Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

CE NU ŞTIM DESPRE EMINESCU

OMUL, VIAŢA ŞI DIMENSIUNEA SPIRITUALĂ ÎN VIZIUNE ASTROLOGICĂ

 

Marin Florina

Asociaţia Astrologilor din România

 

 

Abstract:   Cei ce l-am întâlnit pe Eminescu doar în dimensiunea sa spirituală, prin creaţia sa, am primit în dar „lumina” şi  „privirea sa spre viitor”, moşteniri de preţ pe care doar „aleşii” le pot lăsa urmaşilor lor. Orice vom spune despre şi orice vom face  cu aceste moşteniri, stă sub semnul propriului nostru rost în lumea reală.

Lucrarea dezbate prin prisma astrologică „geniul creaţiei eminesciene”, contextul social şi personal în care a trăit, convingerile sale politice sau religioase, resursele sale spirituale despre care s-a acreditat ideea că ar fi de domeniul iniţiatic.

Cercetând cerul naşterii lui Eminescu, viaţa şi felul în care şi-a transformat-o în destin, viaţa de după moarte a spiritului său evoluat, putem descoperi atât cât să înţelegem mai bine limitele propriei noastre mişcări pământene, atât individual cât şi ca popor, dar şi calea spre cunoaşterea nelimitată sau apropierea de „Lumina din Lumină”.

 

1. Introducere

Privirea de ansamblu pe care o oferă astrologia asupra vieţii şi destinului de după moarte al unui om, este o modalitate de cunoaştere, de explicare şi de înţelegere a unor experienţe trăite de acea persoană şi a moştenirii artistice şi spirituale pe care a lăsat-o aceasta neîntâmplător generaţiilor care îi urmează. Intruziunea de natură esoterică în spaţiul strâmt al misterelor care însoţesc adesea evenimentele, are drept scop desluşirea cauzelor acestora şi efectele reale ale trecerii fiinţei prin lume, aducând la lumină cu argumente specifice, adevărul  aflat sub negura vremurilor.    

       

2. Zestrea natală. Harta astrală a naşterii lui Mihai Eminescu, cea care stă la baza acestui studiu, este întocmită pentru 1 ianuarie 1850 (stil nou), ora 4:11AM-ora locală la Botoşani (diferenta de fus orar între Botosani si Greenwich este de 1h46'40"), date de naştere la care am ajuns prin cercetări  asupra documentelor existente: tatăl său, Gh. Eminovioci însemnase naşterea tuturor copiilor pe o Psaltire: “Astazi 20 decembrie, anul 1949, la patru ceasuri si cincisprezece minute evropinesti s-au născut fiul nostru Mihai" -cf. G.Calinescu, "Viata lui Mihai Eminescu", Ed. Junimea, Iasi, 1977, pg. 40. Aceste date  au fost confirmate apoi  de studiile astro-esoterice. Elementele de noutate care intervin astfel, faţă de harta întocmită de astrologul Armand Gh. Constantinescu („Cer şi destin”Buc.-1941), sunt mult mai bine susţinute de descrierile biografice, psihologice, caracteriale. Semnul Ascendent în Scorpion este relevat dealtfel şi de fotografiile binecunoascute în care se recunoaşte privirea tipic scorpioniană, fixă, pătrunzătoare. Personalitatea era profundă şi justiţiară, cu manifestări uneori dure şi expansive în acelaşi timp, proprii Semnelor Scorpion şi Săgetător care ocupă Casa Personalităţii(elemente Apă-Foc, aflate în contradicţie).

 

Viaţa şi creaţia sa au fost comentate şi analizate de biografi, istorici, critici literari, filozofi, medici, oameni politici, scriitori şi poeţi, artişti sau  jurnalişti, fiecare aducând  o viziune proprie domeniului său de pregatire, asupra  „fenomenului Eminescu”. Şi totuşi, mai există lucruri pe care nu le ştim, care fac obiectul controverselor, speculaţiilor sau cercetărilor eminesologilor.

 

Căutând să redau doar acele elemente care aduc noutate sau argumente necesare unor ipoteze existente, in acest studiu am selectat câteva din Simbolurile esoterice ale gradelor în care se aflau planetele, Ascendentul (AS), Mijlocul Cerului(MC), Nodul Nord(NN) sau Sensul Vieţii, simboluri care în mod imaginativ dau detalii despre calităţile sau rosturile    care l-au guvernat.

