Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău

 Locul care merită vizitat!

MIHAELA BĂBUŞANU-AMALANCI - muzeolog -

 

 

Creat la 1 aprilie 1957 sub denumirea de Muzeul Regional de Istorie Bacău,actualul Complex Muzeal a inclus in titulatura sa de după 1990 şi numele primului său director, regretatul istoric şi om de cultură  Iulian Antonescu. Tot in luna aprilie a aceluiaşi an a fost numit director al Muzeului Regional Bacău, un muzeu existent practic doar pe hirtie, în decizia de numire, făra sediu şi fără patrimoniu, înfiinţat practic cu câteva zile înainte de numirea sa.

 

Numirea sa ca director al unei instituţii practic inexistente, a fost pentru el o adevarată provocare şi l-a determinat să demareze o susţinută activitate de strângere de material muzeistic şi cercetare arheologică. În anul 1960 i s-a atribuit muzeului o clădire monumentală la intrarea în Parcul Libertaţii – actual Cancicov - care după zece ani a trebuit demolată, mai apoi a funcţionat în sediul din strada Nicolae Titulescu-fostă Karl Marx-, a mai funcţionat şi în clădirea Poştei de pe strada Mărăşesti. Mutat într-o clădire modernă şi spaţioasă proiectată special în acest scop(din anul 1996), Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”deţine în prezent o bogată  colecţie de piese arheologice ,istorice, numismatice,  medalistice, documentare, etnografice şi de artă.

 

Este organizat în 5 secţii (arheologie-istorie, arta, etnografie, logistica, informatizare si relatii publice, contabilitate si adminstraţie). Actualul sediu se află  în strada 9 mai numărul 7. Pentru început,referindu-ne doar la secţia de arheologie-istorie, ponderea cea mai mare o deţin descoperirile arheologice acoperind toate perioadele istorice din paleolitic şi pâna în evul mediu târziu.

 

Printre primele momente de locuire pe teritoriul judeţului printre exponatele muzeului descoperim unelte de silex şi material ceramic ce provin de pe santierele din judet nostru de la Buda si Lespezi, Poduri-Târgu Ocna, Mărgineni, Podeni-Aldeşti şi altele. Ponderea materialului neolitic este deţinută de frumoasa ceramică şi plastică-antropomorfă şi zoomorfă- de Cucuteni, una dintre cele mai reprezentative creaţii ale neoliticului european. Pentru epoca bronzului avem descoperirile de la Răcatau, Răcaciuni, Valea Seacă,sau Oncesti.

 

Cercetările desfăşurate la Răcătau au adus în patrimoniul muzeului valoroase mărturii prinvind civilizaţia geto-dacă din acesta zonă, aici fiind identificată una dintre marile acropole geto-dace, menţionată sub numele de Tamasidava. Spectaculoase prin bogaţia inventarului descoperit, sunt vestigiile privind locuirea feudală oferite de descoperirile efectuate la Curtea Domneasca ridicată de Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare.Varietatea lor impune atenţiei Bacăul, ca unul dintre oraşele mari ale Moldovei şi ale comerţului general european.

 

Edificatoare pentru participarea Moldovei la circuitul european de bunuri este prezentarea tezaurului din comuna Ştefan cel Mare care conţine monede venetiene din aur din secolele XVI-XVII.Pe lânga sublinirea contactelor existente dintre Moldova si Republica Veneţiană, el dă dimensiuni noi posibilităţilor de acumulare a unei mari cantităţi de metal preţios. Pentru epocile modernă şi contemporană secţia arheologie-istorie a Complexului deţine numeroase documente si obiecte reprezentative, unele dintre ele apaţinând familiilor lui Mihail  Strurza, Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri.

   

Muzeul organizează anual,  ca principală activitate ştiinţifică,Simpozionul national "Vasile Pârvan, care se bucură de o participare numeroasă atât a   specialiştilor  cât şi  a publicului larg. De-a lungul timpului patrimoniul muzeului a fost permanent îmbogăţit  printr-o susţinută  activitate de cercetare,extinsă pe teritoriul întregului judeţ. Instituţa noastră a avut în permanenţă colaborări cu principalele institute de specialitate şi universităţi din tară.

 

Un loc aparte în cadrul activităţii  de cercetare şi  valorificare a patrimoniului îl ocupă  publicarea, încă din 1968,  a anuarului muzeului, ''Carpica'', revistă de specialitate cu cea mai bună frecvenţă de apariţie din tară, ajunsă la numărul XXXIV.

Dacă doriţi să ne vizitaţi, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” se află pe drumul european E85, strada 9 mai, la numărul 7.

 

MIHAELA BĂBUŞANU-AMALANCI

Muzeolog

 

Comentarii de la cititori

 

 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)