Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Adrian HORCEA, Claudiu POPESCU,

Irina HERESCU

 

Cîştigătorii Concursului naţional

de Fiziologie „Nicolae C. Paulescu” 

 

Maria Diana Popescu, Agero

 

 

Memoria savantului Nicolae C. Paulescu este cinstită an de an de către oficialităţile medicale româneşti. Numit post mortem membru al Academiei Române, Nicolae C. Paulescu este fiziologul român cu o contribuţie monumentală adusă ştiinţei medicale şi umanităţii, descoperitorul  moleculei numită pancreină (insulină),  care a  revoluţionat tratamentul diabeticilor, cel care şi-a dedicat întreaga viaţă îngrijirii pacienţilor şi de la care a rămas celebrul citat: „urmînd preceptele carităţii, îngrijiţi pe bolnavul mizerabil, nu ca pe un om, nu ca pe un frate ce suferă, ci ca pe însuşi Dumnezeu”. Reînnodînd tradiţia menită să păstreze vie memoria cercetătorului român Nicolae Paulescu,  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din  Bucureşti, Departamentul de Fiziologie, a organizat pe 9 ale lunii mai, ediţia cu numărul XV  a Concursului de Fiziologie „Nicolae C. Paulescu”. Iniţiat în urmă cu cincisprezece ani de către şeful Catedrei de Fiziologie, regretatul Prof. Dr. Radu Cârmaciu,  concursul s-a adresat tuturor studenţilor de la facultăţile de Medicină româneşti, medicilor rezidenţi, medicilor specialişti pînă la treizeci şi cinci de ani, dar şi reprezentanţilor medicali ai companiilor farmaceutice din ţară.

       

Întreaga operă contributivă adusă ştiinţei şi cercetării româneşti, viaţa şi activitatea savantului,  lucrările ştiinţifice ale clinicianului şi fiziologului Nicolae Paulescu, au fost puse de bibliotecile facultăţilor de medicină la dispoziţie înscrişilor la concurs spre documentare.  Bibliografia pentru concurs a fost completată  de documente şi publicaţii foarte vechi (1900-1930) re-editate, precum şi de lucrările reputatului profesor Constantin Ionescu - Târgovişte, director al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din România şi lucrări semnate de A. C. Guyton. Cîştigătorii concursului au fost desemnaţi de către un juriu format din profesori universitari de la  Catedra de Fiziologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” după cum urmează: Premiul I - 1000 RON – ADRIAN HORCEA,  Premiul II - 800 RON – CLAUDIU POPESCU; Premiul III - 500 RON – IRINA HERESCU.        Fiecare ediţie a concursului a fost onorată de prezenţa inginerului Dan Angelescu, strănepotul şi moştenitorul savantului şi de profesorul C. Ionescu - Târgovişte. Deşi a avut marea şansă pe vremea aceea de a lucra în Spitalul „Hotel-Dieu” din Paris, avîndu-l ca şef pe clinicianul anatomo-patolog, celebrul Etienne Lancereaux, savantul Nicolae C. Paulescu vine în ţară,  în 1900, după absolvirea Facultăţii de Medicină din Paris, se stabileşte la Bucureşti şi alege Catedra de Fiziologie de la Facultatea „Carol Davila”, unde a desfăşurat o fructuoasă activitate de cercetare timp de 30 de ani. În una din lucrările sale,  dedicată savantului român Nicolae C. Paulescu, prof. univ. Radu Cârmaciu notează:  „În 1909, în aprilie, la insistentele solicitări ale Reginei Elisabeta (Carmen Sylva), savantul se deplasează în Germania, la Wiesbaden, pentru a-i examina o nepoată atinsă de o boală pe care specialiştii germani n-o putuseră diagnostica. N. C. Paulescu va reuşi să-i pună diagnosticul corect şi să o vindece în scurtă vreme, coordonîndu-i din ţară tratamentul”.  Pe lîngă marea descoperire a tratamentului diabetului, de la Nicolae C. Paulescu mai rămîne şi învăţămintea mare de etică ştiinţifică - de condamnare a furtului intelectual, a cărui amărăciune a trăit-o din cauza nejustificatei acordări a premiului Nobel pentru Medicină din 1923.

 

Maria Diana Popescu, Agero

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com