- AS (sau felul în care a fost perceput în exterior, după maturitate), situat la 24˚Scorpion, Simbol Sabian:”Mulţimi venind la poalele muntelui pentru a asculta un om inspirat”, Simbol Charubel:”O femeie şade pe o piatră de mormânt, suspinând”, grad aflat sub protecţia Îngerilor Diagnosticului Medical(Tedea). Afişând o natură conflictuală, prin AS guvernat de Marte şi Pluton, era capabil de autodeterminare, conştient în acelaşi timp de mulţimea duşmanilor văzuţi sau nevăzuţi provocaţi de atitudinile, afirmaţiile, de obiectivele sale. (Marte  în Casa Relaţiilor Sociale, Căsătoriei şi Duşmanilor cunoscuţi, guvernator al AS la 22˚Gemeni, Retrograd, Simbol Charubel:”Văd soarele răsărind în toată strălucirea sa. Este la orizont, dar toată partea opusă a cerului este acoperită de nori întunecaţi, deasupra cărora planează umbrele nopţii care a trecut”, Îngerii Puterilor Profetice.

 

3. Convingerile politice şi religioase

 

ijlocul Cerului semnifică ascensiunea în viaţă, imaginea publică, situat la 13˚Fecioară: Simbol Sabian:”Un puternic om de stat depăşeşte o stare de isterie politică”, Îngerii Ceremoniei; Simbol Charubel: “Un prunc gol, expus pericolelor, dormind singur într-un loc deschis şi singur. În jurul şi deasupra acestei fiinţe neajutorate sunt fiare  şi păsări de pradă. Dar printr-o stranie putere nevăzută, această imagine întrupată a inocenţei, este protejată.”

 

Într-adevăr, al doilea guvernator al Casei Personalităţii, Jupiter- Marele Benefic(situat la 24˚Fecioară: Simbol Sabian ”Maria şi mielul ei alb”) care semnifică şi legătura omului cu Dumnezeu, se află în Casa a Xa, a afirmării de unde a căutat să-i aducă  recunoaştere, protecţie, acces la cunoaşterea de tip superior, (studiile universitare în străinătate), cunoaşterea de natură spirituală.

 

Karma de ignoranţă pe care   a primit-o la naştere se regăseşte în aspectele tensionate pe Semnele Comunicării, Gemeni şi Săgetător, fiind necesară o trezire  a unor cunoştinţe de psihologie, astrologie, esoterism, întreprizând  o cercetare spirituală pentru lărgirea conştiinţei. Efectul se resimte după primele studii la Viena, unde a avut acces la acestea, ca şi la cărţi din cultura indiană. “Sărmanul Dionis”este prima dovadă a accesului la cărţile esoterice şi a încercării de a  sublima aceast tip de karmă  prin creaţie, printr-o deschidere de spirit, fără limite.  Acest tip de karmă generează încercări precum: toate tipurile de erori cu consecinţe neplăcute, eşecuri, neprezentarea la examene, “probleme de comunicare, în a se face înţeles, în a-şi face acceptate ideile, probleme în orice tip de început, dificultăţi în a-şi face recunoscută ştiinţa, accidente în călătorii(deplasări), înşelări şi trădări diverse, precum si unele boli.”   Dan Ciupercă-“Astrologia în noua eră”, pag.224.

 

- Nativ Capricorn, are Soarele la 11˚, Simbol Sabian: “Fazani îşi arată culorile strălucitoare pe o proprietate privată”-(conştiinţa sinelui, ambiţie, afişare rău privită), Îngerii Reîncarnării. Aflat în Casa a IIa, a Banilor, a Senzualităţii, dar şi a Talentelor, Soarele, care semnifică energia vitală, voinţa, conştiinţa, este în strânsă legătură cu “ghinionul, neşansa, slăbiciunile, lucrurile ascunse” pe care le aduce acolo Luna Neagră.

De aici explicaţia unor neajunsuri materiale, a slăbiciunilor umane de care era conştient, dar pe care treptat le-a depăşit şi sublimat în creaţie.

 

„Oboseala, slabiciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mâna de pamânt;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.”

