HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

Două evenimente Pro memoria Artur Silvestri la

Târgul  Gaudeamus - Carte de învățătură 2010 

 

Lansarea volumului ”ARTUR SILVESTRI-Asa cum l-am cunoscut” și acordarea Premiului „ ROMÂNIA TAINICĂ”-Ediția I.

 

             Lansarea volumului  „ARTUR SILVESTRI  Așa cum l-am cunoscut ”, in colecția ”Pro memoria Artur Silvestri”,  inițiată și îngrijită de scriitoarea Mariana Brăescu a avut loc sâmbătă, 19 noiembrie 2010, într-un spațiu special rezervat.

Au participat scriitori și critici literari, jurnaliști, realizatori de emisiuni radio tv, personalități din sfera literaturii dar și din alte domenii(economie, finanțe, medicină, etc), persoane apropiate lui Artur Silvestri, colegi discipoli, cititori, vizitatori obișnuiți ai târgului de carte. Au fost de față criticul literar Nicolae Georgescu și prof dr.Virgiliu Radulian (ambii participanți la ample interviuri cuprinse în carte), scriitorul Vasile Andru cu soția,  av.Monica Atanasiu cu soțul, Dan Atanasiu, prof.dr. Rodica Lăzărescu, jurnalista Cristina Bunea și alți autori ai unor emoționante amintiri despre Artur Silvestri, poetul Theodor Răpan, Nastasia Maniu , Adrian Vasilescu, consilier BNR cu soția, Tudor Stoica, etc.

            În deschiderea evenimentului, d-na Mariana Brăescu a evocat cu emoție personalitatea soțului său, Artur Silvestri, plecat mult prea devreme spre eternitate, personalitate culturală complexă, redată în volumul ”ARTUR SILVESTRI Așa cum l-am cunoscut”  ca”un portret cu multe fațete” , dar despre care se va mai scrie încă mult și chiar urmează pregătirea volumului al doilea al cărții lansate. A mulțumit celor care au contribuit  la alcătuirea volumului memorial și care păstrează vie amintirea lui Artur Silvestri, amintind de  interesul și prețuirea de care se bucură Artur Silvestri, prin faptele și opera lui nu numai în România,ci și la mii de km de țară, de exemplu la New York unde d-na Mariana Brăescu a participat,  de curând la o întâlnire literară (organizată de Cenaclul Mihai Eminescu și revista Lumină lină)   dedicată lui Artur Silvestri și la slujba de pomenire creștinească a acestuia, oficiată de pr,Theodor Damian al Biserica ortodoxă ” Sf Apostoli Petru și Pavel”.   

            Dl.Prof.dr.Nae Georgescu, important critic literar și eminescolog de renume, fost coleg al lui Artur Silvestri o lungă perioadă la revista ”Luceafărul”, a vorbit despre anii tinereții literare luceferiste ai acelui temut critic literar, Artur Silvestri, promotor al unor valoroase curente de idei în literatură: noua geografie literară și protocronismul cultural, devenit, printr-o temeinică și vastă documentare, adevărat  „secretar literar al epocii sale”.

 

 

            D-na Teodora Mîndru, care a alcătuit volumul documentar ”ARTUR SILVESTRI Așa cum l-am cunoscut”, din interviuri și texte scrise de personalități culturale care l-au cunoscut pe Artur Silvestri, a arătat că acest volum este o carte onestă, urmând titlului onest stabilit de d-na Mariana Brăescu Silvestri: fiecare intervievat, fiecare autor de text prezintă imaginea sa despre Artur Silvestri, un fragment, o reflectare subiectivă și parțială a ceea ce a fost, este și va fi Artur Silvestri pentru cultura română. Fiindcă adevărul total numai Dumnezeu îl știe, iar noi, cei care ”am avut privilegiul să-l cunoaștem pe Artur Silvestri” (cum s-a exprimat în interviu dl Virgiliu Radulian), știm doar cum l-am cunoscut și ne vom completa această imagine cu amintirile celorlalți, dar și cu ceea ce vom afla din volumul următor, din scrierile lui Artur Silvestri nepublicate încă, etc. D-na Teodora Mîndru a mulțumit tuturor celor prezenți și în mod deosebit, colaboratorilor la această carte și a invitat pe cei care l-au cunoscut pe Artur Silvestri, care au amintiri, informații, documente, fotografii, să scrie, să contacteze redacția la adresele menționate la sfârșitul volumului.

Din păcate, timpul prea scurt pe interesul arătat de public personalității lui Artur Silvestri și volumului lansat, nu a mai permis și altor doritori să ia cuvântul..

 

·       Premiul ”ROMÂNIA TAINICĂ ”, Ediția I .

 

               Al doilea eveniment ”Pro memoria Artur Silvestri ” al zilei l-a constituit acordarea Premiului ”ROMÂNIA TAINICĂ”,instituit de Asociația Română pentru Patrimoniu, premiu care se acordă anual scriitorilor, ziariştilor, realizatorilor de documentare şi emisiuni tv, radio, pentru emisiuni, filme, cărţi, evenimente culturale, importante şi susţinute cu consecvenţă, care contribuie la cunoaşterea şi recunoaşterea postumă a filosofului, scriitorului, istoricului, editorului şi criticului literar ARTUR SILVESTRI.

 

La perima ediție, Premiul România tainică a fost acordat de ARP și înmânat de d-na Mariana Brăescu:

 

            -  Doamnei Cleopatra Lorinţiu, scriitoare, diplomat, realizator tv, pentru cele două filme            documentare difuzate pe posturile TVR3 şi TVR Cultural:„Remember Artur Silvestri. Noi suntem România Tainică” și „A.R.P. – o creaţie a scriitorului Artur Silvestri”, de asemenea  pentru documentarul „ARTUR SILVESTRI în lumina eternităţii„ şi pentru cartea „ARTUR SILVESTRI – Vocaţia Căii Singuratice”

- Scriitorului Mircea Micu, postum, pentru cele două emisiuni din cadrul „Ateneului Artelor”, dedicate scriitorului Artur Silvestri, emisiuni realizate în anul 2008 şi difuzate pe postul TVRM- ( premiu înmânat fiicei scriitorului).

 

Așa cum ne-am obișnuit deja, celor prezenți li s-a oferit în dar volumul” ARTUR SILVESTRI  Așa cum l-am cunoscut”, iar cei care, în această zi, ca și pe tot parcursul târgului de carte au vizitat standul Editurii CARPATHIA, au avut ocazia să primească, tot în dar, cărțile lui Artur Silvestri și despre Artur Silvestri editate sau reeditate în anii 2009-2010 sub îngrijirea d-nei Mariana Brăescu. Generozitate rară, care i-a uimit pe mulți vizitatori ai standului. Astfel, scriitorul și criticul literar Artur Silvestri s-a întâlnit din nou cu cititorii săi acolo unde e normal să fie prezent un scriitor important, la târgul de carte. Unde a fost primit cu interesul și considerația binemeritate.

 

Teodora Mîndru, ARP

 

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com