Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Cadrul comun de informare şi relaţionare transfrontalieră

 

Liviu Popescu

 

 

                                                     Motto: „Viaţa fără iubire e mai rea decât moartea”.

                                                                                                                  Padre Pio

 

O televiziune on-line, la Suceava, poate fi un lucru surprinzător nu numai pentru mine. Parte integrantă al celui de-al treilea proiect, iniţiat de Filiala Asociaţiei Difuzorilor şi Editorilor – patronat al cărţii, Suceava, finanţat din fonduri Phare, televiziunea, la care fac referire, îşi propune, pentru a răspunde pasiunii tineretului bucovinean de a naviga pe internet,  „să sensibilizeze pe aceştia în scopul cunoaşterii valorilor spirituale, autentice, promovând, totodată, şi turismul cultural pe aceste meleaguri”. Afirmaţiile aparţin doamnei Brânduşa Dăscălescu, director general al amintitei filiale, dar şi a televiziunii on-line  europastiri.eu.

 

„Dacă în cadrul primului nostru proiect am urmărit promovarea valorilor tradiţionale prin fotografie şi film, militând pentru promovarea turismului cultural- a continuat interlocutoarea-, cel de-al doilea a avut ca obiect un festival de film, care, pe viitor, am vrea să-l ştim european”. In spiritul ideilor mai sus exprimate, cadrul larg al celui de-al treilea proiect a permis realizarea a trei runde de întâlniri cu personalităţi, din diverse domenii, din Suceava şi Cernăuţi: două desfăşurându-se la Suceava şi una la Cernăuţi.

 

Ultimele două întâlniri, desfăşurate la un interval de o săptămână una de alta, având la bază prietenia şi înţelegerea perfectă, a reunit, în cadrul a două mase rotunde, la Casa Tineretului, din Cernăuţi şi la hotelul „Continental”, din Suceava, pe: Serghei Hatman, director la Centrului de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici din regiunea Cernăuţi şi totodată reprezentantul regiunii Cernăuţi în Comisia Europeană „Prutul de Sus”(conducătorul grupului de la Cernăuţi),Brânduşa Dăscălescu, cu funcţiile amintite mai sus(conducătorul grupului sucevean), Dorina Tuz, director de Casă Editorială, ziaristă emerită a Ucrainei, Valeri Evdochivenco, prorector la Universitatea din Cernăuţi, Albina Urâşcenco, director adjunct la Centrul de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici, din Cernăuţi, Tatiana Hatman, profesor la Liceul de Artă, din Cernăuţi, Grigan Serafima, colaborator la Institutul Inovatorilor Tehnologici, de pe lângă Ministerul Invăţământului din Ucraina, autoare de manuale şcolare, lector la Universitatea din Kiev, Ştefan Csukat, vicepreşedintele asociaţiei etno-culturale „Habet”,din Bucovina, director de program TV on-line Suceava, Oana Eugenia Boldur, director de publicitate TV  on-line, dr. Zoltan  Lado, preşedintele  asociaţiei etno-culturale „Habet”, Mihai Cobziuc, preot la Muşeniţa, Radu Bercea, pictor şi caricaturist sucevean, Tania Toronciuc, director marketing, TV on-line, Rodica Stoica, director general consultanţă-proiecte UE, Rodica Balan, director IT, George Orac, director de centru de consultanţă, din Galaţi, Marian Alexa, pictor restaurator, Iulia Toronciuc, prezentatoare la televiziunea on-line, Nicolae Preotesi, om de afaceri ,din Radăuţi, Constantin Şuvăr, director executiv al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, din Suceava, Adriana Alexandru, manager resurse umane, Florin Pintescu, conf. univ., la Universitatea din Suceava, Nicolae Barbă, şef de lucrări, la Universitatea din Suceava, consilier local, Petre Horvat, directorul Şcolii de Artă, din Suceava, Ioan Iţco, preşedintele Institutului de Învăţământ şi Cercetare în Turism „I.P.I. Bucovina”, din Câmpulung Moldovenesc, Mihaela Ungureanu, director zonal, la acelaşi Institut şi Liviu Popescu, poet, din Suceava.

 

Grupul de suceveni, prezent la prima întâlnire cu grupul de la Cernăuţi,- ratând întâlnirea (datorată sosirii întârziate) cu Consulul General al României la Cernăuţi, domnul Romeo Săndulescu-, a fost primit la Casa de Cultură a Tineretului de Serghei Hatman, care, în cadrul discuţiilor mesei rotunde, a îndeplinit şi rolul de traducător (din româneşte în ucraineană şi invers). Atmosfera creată, din ce în ce mai relaxantă, graţie aceluiaşi Serghei(ins dotat cu mult umor de bună calitate), nu a avut cu nimic de a face cu discursul bombastic; cei care au luat cuvântul s-au menţinut, în permanenţă, în sfera temei date, venind cu soluţii pentru lărgire „cadrului comun de informare şi relaţionare, atât prin întâlniri directe, cât şi prin televiziunea on-line”. Doamna Brânduşa Dăscălescu, a semnalat, printre altele, faptul că la agenţiile de turism sucevene nu există pachete de turism cu zona Cernăuţi, neputând  să-şi explice această stare de lucruri. Şi partea ucraineană, luând notă de cele semnalate, constatată că şi la ei situaţia nu se  prezintă altfel. 

 

Întâmpinarea grupului ucrainean, prezent la Suceava, după o săptămână de la întâlnirea de la Cernăuţi, a căzut în sarcina doamnei Brânduşa Dăscălescu, care a făcut şi oficiul de prezentare a grupului sucevean, la întâlnirea de la hotelul „Continental”. Partea de traducere a asigurat-o, şi de această dată, acelaşi Serghei Hatman. Consiliul Judeţean Suceava a fost reprezentat, la dezbateri, de domnul Nicolae Barbă, sosit, potrivit afirmaţiilor domniei sale „la sugestia domnului preşedinte Gheorghe Flutur”. Idei noi, pentru întărirea legăturilor dintre cele două regiuni, situate de o parte şi alta a graniţei, au fost exprimate de majoritate participanţilor. Sferei culturii i-au fost oferite noi posibilităţi. ”Cum e posibil, a afirmat, în cuvântul său, Tania Toronciuc, ca un artist ca Radu Bercea, să fie ales cetăţean de onoare într-un oraş din Brazilia, la Rio Negro, şi la noi să fie atât de puţin cunoscut” ? Întrebarea nu a rămas fără răspuns, partea ucraineană acceptând, imediat, deschiderea unei expoziţii, a artistului, la Cernăuţi. O serie de propuneri, cu posibilităţi de materializare imediată, au fost prezentate de următorii: Ioan Iţco, Brânduşa Dăscălescu, Petre Horvat, Serghei Hatman, Tatiana Hatman şi Nicolae Barbă. Întâlnirea s-a încheiat, într-un târziu, cu prezentarea unui catren, al subsemnatului, ce semnala faptul, că, cei doi : Serghei Hatman şi Radu Bercea, ar fi, oarecum, consăteni, din Ostriţa (Ucraina). Dacă în privinţa localizării primului, nu există dubii, în cazul lui Radu, aveam să aflăm, că doar tatăl acestuia s-a născut în localitatea amintită.   

 

Liviu Popescu

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)