( Scrisoarea I)

 

Pe Semnul Capricorn, Semn al muncii dificile, asidue, al accesului la conştiinţa superioară îndreptată spre semenii săi faţă de care se simţea responsabil, dator, se afla la naştere şi Mercur (mentalul, comunicarea, exprimarea) şi asteroidul Pallas(înţelepciunea, priceperea, talentul), toate acestea imprimând imense acumulări ale cunoaşterii din vieţi anterioare, reflectate în talentul de geniu dar şi în celelalte scrieri jurnalistice, în evenimentele în care s-a implicat, în credinţa proprie rădăcinilor şi tradiţiei în care s-a născut (Saturn în Casa Căminului, Familiei-Ţării).Spiritul său creştin ortodox se reflectă în scrieri ca: „... cine nu ne lasă să fim ceea ce suntem a rupt-o cu conştiinţa noastră naţională şi cu simpatiile noastre intime, oricât de bune ar fi relaţiile lui internaţionale cu statul nostru...”. Biserica noastră este „păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre”, aşadar „Cine-o combate pe ea şi ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal şi orice i-o veni în minte, dar numai român  nu e”. Sau: „Noi, popor latin de confesie ortodoxă, suntem în realitate elementul menit a încheia lanţul dintre Apus şi Răsărit...”; „Biserica este mama neamului românesc”.(Miahi Eminescu – Ortodoxia, Editura Eikon,  2003, p. 124-Recenzie de Octavian Dărmănescu). Nichifor Crainic  spunea despre Mihai Eminescu, în Spiritualitatea poeziei româneşti, Muzeul Literaturii Române, Buc., 1998, p. 60) „Dacă zig-zagurile sale filozofice şi etice ne-ar îmbia să admitem această grozăvie, priveliştea sufletului său absorbit în cea mai fierbinte rugăciune ne umple de un sfânt fior şi ne determină să-i recunoaştem înălţimea spirituală. Cine se roagă să fie credincios nu poate fi un necredincios (trimitere la poezia”Răsai asupra mea...”) Cine şi-a pierdut credinţa şi speranţa, dar le cerşeşte înapoi ca daruri de la Dumnezeu, nu poate fi necredincios. Când Eminescu se spovedeşte în rugăciune spunând: Eu nu mai cred nimic şi n-am tărie, e ca şi cum ar repeta în alţi termeni cuvântul din Evanghelie: Cred, Doamne, ajută necredinţei mele...”

 

-Luna (sau latura sa sufletească, interioară) era la 16˚ Leu, Simbol Sabian: “Soare strălucitor, imediat după o furtună” (Îngerii Autocunoaşterii), în Casa a IXa, a intelectualităţii, străinătăţii, religiei, justiţiei, Leul fiind un Semn al excelenţei şi creativităţii. Luna aduce romantismul şi creativitatea poetică încărcată de sensuri spirituale, de înţelepciune şi cine este dăruit cu sufletul (Luna natală) în această Casa astrologică, pe un Semn de neclintit ca cel al Leului, poate fi doar un ales al lui Dumnezeu.

 

4. Eminescu-un iniţiat

 

Nodul Nord care semnifică sensul existenţei, este în acelaşi sector de viaţă ca si Luna, la 27˚Leu, Simbol Sabian:”Aurora-Lumina zorilor pe cerul de la răsărit”, Îngerii Puterilor Miraculoase; Simbol Charubel:”O piatră mare căzând pe capul unui om”.

 

Mesajul simbolurilor reflectă şansa de a atinge înţelepciunea, capacitatea intelectuală de excepţie, pătrunderea în profunzimea cunoaşterii esoterice şi redarea, transmiterea ei către semeni. Desigur că acumulările din vieţile anterioare, ca şi informaţia la care a avut acces reprezintă un volum imens de date pe care nimeni nu-l poate asimila într-un timp atât de scurt, spre a-l sintetiza apoi în creaţia poetică cu aşa măiestrie. Şansa divină pe care o relevă aspectele ce însoţesc Sensul Vieţii sale, este reprezentată de piramida de foc (trigon regal specifică oamenilor talentaţi, pasionali, spirituali), cu vârful pe Luna natală şi NN. Deasemeni, Luna este în vârful unei configuraţii holistice numită “plicul”, ceea ce înseamnă un proces aproape împlinit la nivel informaţional, despre care deja se cunosc majoritatea detaliilor şi în care au mai rămas foarte puţine necunoscute. El poate indica o dezvăluire esenţială, sau o cunoaştere care îşi atinge scopul, cu elemente mistice, iniţial căutate şi apoi aplicate.

