HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

 

COLEGIUL  ECONOMIC „ANGHEL RUGINĂ” VASLUI -

Reper de performanţă în învăţământul european

Prof. Cristian Anuşca- Doglan

    

Motto:Profesorul este un misionar,  el nu  se duce la servici, el are   misiunea de a educa, de a schimba în bine, a forma caractere, oameni buni, generoşi.”

 

În  ziua de  16 mai 1991, într-o Adunare solemnă a profesorilor şi elevilor, s-a adoptat “Actul de renaştere spirituală şi morală”, semnat public de: Academician Anghel N. Rugină, Inspector Şcolar General prof. Gheorghe Cârjă, primarul municipiului Vaslui, ing. Ioan Apostu şi directorul Liceului nr. 2 prof. dr. Petrea Iosub. Acest act  consfinţea naşterea noii instituţii de învăţământ,cu profil economic şi  de informatică, notificată de minister prin adresa nr. 9559 din 28 mai 1992, în care se menţiona că “s-a aprobat ca să se atribuie numele de „Anghel Rugină„ Liceului nr. 2 din Vaslui. S- a deschis calea unor transformări de substanţă care au produs modificări radicale în mentalităţi, concepţii, optici, structuri de opţiuni, dotări şi competiţie de admitere. Ca recunoaştere a transformărilor şi a succeselor înregistrate în modernizarea spaţiilor şcolare, dotarea bibliotecii, cabinetelor, laboratoarelor şi mai ales în pregătirea elevilor, în  anul 2000 Ministerul Educaţiei şi Cercetării a acordat liceului titlul de şcoală reprezentativă şi denumirea de Colegiul Economic ,,Anghel Rugină”. Efortul de a construi un învăţământ de calitate, competitiv, de anvergură europeană este permanent în atenţia conducerii şi cadrelor didactice de la Colegiul Economic ”Anghel Rugină” Vaslui.Această instituţie şcolară sprijinǎ şi încurajeazǎ dezvoltarea  personalitǎţii elevilor prin activitǎţi curriculare şi extracurriculare diverse. Absolvenţii şcolii, care lucrează în firme de “top” la nivel internaţional, sunt dovada celor afirmate mai sus.

 

Pentru obţinerea înaltelor  performanţe ştiinţifice, cultural- artistice şi sportive, sub îndrumarea atentă  si plină de dăruire  a profesorilor, sunt organizate ore de pregǎtire suplimentarǎ la disciplinele de bacalaureat, la disciplinele la care elevii prezintǎ abilitǎţi deosebite, în vederea participǎrii  la diferite olimpiade şi concursuri şcolare. Activităţi curriculare şi extracurriculare care se desfaşoară anual: editarea revistei şcolare “La Steaua”, concursuri de recitare şi vizionarea de spectacole de teatru, proiecte de cooperare europeanǎ pe care liceul le deruleazǎ în parteneriat cu instituţii similare din Uniunea Europeanǎ.În ultimii  ani, un numǎr semnificativ de elevi au fost antrenaţi în  proiecte, având ca parteneri elevi din Austria, Portugalia, Italia, Bulgaria, Turcia şi Croaţia. Colegiul Economic”Anghel Rugina” Vaslui, oferǎ  oportunitatea unei integrǎri mai uşoare, realizându-se în cadrul claselor cu profil economic,  firme de exerciţiu, în care elevii desfǎşoarǎ activitǎţi practice simulând funcţionarea unor societǎţi comerciale reale. Integrarea în comunitate  se realizează prin implicarea elevilor în activitǎţi de voluntariat adresate unor diverse categorii de populaţie, ca cele ale asociaţiei “People to People” şi ale fundaţiei “Tineri pentru tineri”. Exemple: „Toţi suntem diferiţi, toţi suntem egali”,activitǎţi de caritate,activităţi în domeniul protecţiei mediului, în scopul pregǎtirii tinerilor pentru viaţa de familie , confecţionarea de felicitări, mărţişoare,  plantarea de puieţi, flori în perimetrul liceului, la Gradiniţa nr. 15 şi la Centrul de Zi al Direcţiei Judeţene de Servicii Comunitare etc. Tot în cadrul dezvoltǎrii relaţiilor în cadrul comunitǎtii, şcoala are o serie de parteneriate cu instituţiile publice importante. Astfel, elevii liceului desfǎşoarǎ o serie de activitǎţi practice la Administraţia Finanţelor Publice Vaslui sau la Direcţia pentru Sport și Tineret Vaslui, vizându-se astfel dezvoltarea abilitǎţilor specifice profilului liceului. Majoritatea elevilor liceului opteazǎ sǎ urmeze cursuri universitare la facultǎţi de prestigiu din Iaşi, Bucureşti sau alte oraşe mari din ţară şi din străinătate. La Colegiul Economic “Anghel Ruginǎ” Vaslui existǎ un climat civilizat de muncǎ, determinat de seriozitate, responsabilitate şi respect reciproc, relaţii corecte între  conducerea şcolii, profesori, elevi, părinţi etc. Colegiului Economic ”Anghel Rugină” Vaslui  înregistrează constant o bună frecvenţă şi  disciplină, un procentaj de promovabilitate  peste 90% . Rezultatele obţinute de elevi şi profesori la olimpiade şi alte concursuri şcolare demonstrează calitatea înaltă a actului instructiv – educativ realizat la această instituţie şcolară. În fiecare an s-au obţinut la faza naţională, regională, judeţeană, locală  rezultate bune la disciplinele : ştiinte economice, limba română, limba spaniolă, limba rusă, limba engleză, matematică “Adolf Haimovici”, chimie “CHIMEXPERT”, fizică “Iulian Grindei”, biologie, geografie, istorie, filosofie etc. Rezultate bune la faza naţională, regională, judeţeană, locală s-au obţinut şi la concursurile cutural- artistice şi sportive. O participare prestigioasă a avut întotdeauna formaţia de gimnastică şi dans la Festivalul Internaţional “ Prietenia “ , Festivalul Internațional de Ștafete, Parcursuri Aplicative și Dans “Fair- Play” etc.

