Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

 

 

Doctor în Medicină Horia Mureşian a primit premiul Academiei Române

 

Maria Diana Popescu, Agero

 

        Lucrarea-document, întregitoare a patrimoniului ştiinţific românesc şi internaţional, „The Clinical Anatomy of the Coronary Arteries. An Anatomical Study on 100 Human Heart Specimens”, semnată de dr. Horia Mureşian, Doctor în Medicină, Şef secţie Chirurgie Cord şi Vase Mari la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a fost premiată de Academia Română. Festivitatea de premiere a avut loc în data de 15 decembrie 2011, în Aula Academiei Române, în cadrul adunării generale a membrilor instituţiei. Autor a numeroase studii şi lucrări de cercetare de înaltă ţinută în ţară şi în afara graniţelor, dr. Horia Mureşian este chirurgul de numele căruia se leagă o premieră medicală internaţională – operaţia pe artera carotidă cu anestezie loco-regională.

      Lucrarea, un amplu studiu anatomic pe o sută de inimi umane, bilanţ al cercetărilor proprii ce acoperă un deceniu de aprofundări, este o monografie unică în literatura medicală românească şi internaţională, prin aria de documentare, prin valoarea descoperirilor. Cartea răspunde unei mereu adresate întrebări la congresele internaţionale de anatomie şi de chirurgie cardiacă, şi anume dacă mai există aspecte necunoscute sau incomplet descrise ale anatomiei cordului uman, şi acoperă domenii mult mai largi decît stricta prezentare clasică de pînă acum. În prolog, prof. A. T. Ispas declară: „lucrarea de certă originalitate a doctorului în medicină Horia Mureşian are ca obiectiv rescrierea anatomiei arterelor coronare într-un nou stil, care utilizează concepte moderne, atrăgînd atenţia asupra unor detalii mai puţin abordate şi clarificînd aparentele discrepanţe dintre anatomia clasică şi practica medicală curentă”. Folosind fotografii medicale originale, alături de date din embriologie, chirurgie, cardiologie şi ecocardiografie,  Doctor în ştiinţe medicale Horia Mureşian abordează aspecte ascunse sau încă cunoscute ale anatomiei inimii umane, concentrîndu-se pe arterele coronare, care reprezintă substratul anatomic al patologiei infarctului miocardic şi al anginei pectorale. Lucrarea premiată uneşte două domenii din ştiinţele medicale: anatomia şi practica medicală, bazîndu-se pe principiul corespondenţei dintre o leziune anatomică şi boala consecutivă.

        Scopul monografiei este de a fundamenta un limbaj comun necesar specialiştilor din domeniile vizate, de a servi ca instrument de informare şi de perfectare pentru cardiologi, anatomişti şi chirurgi cardio-vasculari. Lucrarea oferă informaţii extrem de importante pentru conturarea unor date reale, iterează descoperiri de ultimă oră, racordate la bibliografia de specialitate. Numeroasele realizări în domeniul chirurgiei cardio-vasculare, precum şi cele din domeniul ştiinţei şi cercetării, au făcut ca Doctor în medicină Horia Mureşian să se bucure de recunoaştere naţională şi internaţională, iar personalitatea domniei sale să se înscrie între acei români valoroşi, între capetele luminate ale României. Alt valoros intelectual român, despre care se cuvine să scriem cu majuscule este doctorul în matematici, Florentin Smarandache, scriitor, cercetător, profesor doctor la Universitatea New Mexico - S.U.A. , premiat cu Medalia de Aur pentru Ştiinţă în 2010 de Academia de   Ştiinţe “Telesio-Galilei” din  Marea Britanie. Florentin Smarandache a publicat peste 75 de cărţi de specialitate şi 100 de studii ştiinţifice, alte cărţi de poeme, proză scurtă, romane, teatru. A fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură 2011. În literatură a inițiat curentul de avangardă numit paradoxism la care au participat peste 300 de scriitori de pe glob (vezi cele patru antologii paradoxiste internaţionale apărute), iar în artă a tipărit doua albume de ‘Out-Art’ (2000 și 2002).

 

Redăm  mai jos o parte din premiile acordate de Academia Română, lista completă poate fi găsită pe saitul instituţiei.

