HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

 

“FRAGMENTARIUM” - GHEORGHE TOMOZEI

Scriitor-compozitor Marin Voican-Ghioroiu

 

După cum însuşi poetul argeşean GHEORGHE TOMOZEI afirma că cei mai frumoşi ani ai tinereţii lui şi i-a petrecut la Revista ARGEŞ, având suprema mulţumire şi împlinire sufletească deplină pentru munca de creaţie pe care a depus-o, astăzi 14 Aprilie 2011, când este o adevărată sărbătoare  la Biblioteca „Dinicu Golescu” din Piteşti unde am avut onoarea să particip alături de Cleopatra Lorinţiu (soţia  poetului), prof. Ion C.Hiru,  prof. dr. George Baciu care, pe baza documentelor de arhivă furnizate de  Maximilian Tomozei (fiul), au lansat o carte de excepţie „FRAGMENTARIUM”  - Manuscripte articole (’91 – ‚93). Pentru admiraţia pe care i-o port, cât şi a puternicelor impresii, amintiri ale mele despre întâlnirii cu maestrul... cu ocazia vizitării  Bibliotecii din comuna Domneşti de Argeş, i-am închinat un poem „ÎN UMBRA ANILOR”.

 

În lăcaşul de cultură din Domneşti, unde sunt peste 3000 de volume donate de către stimata d-nă Cleopatra Lorinţiu (soţia sa) celor doi profesori: George Baciu şi Ion C. Hiru, adevăraţi iubitori de carte, editori ai remarcabilei reviste "Pietrele Doamnei", am găsit căldura sufletească pentru cel dispărut.  Simpaticul scriitor de marcă prof. Ion C. Hiru, când m-a dus să văd inestimabila comoară a Bibliotecii "Gheorghe Tomozei" spunându-mi:  "Vă rog să păşiţi în PALATUL VIEŢII MELE!..."  Trebuie să vă mărturisesc: Ion C. Hiru este „OMUL” care a pus umărul, inima şi sufletul ca să se construiască lăcaş de veşnică amintire - CASA DE CULTURĂ (edificiu splendid ce poate concura cu cele din reşedinţă de judeţ), iar acum se îngrijeşte alături de ginerele său, poet şi eseist, George Baciu, pentru a reda  cititorilor un minunat şi iubit poet, publicist, iubitor de frumos, regretatul copil din flori, o floare binecuvântată de bunul Dumnezeu spre a deveni floarea adorată a poeţilor din generaţia deceniului Vi ai secolului XX, Gheorghe Tomozei.

 

G H E O R G H E   T O M O Z E I

 

14 Aprilie 2011 la Biblioteca „Dinicu Golescu” din  Piteşti, Cleopatra Lorinţiu - soţia  poetului, prof. Ion C.Hiru şi prof. dr. George Baciu pe baza documentelor de arhivă furnizate de  Maximilian Tomozei (fiul) au lansat o carte de excepţie – Manuscripte, articole (’91 – ‚93)

 

„FRAGMENTARIUM”

 

Î N  U M B R A  A N I L O R

În biblioteca  Gheorghe Tomozei din comuna Domneşti

 

 

Îşi lasă noapte voalul rece

Peste plaiul din Domneşti,

Luna prin fereastră trece...

Şi-mi citeşte dragi poveşti.

 

Lumina se frânse de durere

Şi lăcrimează cu scântei...

Pe fruntea-naltă şi senină,

Şoptind lui Gheorghe Tomozei:

 

-     Privirea blândă îţi ridică,

Fă curcubeu de prietenie

Peste întinsul plai domnesc,

Şi-n slovă prinsă-n armonie

 

Ne tălmăceşte carta ta...

În „Sonetul bibliotecii” sfinte;

Prin versul nobil vei cânta

Mărirea clipei împlinite.

 

Iar „Recompensă” ai, de-asculţi

... „Calul murg” oprit „la scară”

Venit din umbra anilor trecuţi –

Un „Fragmentarium” astă seară.

 

Cuprins de dor, urcând spre stele,

Să-ţi laşi privirea înspre noi,

Şi vei găsi alean şi mângâiere

Cuprinsă-n rândurile ăstor foi”.

 

Iar când fereastra s-a deschis încet,

Din rafturi se aude-un cor sfinţit:

-     „Vino şi cântă cu noi, iubit poet!

Spre gloirie eternă, tu fii slăvit!”

 

Scriitor-compozitor Marin Voican-Ghioroiu

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com