 

PARTENERIATELE cărora conducerea liceului le-a acordat o atenţie deosebită au avut ca scop realizarea unui învăţământ aflat în contact permanent  cu realitatea. Au devenit astfel prioritare dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici pentru creşterea performanţei elevilor la toate nivelurile în vederea asigurării unei pregătiri şi calificări conforme cu criteriile de performanţă cerute pe piaţa muncii.S-au realizat parteneriate cu firma de asigurări Grawe, Direcţia Finanţelor Publice, cu Direcţia pentru Tineret, cu Agenţia Judeţeană pentru Ocupare şi Formare Profesională, Supermarketul „Traian” etc. Alte parteneriate au fost derulate cu ocazia unor programe educaţionale la nivel naţional:  Poliţia Judeţeană, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Casa de Cultură “ Constantin Tănase” Vaslui, Protecţia Consumatorului ,organizaţia “Tineri pentru Tineri “ etc.

 

 

 

 Acad. Rugina in vizită

 

PROGRAMELE  INTERNAŢIONALE  derulate cu participarea elevilor şi profesorilor  au urmărit dobândirea   unor competenţe superioare în utilizarea limbilor străine, în aplicarea practică a unor cunoştinte  din domeniul economic, în utilizarea calculatorului şi în alte domenii ştiinţifice. În cadrul liceului, s-a finalizat Proiectul de dezvoltare şcolară Socrates Comenius 1: ”TEAMS- Tourism and Economic Activities in Multinational Strategies”, produsele finale ale acestui proiect au fost: înfiinţarea unei firme de exerciţiu europeană de turism, realizarea de materiale publicitare pentru firma europeana şi realizarea paginii web . Alte activităţi educative curriculare şi  extracurriculare ce se desfăşoară  la Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui : Proiectul local „Decizia e a ta”, proiect  de prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor de liceu, la care sunt înscrişi numeroşi elevi şi diriginţi  de la Colegiul Ec.”A.R.Vaslui Au loc întâlniri interactive  cu specialiştii CPECA Vaslui unde se abordează teme cu privire la efectele consumului de droguri,  alcool şi tutun,  factori de risc pentru sănătate  şi teme care scot în evidenţă care sunt factorii de protecţie, modalităţile de a face faţă presiunii grupului de egali, identificarea cauzelor care duc la consumul de droguri; “Zilele Liceului”, “Balul Bobocilor”, activităţi devenite tradiţionale şi care se bucură de un interes major din partea tuturor. În Săptămâna Educaţiei Globale (19-25 noiembrie), la Colegiul Economic „Anghel Rugină”, se desfăşoară anual activităţi cultural- artistice şi sportive, exp.: concurs de pictură: „Milioane de oameni o singură lume în culori” , concursul de prezentări electronice cu tema „Şase miliarde de oameni o singură lume”, expoziţia de pictură „Rapsodii de toamnă”,  Ziua Naţională a României (1 Decembrie),  marcată în liceul nostru  prin organizarea seminarului interactiv „Marea Unire”,  expoziţia de grafică pe calculator,”Cupa Toamnei” la jocuri