor din stridii, condeie tinere, în formare, şi pentru a le ajuta să-şi dezvolte nestingherite talentul, proiecte încununate cu succes de fiecare dată, poeta îşi propune, pe toate căile, promovarea culturii naţionale în toate colţurile ţării şi ale lumii.

            Fie la radio, la  televiziunile locale, în instituţiile de cultură, printre care, Biblioteca Judeţeană V.A.Urechia, cu care colaborează în chip fericit, fie în presa scrisă sau on-line din ţară şi străinătate, fie prin Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Quebec a cărei membră este, Angela Baciu şi-a câştigat un loc bine meritat în etalarea şi aşezarea pe locul meritat, a valorilor româneşti.

            Toate aceste calităţi ale sale sunt dublate de o simplitate magistrală şi o deschidere către oameni cum rar am întâlnit.

            Recentul proiect, „Atelierele poetei Angela Baciu”, ajuns deja la a doua ediţie, ca şi altele de acest gen iniţiate de ea, se bucură de succes şi de invitaţi de marcă.

            Şi este  ciudat cum, sărbătoarea Sfinţilor  Împăraţi Constantin şi Elena s-a trecut într-o sfântă sărbătoare a poeziei româneşti autentice la Galaţi, fapt care nu este deloc întâmplător.  Aceşti doi mai Patroni spirituali au mijlocit cu ardoare pentru  răspândirea  poeziei sacre, la ceas de amurg, în cetatea dunăreană.

            Ca de fiecare dată, gazda manifestării, Biblioteca Judeţeană V.A Urechia, prin reprezentanţii ei, Domnul Director Ilie Zanfir, doamna director adjunct, Letiţia Buruiană precum şi şefa Secţiei Relaţii cu publicul şi un număr destul de mare  de slujitori ai cuvântului  din Palatul Cărţii,  a făcut tot posibilul ca invitaţii şi asistenţa să se simtă confortabil şi să petreacă un ceas de  seară în tovărăşia Domniţei Poesis.

            Întâlnirea cu poezia a fost onorată de prezenţa distinsului scriitor şi publicist Grigore Ilisei, care a şi deschis manifestarea cu un cuvânt binevoitor de salut şi  de prietenie.

            Rând pe rând, amfitrioana, poeta Angela Baciu  a invitat pe fiecare poetă pentru a se prezenta, a citi versuri din creaţia proprie şi a intra în dialog cu participanţii.

            Opt nume feminine, la care s-au mai adăugat două în final, au înnobilat seara, cu stropii de mir ai metaforei, ai imaginilor inefabile. Pe ecranul din dreapta se derulau imagini din ediţia anterioară şi din  viaţa şi activitatea poetelor prezente.

            În cadrul manifestării, am profitat de prilej pentru a prezenta asistenţei recentul volum nr. 35, al Dicţionarului de PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR 1950-2000, apărut la Editura Panfilius, Iaşi, 2009, întocmit la iniţiativa regretatului preşedinte al  Academiei Oamenilor de Ştiinţă din  România – Iaşi, acad. Cristofor Simionescu şi cu sprijinul preşedintelui Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – Cluj-Napoca, prof. univ. dr. DHC Crişan Mircioiu,  - dicţionar care îl are ca autor pe Constantin Toni Dârţu şi unde subsemnata  deţin un număr consistent de pagini. De asemenea, am  prezentat publicului poemele „Se scaldă umbra în lumină” şi un sonet dedicat poetului Cezar Ivănescu,  intitulat: „Sonet pentru Ario Paradis”.

            Poeta Dana Potorac, realizatoare a unor emisiuni la televiziunile locale, printre care: „Ora de sinceritate” (RTV Galaţi) şi „Faţă-n faţă” difuzată la Expres TV, autoare a câtorva volume de versuri, printre care „Înger ucis” (Ed. Hypatya Galaţi, 1997) şi „Cuvinte sonore” (Editura Alma, Galaţi, 2002), a intrat într-un dialog firesc cu auditoriul şi a citit trei poeme care au avut mare priză la public.