- Pluton semnifică profunzimea, transformarea, transcederea de la material la spiritual (în Casa creativităţii, la 27˚Berbec, Simbol Sabian:”Prin imaginaţie o posibilitate pierdută este redobândită”, Simbol Charubel:”Într-o grădină, un om curăţă copacii de uscături”,Îngerii Astrologiei.

-asteroidul Ceres la 4˚Varsător-Îngerii Poeziei- semnifică rădăcinile cunoaşterii, focul sacru al căminului şi se află în sectorul comunicării.

-Chiron sau ghidul spiritual este la 23˚Săgetător, Simbol Kozminsky:”O albină înţeapă un leu care rage”, Simbol Sabian:”Imigranţi intrând într-o ţară nouă”, situat în Casa Personalităţii, este implicat în încercările karmice de ignoranţă a pericolului la care se expunea, a asumării şi îndeplinirii de bună voie şi în deplină cunoştinţă a propriului destin. Excesul de elemente cardinale, cele care aduc deciziile personale, implicarea, acţiunea fermă şi asumarea efectelor acţiunilor proprii, este un argument în plus pentru afirmaţia că s-a supus perfect conştient unei traiectorii în viaţă pe care a desluşit-o prin studiile sale astrologice, esoterice. Dealtfel, este imposbil ca cineva capabil de cunoaştere atât de amplă şi profundă, capabil de credinţă în Dumnezeu, să nu poată să îşi orienteze calea pe un drum sigur, ferit de pericole, şi să se dăruiască doar creaţiei de dragul frumosului, al esteticului, dacă aceasta i-ar fi fost voinţa.

 

-Neptun, planeta guvernatoare a Semnului Peşti, foarte puternic, este situat în sectorul comunicării, rezultând astfel o extraordinară intuiţie, un mental în comunicare directă cu Divinitatea, şi arată calea de urmat în viaţă: căutarea, credinţa absolută, arta-exprimarea estetică. Al doilea guvernator al Peştilor, Jupiter-plasat în Fecioară, susţine şi el latura sufletească, sensibilitatea, interioritatea greu de definit şi de înţeles de către cei din jur.

    

Eminescu a fost contemporan cu cel mai puternic val de ezoterism creştin, declanşat în Europa în jurul anului 1850, şi dezvoltat pănă la mijlocul secolului  alXXlea. Însuşi Pierre Larousse, cel ce promova explozia ştiinţelor materialiste la acea vreme <<recunoştea meritele disciplinelor lui Hermes, care „în cursul nopţii Evului Mediu au constituit singura falsă lumină produsă de spiritul uman...Fără ştiinţele oculte, care constituiau studiul din nefericire nebunesc sau absurd al naturii, omenirea ar fi ajuns fără tranziţie  de la copilărie la senilitate”.>>  Jean Prieur-„Mari mediumi şi iniţiaţi”-ProEditură şi Tipografie, Buc. 2007, pag.9.

 

Dacă în 1857 se publica „Florile răului” al lui Baudelaire, unde se regăsesc ideile unor ezoterişti celebri ca Allan Kardec şi Jean Reynaud, unde sunt evidente idei care susţin unitatea universului, fizic şi spiritual, este posibil ca şi Eminescu să fi avut cunoştinţă despre  cele şapte Legi Universale, legi ale Hermetismului. Trăind în acelaşi context spiritual cu Wagner, Baudelaire, Liszt, Nietzsche, asistând la renaşterea ezoterismului creştin prin Gerard Encausse, Rudolf Steiner, Paul Le Cour, Leon Denis, Edouard Schure, este evident că  Eminescu a avut percepţia cea mai avansată pentru acea vreme asupra existenţei, sintetizând informaţia prin canalele iniţierii spirituale(Neptun în Casa comunicării, percepţiei şi exprimării), ceea ce părea o nebunie pentru mediul românesc al acelei vremi, o disonanţă faţă de nivelul de înţelegere al societăţii. De la frământările proprii  asupra vietii şi morţii, reflectate în poezia “Mortua est!” din 1871:

 

“A fi? Nebunie si trista si goala;
Urechea te minte si, ochiul te-nseala;
Ce-un secol ne zice ceilalti o dezic.
Decât un vis sarbad, mai bine nimic..

La ce?... Oare totul nu e nebunie?
Au moartea ta, înger, de ce fu sa fie?
Au e sens în lume? Tu chip zâmbitor,
Trait-ai anume ca astfel sa mori?

De e sens într-asta, e-ntors si ateu,
Pe palida-ti frunte nu-i scris Dumnezeu.”