sportive etc. Sărbătoarea Craciunului şi a Anului Nou constituie  prilejul organizării unor alte activităţi educative: expoziţie cu desene ale elevilor liceului, despre obiceiuri şi tradiţii româneşti exp.: „ De la Crăciun la Anul Nou, prezentare de modă „Eco-fashion”, realizată din materiale reciclabile cu modele pentru sărbătorile de iarnă, colindătorii elevi ai liceului, colindând  diferite instituţii din municipiul Vaslui (Spitalul Judeţean, Spitalul de boli Contagioase, Penitenciarul Vaslui, etc. ). Activităţile dedicate sărbătorilor de iarnă se  încheie prin organizarea spectacolului: ”La Mulţi Ani cu Sănătate” în cadrul căruia elevii liceului   prezintă diferite momente artistice, însoţite de recitaluri de colinde, urături, dansuri moderne etc. În luna ianuarie, se organizează la  Biblioteca Judeţeană  “N.M.Spătarul”, Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui , Palatul Copiilor Vaslui, activităţi cultural- artistice dedicate aniversării zilei de naştere a poetului M. Eminescu, Unirii  Principatelor Române la care elevii şi cadrele didactice  participă în număr foarte mare. De asemenea, anual, în şcoală  se desfăşoară Concursul de prezentări electronice: „Fii tolerant nu agresiv “, ”Unirea în sufletul românilor”.  În parteneriat cu Palatul Copiilor Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Primăria Municipiului Vaslui, în cadrul Proiectului Festivalul Internaţional de Gimnastică şi Dans “Prietenia” şi a comisiei metodice a diriginţilor, se organizează Simpozionul Internaţional Promovarea valorilor culturale româneşti în contextul globalizării. În finalul activităţii se desfăşoară spectacolul „Noi suntem români”. În luna martie există tradiţia organizării unor  activităţi  deosebite: “Ziua Mărţişorului, “Ziua de  8 Martie” etc. În şcoală sunt şi alte  alternative de petrecere a timpului liber:  Concursul naţional de Grafică, Pictură şi Fotografie astronomică :”Visând spre stele”, programul european „Spring Day” , „Sărbătoarea francofoniei”, Seminar de prezentări electronice despre cultura şi civilizaţia franceză intitulat „Le jour de la Francophonie”, Ziua Internaţională a  Pământului, Concurs de prezentări electronice realizate în limba engleză, franceză şi română: „Pământul în cumpănă”, „Europa în imagini”- prezentarea ţărilor partenere în proiectele şcolare  europene etc. De asemeni se mai organizează: expoziţii de desene artistice, seminarii pe diverse teme ştiinţifice, în cadrul cărora se înmânează elevilor diplome pentru cele mai bune desene, creaţii artistice şi prezentări electronice. În luna aprilie, elevii liceului îndrumaţi de profesorii lor, realizează  expoziţia anuală  de ouă încondeiate şi icoane dedicată sărbătorilor pascale. Alte concursuri: Concursul naţional „Alcoolul nu te face mare”,  organizat de Asociaţia „Berarii României” împreună cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, Concursul Judeţean “Cel mai bun câştigă”.

