Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

Sfera limbajului :

 Europa trebuie sa fie un model de exersare a toleranţei 

Declaraţie de presă

Prof.dr. univ.Marius Dumitrescu de la Universitatea Al.I.Cuza Iaşi

 

Impresii si pareri personale in FORUM

 

 

Prin intermediul distinsului nostru colaborator, profesor Iosif Popa, din Oradea, a ajuns la Redactia AGERO urmatoarea Declaraţie de presă, semnată de prof.dr. univ.Marius Dumitrescu de la Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, si pe care o publicam cu convingerea că ne va ajuta, romani  de pretutindeni, nu doar din spaţiul cu tangenţe directe cu francofonia, sa ne cunoaştem si sa ne înţelegem mai bine.

 

 

Acelaşi şi celălalt, identitate şi diferenţă ( Le méme et l' autre – identité et différence)

 

,,Sub acest titlu a avut loc la Budapesta, la începutul lunii septembrie al XXXI Congres al Asociaţiilor de filosofie de limbă franceză (ASPLF). Cu această ocazie s-au reunit societăţile din spaţiul francofoniei din ţările Europei, Africa, Orientul Mijlociu şi continentul American. Ca orice manifestare de acest gen, şi aceasta a fost un prilej excelent de cunoaştere reciproca a diferitelor culturi legate toate prin contactul pe care l-au avut într-o măsură mai mare sau mai mică cu civilizaţia şi cultura franceză. Programul destul de încărcat a reunit mai multe secţiuni cum ar fi : Metafizică şi logică, Filosofia limbajului, Omul şi viitorul său, Identitate şi diferenţă în filosofia ştiinţei, Acelaşi şi celălalt în ştiinţele socio umane. Au fost prezenţi filosofi reprezentativi din partea gazdelor, care au prezentat comunicări în şedinţa de deschidere a  Congresului, ce s-a ţinut în aula prestigioasei Universităţi E.L.T.E., la Facultatea de Drept, din Budapesta,- precum János Kelemen( preşedintele societăţii maghiare de filosofie de limbă franceză, venerabilul Ferenc Feitö şi cunoscutul dizident György Konrád. Societatea Franceză de Filosofie a fost reprezentată de personalităţi de marcă a filosofiei franceze, precum preşedintele Asociaţiei, Jean Ferrari, Jean-Luc Marion, Bernard Bourgeois, Pierre Guenancia. ( sursa foto stânga: www.francophonie.hu/images/vi.jpg)

 

Delegaţia română a fost bine reprezentată, prin cadre didactice şi cercetători de la universităţiile şi institutele de cercetare din Bucureşti (Ana Bazac, Ghe. Constandache), Timişoara( Ioan Biriş, Gheorghe Clitan, Cornel Haranguş), Cluj Napoca ( Ionuţ Isac), Bacău ( Mirela Arsith, Cristina Buzoianu), Iaşi( Tudorel Dima , Marius Dumitrescu)  fiind una dintre cele mai active în toate secţiunile congresului. Domnului profesor Petre Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei de filosofie de limbă franceză din România, de la Univ. Al. I. Cuza Iaşi, revenindu-i deosebita onoarea de a modera secţiunea Le męme et l'autre dans les sciences humaines. Atmosfera generală a fost una cordială legîndu-se numeroase prietenii între cei care au avut ocazia să-şi descopere preocupări comune în cîmpul filosofiei. S-a organizat şi o vizită mai specială, la Biblioteca universităţii gazdă, unde au fost prezentate manuscrise rare de colecţie cum ar fi um manuscris original di timpul lui Dante al Divinei comedii.

 

 Dacă am surprinde una din ideile care dominat atmosfera şi dezbaterile Congresului din perspectiva filosofiei politice, aceasta a fost că, pentru europeni folosirea violenţei în rezolvarea diferendelor politice s-a soldat întotdeauna dezastros, de aceea Europa trebuie să fie un model de exersare al toleranţei, al descoperirii şi înţelegerii reciproce a diverselor culturi care formeză în ultimă instanţă o unitate.

 Acelaşi şi celălalt este un îndemn la prietenie, solidaritate fondate pe respect şi cunoştere reciprocă cât şi pe istoria comună care ne leagă, fără să vrem, cu amarurile şi bucuriile ei. Europa trebuie să devină un model de convieţuire multietnică paşnică, de construcţie politică eficientă şi de prosperitate economică. Acest lucru nu se poate realiza decât prin cunoaşterea şi aprecierea reciprocă întemeiată pe  patrimonilui comun.

 

Lucrările prezentate la Congres au fost, ca de obicei, de o înaltă ţinută profesională; Congresul fiind cunoscut  ca unul ce se caracterizează printr-un spirit elevat şi prin abordarea celor mai ardente idei filosofice ale momentului , susţinute printr-o  directă coordonare a unor renumiţi profesori universitari din Franţa şi din spaţiul francofon. Nu pot decât să mă consider un om care am avut un mare câştig participând la acestă importantă reuniune a spiritului francofon.

 

Prof.dr. univ.Marius Dumitrescu

Universitatea Al.I.Cuza Iaşi

 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)