 

este evident saltul de cunoaştere şi înţelegere  transpus în poeziile scrise începând din 1883.

 

5. Contextul socio-politic intern şi internaţional

 

La 120 de ani de la moartea sa, Mihai Eminescu poate fi considerat poetul, gânditorul, conştiinţa de referinţă a poporului român atat pentru vremea în care a trăit, cât şi pentru  sute de ani după aceea. Orice entitate umană îşi parcurge existenţa căutând  să-şi împlinească  rostul sau sensul vieţii pentru care a fost înzestrat cu anume calităţi, talente şi posibilităţi, Sens care poate fi sau nu  perceput  şi  atins  pentru sine, în plan individual, dar şi pentru o comunitate socială, o ţară, un popor, la nivel colectiv.

 

Studiile extrem de diverse şi posibilitatea de a călători, de a cunoaşte foarte mulţi oameni a fost calea de înţelegere a rostului său în plan colectiv, conştientizând societatea despre individualitatea românilor, ca popor, despre conştiinţa de sine şi necesitatea unificării teritoriale (Saturn=pământ, patrimoniu, independenţa, situat în Berbec(lupta), în Casa Familiei, a rădăcinilor şi tradiţiei).  Desigur că ideile sale avangardiste erau un pericol pentru contextul politic intern dar şi extern (Mercur-mentalul-ideile guvernează Casa Conflictelor), şi de aici rezultă contradicţiile, conflictul de interese cu „puterea”(Saturn în aspect tensionat cu Venus, şi  Jupiter cu Venus şi Marte.

 

6.Împrejurările morţii

 

Venus îi guvernează sectorul sănătăţii, care este condiţionat doar de factori fizici, nu şi de natură psihică. Riscurile puteau veni de la prieteni sau anturaj,  prin acţiunea unor substanţe toxice, izolare, vicii, etc(Neptun în Peşti şi în Casa a IIIa, a comunicării, prietenilor, tensionat asupra lui Mercur).

 

Casele duşmanilor declaraţi dar şi ai celor ascunşi sunt guvernate de Marte şi Pluton, oferindu-le el însuşi posibilitatea ca aceştia să se manifeste mai mult sau mai putin subtil. Elementele morţii ţin de agresivitate fizică, bruscă, în locul, mediul în care se afla(Uranus în aspect tensionat foarte dinamic cu Mercur, guvernator al Casei Morţii) şi are drept context interacţiunea delicată cu mediul social (relaţiile), segment de viaţă în care se găsesc: steaua fixă ALGOL (26˚Taur) semnificatoare pentru violentă, sinucidere, moarte , şi PLEIADELE (29˚ 36- Taur)- accidente, violente, dragoste, dar şi elevare sociala, situate fiind chiar pe cuspida(intrarea) acestei Case astrologice.

 

Poziţii planetare semnificative(Planete în progresie) în momentul morţii: Luna la 21˚Capricorn, gradul Thebaic:”iubeste cunoaşterea şi cercetarea, probleme cauzate de manuscrise”. Luna Neagră: 15˚Capricorn Simbol Charubel:”Un călător solitar, cu o povară grea în spate. Este atacat de tâlhari.”- Ea este guvernatoarea Semnului Rac, interceptat în Casa Morţii.

 

Soarele la 21˚Vărsător, Simbol Sabian: “O femeie dezamăgită şi înşelată, înfruntând curajos o viaţă ce pare goală”. Simbol Kozminsky: “Un om cu cătuşe la mâini vorbeşte unei mulţimi de oameni”. Simbol Chandra “O frumoasă femeie îmbrăcată în alb. Poartă pe cap o mare semilună de argint cu vârfurile  în sus”. Simbol Charubel:”Un om în veşminte de călugăr, cu păr lung şi barbă mare”; Îngerii Protecţiei. Poziţia Soarelui este influenţa care i-a adus luciditatea asupra efemerităţii unei vieţi fizice, în care a fost foarte ancorat, ca toţi oamenii, şi conştienţa  trecerii în spaţii intangibile.

 

     „Nu credeam să-nvăţ a muri vrodată;
       Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
       Ochii mei nălţam visători la steaua
       Singurătăţii.”.............................

       Piară-mi ochii turburători din cale,
       Vino iar în sân, nepăsare tristă;
       Ca să pot muri liniştit, pe mine
       Mie redă-mă!”    1883- Odă (în metru antic)

 

7.Concluzii: moştenirea artistică,  moştenirea filosofică, conştiinţa individuală, intrarea în conştiinţa colectivă.

