HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

DRUM DE APĂ SPRE LUMINĂ

Prof drd. Nicolae Dinescu

 

Când se manifestă interes, pasiune, muncă, dar mai ales bună organizare, rezultatele pozitive nu pot întârzia. Nu există segment de activitate din domeniul vieţii sociale în care să se obţină rezultate fără o muncă asiduă, ce se impune a fi dublată de pricepere, conştiinciozitate, dar şi de seriozitate. Au apus de mult vremurile când superficialitatea era la loc de cinste. Pentru a realiza obiectivele propuse în managementul respectiv, este nevoie oameni competenţi, cu un bagaj bogat de cunoştinţe într-un domeniu sau altul. Din păcate, nici după 20 de ani nu se găsesc totdeauna cei potriviţi la locul potrivit, iar situaţia la zi, cât şi viaţa cotidiană demonstrează cu prisosinţă acest deziderat. Este suficient să amintim componenţa guvernului actual ca să ne dăm seama de fundamentarea sublinierilor noastre. Zilele trecute, un grup de excursionişti, având în componenţă membri ai Societăţii Culturale ART- EMIS, ai revistei Agero din Stuttgart (Germania), cât şi ai Academiei Olimpice Române, Filiala Vâlcea, a pornit pe Valea Oltului şi cea a Lotrului, cu realizarea obiectivului declarat, acela de a împleti în mod armonios şi util turismul montan cu cel monahal, cultural şi industrial. Aşadar, pe traseul stabilit, excursioniştii au reuşit să viziteze câteva obiective deosebit de importante din judeţul Vâlcea. Este suficient să amintim vizita la Hidrocentrala de la Ciunget, unde ing. Gheorghe Paraschiv, directorul Uzinei Electrice Lotru (Ciunget, Malaia, Brădişor), ne-a prezentat o radiografie amănunţită a întregului sistem hidroenergetic de pe râul Lotru, demonstrând nu numai calităţile sale de bun specialist în domeniul hidroelectric, ci şi dimensiunile acestei imense construcţii, care se înscrie cu majuscule în marile realizări obţinute de către specialişti şi poporul român.

Vizita în subteran, ca de altfel la toate obiectivele parcurse, a amintit încă o dată, dacă mai era nevoie, de eforturile depuse de constructori de-a lungul anilor, pentru darea în folosinţă a acestui obiectiv major pentru economia naţională, cât şi priceperea specialiştilor români, care au ridicat cetatea a luminii Lotrului pe vârfurile performanţei mondiale. Valea Lotrului, cu minunatele construcţii care s-au ridicat pe dreapta şi pe stânga apei, martota a numeroaselor evenimente intrate de mult în istoria neamului românesc, ne scuteşte de orice comentarii. Pe drumul de întoarcere spre Râmnicu Vâlcea am poposit la ctitoria lui Mircea cel Bătrân, la Sfânta Mânăstire Cozia, aşezată ca un turn de apărare pe malul drept al Oltului, situată în apropierea staţiunii balneoclimaterice Călimăneşti-Căciulata şi a castrului roman de la Arutela, la cca. 20 km nord de Râmnicu-Vâlcea. Beneficiind de binecuvântarea P.S. Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului şi de generoasa ospitalitate a gazdelor, P.C. Arhimandrit Vartolomeu Androni, stareţul mânăstirii, care ne-a primit cu braţele deschise, împreună cu slujitorii acestui sfânt lăcaş.

 

 

Oamenii de cultură şi-au reîmprospătat informaţiile privind istoricul celei mai reprezentative ctitorii a domnitorului Mircea cel Batrân prin expunerea P.C. Pr. Iulică Buchiu, acesta prezentându-ne în detaliu informaţii extrem de interesante din domeniul istoric, dar şi preocupări diurne al acestei harnice obşti, care lucrează neobosită la umbra bătrânei mânăstiri. Doamna Maria Diana Popescu, eseist, critic literar şi de artă, jurnalist şi, nu in ultimul rând, preşedinte ART-EMIS ACADEMY, redactor şef adjunct la revista Agero din Stuttgart şi membru de onoare a Academiei Olimpice Române - Filiala Vâlcea a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestui obiectiv monahal de prim importanţă în constelaţia mânăstirilor din ţara noastră, care reprezintă un punct de reper pe cerul albastru al ortodoxiei româneşti şi al istoriei naţionale.

 

 

Aceleaşi gânduri le-au exprimat şi domnul general mr.(r) conf. univ. dr. Ilie Gorjan, la Academia de Poliţie „Alexandru Ion Cuza” din Bucureşti, Ion Măldărescu, renumitul istoric şi publicist vâlcean, preşedinte al Societăţii Culturale ART-EMIS, membru în conducerea Academiei Olimpice Române - Filiala Vâlcea, profesorul Nelu Barbu, scriitor, dr. Claudiu Popescu, medic şi literat, profesor Rita Vlăduşel,  cat şi ceilalţi membri componenţi ai acestei delegaţii. Iată cum se pot îmbina şi completa beneficiile unui turism complex, dacă este practicat de oameni care înţeleg în adevăratul sens al cuvântului, binefacerile şi bogăţiile ţării şi care sunt la îndemâna oricui. A fost o zi pe care o vor uita cu greu cei aproape 20 de excursionişti. Provocarea a fost lansată, sunt aşteptate şi alte „evadări” în decorul mirific al Vâlcii străbune, mai ales în acest sezon, când muntele oferă peisaje prezentate de mama-natură într-un coloristic nu doar bogat, ci de-a dreptul feeric.

 

Prof. drd. Nicolae Dinescu

Univ. „Spiru Haret” - Râmnicu Vâlcea

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com