 

În luna mai , trupa de teatru a liceului participă la Festivalul judeţean de teatru şcolar. Şi tot în luna mai, anual se organizează concursul interjudeţean „Arta de a fi întreprinzător, „Cu viaţa mea apăr viaţa”, Târgul Educaţional al Liceelor, unde se prezintă oferta şcolară, proiectul transfrontalier „Europa noastră” realizat în parteneriat cu Republica Moldova, „Eu şi Europa”, în colaborare cu Consiliul Judeţean Vaslui. Scopul proiectului, o reprezintă promovarea valorilor şi simbolurilor europene în rândul tinerilor şi se  desfăşoară pe trei secţiuni:

I - Secţiunea reclame: „Valori europene ”/ II – Secţiunea desene artistice:„Simboluri europene”/III–Concurs pe teme europene:„Specificul european.” Anual se organizează  Proiectul pentru tineret „9 Mai- Ziua Europei e şi ziua ta”,  în colaborare cu  Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Vaslui. În cadrul Programului de Acţiune Comunitară, Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui în colaborare cu Şcoala Specială „ Aurora ” şi Şcoala nr.5 „Ştefan cel Mare„ Vaslui, desfăşoară  activitatea dedicată Zilei Internaţionale a Copilului intitulată „Carnavalul veseliei”. Elevii participă la excursii ştiinţifice organizate de cadre didactice din liceul nostru: “Ziua laboratoarelor deschise” de la Facultatea de Fizică din cadrul Salonului Ofertelor Academice al Universităţii “AL.I.Cuza” Iaşi, “Pelerinaj religios la mănăstirile din nordul Moldovei. La Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”, elevii participă la o serie de conferinţe cu titlu „Ştiinţă şi religie”,  „Tinerii şi Sexualitatea”, susţinute de personalităţi  contemporane , la Simpozionul „Mircea Eliade”  lansări de carte,vizitează  expoziţiile  „Ouă încondeiate” şi „Bucureştii de odinioară”, vizionează la  Sala Multimedia a  Bibliotecii Judeţeane, piese de teatru  , participă la comunicări ştiinţifice susţinute de Protopopul  Vasile Pârcălabu. Clubul de dezbateri „APORIA”, înscris în Asociaţia ARDOR Moldova , organizează semestrial activităţi la care participă elevii şi profesorii . La Colegiul Economic”Anghel Rugină” Vaslui se desfăşoară o bogată activitate sportivă  extraşcolara organizată de  Catedra profesorilor de educaţie fizică şi sport: campionate, cupe, meciuri amicale  la diferite discipline/ramuri sportive: atletism, volei, handbal, baschet, fotbal, gimnastică etc. Anul şcolar se încheie  prin organizarea cursurilor festive pentru clasele a XII-a  şi festivitatea  de premiere pentru celelalte clase.

 

Cu mândrie se poate spune că la Colegiul Economic”Anghel Rugină”Vaslui se desfăşoară o activitate bogată şi eficientă, profesorii şcolii  oferind elevilor posibilitatea dobândirii unor abilităţi şi competenţe, etalării unor calităţi şi talente în diferite domenii printr- o multitudine de alternative educaţionale destinate să contracareze efectul negativ al nonvalorilor culturale, sociale, intelectuale care ameninţă personalitatea fragilă a tinerilor adolescenţi. Dascălii de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui îndeamnă permanent elevii să pună pe primul plan al relațiilor lor cu  toată lumea, respectul și prietenia. Încrederea, entuziasmul și optimismul  să le călăuzească pașii, iar Imnul Liceului să-l poarte-n suflet ca pe o icoană scumpă, care să le dea forţa victoriilor în viață.                                

                     

LICEENII

 

Imnul Colegiului „Anghel Rugină” Vaslui

Prof. dr. Petrea Iosub

 

Purtând în suflet flacăra divină,            Prin Eminescu- om duce mai departe

Păşim sfioşi în templul de lumină,       O limbă românească fără moarte,

Visăm să cucerim tot ce se poate      Căci El ne e Cântare şi Mândrie

Din inima cetăţii fermecate.                 Şi Patrie şi Dor şi Veşnicie.

 

Refren:

Liceenii, liceenii

Mirabila sămânţă pe pământ,

Liceenii, liceenii

Suntem învolburare şi avânt.

 

Avem o Sfântă Putnă drept comoară,

Şi-un Voroneţ cu numele de ţară,

Iar din speranţe împletim, senină,

       Cunună vremii care va să vină.                                                                                    

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com