 

Geniul creaţiei eminesciene exprimă spiritul vizionar profund(Uranus şi Pluton în Casa Creativităţii (a se revedea „Scrisoarea I”).

Elementele din horoscopul natal care definesc şansele sale de depăşire a karmei, de iluminare şi de creare a karmei pozitive(aceea care este moştenirea rămasă nouă, urmaşilor) sunt: Punctul norocului: 19˚Berbec. Semnifică: devenirea, modalitatea cea mai potrivită  şi mai usoară de exprimare în avantajul propriu si de creare a karmei pozitive Simbol Sabian:”Covorul fermecat din basmele orientale” este situat în Casa creativităţii. Opera sa nu a putut fi depăşită de nimeni şi nu are termen de comparaţie nici în zilele noastre.

 

Punctul de Iluminare 19˚Balantă- semnifică posibilitatea de a atinge fericirea personală, adevarul, revelatia unitatii, a conştiinţei universale; iluminarea permite viziunea globală asupra Universului (spiritualitate, constiinţă, deschidere spre nou si progres). Se poate atinge întelepciunea, şi întelegerea ultimă a oricarui lucru sau fiinţe. Este supraconştiinţa permisă Simbol Sabian: ”O bandă de tâlhari în ascunziş”-gradul Thebaic: studios, cercetător, ocultist, mistic. Putem deduce şi de aici luciditatea şi conştienţa asupra sensului vieţii sale.

 

Punctul de eliberare: posibilitatea de a stăpâni karma, creând în acelaşi timp un potenţial pozitiv pentru viitor. El indică un mod de a acţiona –exprimarea estetică la nivel social, public, fiind situat la 2˚24’Balanţă şi în Casa Afirmării.

 

Punctul de eliberare este însoţit şi de  Punctul morţii, la 2˚58’Balanţă(Simbol Sabian: “Zorii unei noi zile dezvăluie totul schimbat”. Simbol Kozminsky:”O fetiţă se zbate să scape din corzile imateriale dar vizibile care o înconjoară; cu cât se forţează mai mult, cu atât ele se strâng”, dar şi Punctul genialităţii: 1˚18˚Balanţă: Simbol Sabian:”Lumina celei de-a şasea rase transmutată în a şaptea”; Simbol Chandra:”Un ucenic de vraci se lasă muşcat de un şarpe”; Simbol Kozminsky: “O carte în coperţi aurite, pe care este încrustată o Crux Ansata încoronată, pluteşte în aerul ceţos.” (simbolul adevărului, al vieţii şi uniunii întru creaţie într-un mediu tulbure, confuz). Aşa cum se remarcă în “Luceafărul”(1883), unde trimiterile sale nu sunt doar de natură estetică, ci şi filosofică, existenţialistă, Eminescu face referire extrem de des la cunoaşterea interacţiunii omului cu Universul, cu Creatorul, prin prisma influenţelor astrale de care devenise conştient:

 

“Iar tu, Hyperion, ramâi
Oriunde ai apune...
Cere-mi cuvântul meu dentâi ?(geneza)
Să-ţi dau întelepciune?

..........

Traind în cercul vostru strâmt (n.n.-cercul zodiacal)
Norocul va petrece,
Ci eu în lumea mea ma simt
Nemuritor si rece”. (n.n.-detaşarea de material)

 

Destinul asumat în timpul vieţii, ca şi destinul de după moarte (Soarele- al doilea guvernator al Casei Morţii =energia, voinţa, conştiinţa) s-a verificat din plin până în zilele noastre, prin validitatea creaţiei artistice, prin imprimarea unor principii de creşrere spirituală pe care abia generaţiile actuale le resimt şi le înţeleg la nivelul la care el le-a transmis. Putem considera astfel, că Eminescu a trăit şi a simţit înaintea timpului său, (precum Steiner sau Freud), că ni se adresează mult mai bine nouă, celor ce ne îndreptăm spre era Vărsătorului.

 

Bibliografie nespecificată: 1.Adrian Mândruţă Tănăsescu, ”Simbolurile gradelor zodiacale”, Ed.Fidelia, Simeria, 2006 2.M.Eminescu, Poezii, Ed. Biblioteca pentru toţi, Bucureşti,198

 

Marin Florina

Asociaţia Astrologilor din România

 

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com