            La rândul ei, Simona Frosin, absolventă a Facultăţii de Litere, departamentul Comunicare şi Relaţii Publice a Universităţii Bucureşti,  debutantă în revista „L’Escuirou” (Franţa), a citit două poeme.

            Poeta Georgia Tatu, absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Al. Ioan Cuza” Iaşi, autoare a câtorva volume de poezii, a  prezentat asistenţei trei poeme. O poetă hotărâtă cu orice chip să penetreze zidul înalt al culturii româneşti, fie şi  cu petarde, insolită,  insistentă,  ne-ne-sa-ră! pentru a da un  plus de culoare întâlnirilor de acest fel.

            Poetele Katia Nanu, Maria Petra, Carmen Racoviţă, Eleonora Stamate, din motive obiective n-au putut participa la manifestare dar au trimis cuvântul lor şi poemele destinate organizatorilor acestei frumoase manifestări.

             Ca o prelungire a stării de graţie, s-au alăturat poetelor invitate,  alte două autoare, care au ţinut să-şi prezinte frânturi din creaţia lor, în stropi metaforici.

            Vali Crăciun,  participantă la prima ediţie a Atelierelor de lectură, profesor de limba şi literatura română la Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, din Galaţi, autoare a volumului de versuri: „Semne de recunoaştere” (Ed. "Axa”, Botoşani), câştigătoare a premiului de debut în cadrul Festivalului de poezie „Porni Luceasfărul…” 2004,  a citit câteva poeme.

            Mai tânăra poetă, debutantă în sfera mediei on-line, cunoscută aici şi peste hotare, Mirela Nicoleta Hîncianu a oferit  câteva cuvinte de mulţumire şi trei poeme superbe în dar auditoriului, fiind întâmpinată cu aceeaşi simpatie şi bunăvoinţă.

            S-au oferit autografe, s-au închegat dialoguri despre cultură, artă, poezie, muzică, de fapt, acesta constituind scopul  manifestărilor de acest gen.

            Organizatorii au oferit flori invitatelor şi Diplome de excelenţă pentru merite culturale deosebite.

            În încheiere, poeta Angela Baciu a prezentat şi alte proiecte interesante de aceeaşi esenţă şi a specificat că  urmăreşte pe aceste căi, descoperirea noilor talente cărora să le predea ştafeta Poeziei şi a Artei în general.

            Faptul că în zilele noastre găseşti fiinţe rare  cu o brumă de suflet în plus, este lăudabil. Înseamnă că nu ne-am lăsat furaţi de prezentul acerb şi devorator care mistuie orice tendinţă de  spiritualitate.

            Poetul Tudor Cristian Roşca, membru al Uniunii Scriitorilor, filiala Galaţi-Brăila, a avut o intervenţie fericită, salutând  acest proiect cu prietenie şi simpatie, şi felicitând  conducerea Bibliotecii pentru faptul că găzduieşte manifestări culturali atât de atractive şi educative în acelaşi timp.

            Prilej de comuniuni elective, de luat pulsul prezentului nestatornic şi de măsurat temperatura liricii contemporane, manifestarea va avea ca rod, după promisiunile directorului Bibliotecii, publicarea periodică în site-ul Bibliotecii şi în revista „Axis Libri” – editată de această instituţie de prestigiu din ţară, a tuturor poetelor gălăţene şi, aşa cum şi-a propus amfitrioana, poeta Angela Baciu, întocmirea unei Antologii de lirică feminină gălăţeană, eventual bilingvă, cu aportul reputatului traducător prof. dr. Constantin Frosin, de asemenea, gălăţean.

            Tot ce s-a întâmplat în frumoasa zi de sărbătoare a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, la Galaţi, constituie, o permanentă conectare la viaţa  spirituală a Cetăţii gălăţene, cu alonjă spre lirica  universală contemporană, unde, fiecare dintre poetele menţionate, îşi va găsi un loc meritat,  mai curând sau mai târziu.

 

Cezarina ADAMESCU, Agero

26 mai 2009 

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com