 

 

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR MEDICALE

 

1. Premiul  VICTOR BABEŞ 

 Lucrarea :     The Clinical Anatomy of The Coronary Arteries – An Anatomical Study on 100 Human Heart Specimens

 - autor:  Horia Mureşian

 

2. Premiul  IULIU HAŢIEGANU

Lucrarea: Tratat de reabilitare pulmonară

- autori:  Voicu M. Tudorache, Sinziana Lovin, Marylyce Friesen

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR TEHNICE

 

1. Premiul TRAIAN VUIA

Grupul de lucrări: Logica neutrosofică şi fuziunea informaţiilor  în ştiinţele tehnice      

- autor: Florentin Smarandache (SUA)

 

2. Premiul CONSTANTIN BUDEANU

Grupul de lucrări:  Percepţie senzorială bazată pe stereoviziune

- autor: Sergiu Nedevschi

 

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR BIOLOGICE

 

1. Premiul EMIL RACOVIŢĂ

a) Lucrarea:  Archaeozoological Approaches to Medieval Moldavia

  - autor: Luminiţa Bejenaru

 

b) Lucrarea: Ecotoxicologia metalelor grele în Lunca Dunării 

    - autor :  Virgil Iordache

 

c) Lucrarea: Munţii Stânişoarei– Studiul fitosociologic

    - autori:   Adrian Oprea, Culiţă Sîrbu

 

2. Premiul GRIGORE ANTIPA

Grup de lucrări privind: Investigarea ecologică şi genetică a unor populaţii de insecte acvatice din zona Munţilor Carpaţi

 - autori: Balint  Miklos,  Lujza Ujvarosi

 

3. Premiul EMANOIL TEODORESCU

 Lucrarea: Cartea Roşie a Plantelor Vasculare din România,

- autori: Gheoghe Dihoru, Gavril Negrean

 

4. Premiul NICOLAE SIMIONESCU 

Grup de lucrări: Studiul unor tulpini bacteriene din diferite medii poluate

- autor: Mihaela-Marilena  Stancu (Lăzăroaie)

 

ÎN DOMENIUL  FILOSOFIEI, TEOLOGIEI, PSIHOLOGIEI ŞI PEDAGOGIE

 

1. Premiul  C. RADULESCU - MOTRU

Lucrarea:  Tratat de logopedie

- autor: Emil Verza

 

b) Lucrarea: Încălcarea legii ca stil de viaţă. Vulnerabilitatea adolescenţilor la criminalitate

- autori: Doina Ştefana Săucan, Aurora Liiceanu, Mihai Ioan Micle

 

2. Premiul  VASILE CONTA

a)  Lucrarea: Opera blagiană. Filosofie şi destin

- autori: Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea   

 

b) Lucrarea: Islamul şi soarta lumii. Fundamentalismul Islamic ca ideologie politică

- autor: Virginia Mircea

 

3. Premiul  MIRCEA FLORIAN

a) Lucrarea: Primul parimiar românesc

-autor: Vasile Oltean

 

 b) Lucrarea: Prelegeri de estetica ortodoxiei

  - autor: Mihail Diaconescu

 

4. 2. Premiul  ION PETROVICI

a) Lucrarea: Reinventarea ideologiei

- autor: Daniel Şandru

 

b) Lucrarea: Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI

- autor: Teodor Ardelean

 

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ISTORICE ŞI ARHEOLOGIE

 

1. Premiul  VASILE PARVAN

a) Lucrarea: Aşezarea neolitică şi eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina  noilor cercetări

autor: Mihai Gligor

 

b) Lucrarea: The Roman Coins from Potaissa. Legionary Fortress and Ancient Town

autor: Mariana Pîslaru

 

2. Premiul  Dimitrie Onciul

Lucrarea: Aşezarea din secolele XII–XIII de la Bratei

autor: Adrian Ioniţă

 

3. Premiul  George BARITIU

Lucrarea: Reformismul austriac şi administraţia din Transilvania în secolul al XVIII-lea

autor: Anton E. Dörner

 

4. Premiul  MIHAIL KOGALNICEANU

a) Lucrarea: Căsătoria în Nord-Vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX – începutul secolului XX). Condiţionări exterioare şi strategii maritale

autor: Mircea Brie

 

b) Lucrarea: Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV–XVI

autor: Cristian Nicolae Apetrei

 

5. Premiul  NICOLAE Bălcescu

Lucrarea: Boierii Glogoveni

autor: Ileana Cioarec

 

6. Premiul  ALEXANDRU D. XENOPOL

Lucrarea: Inventing the Jew. Antisemitic stereotypes in Romanian and other central-East  European Cultures

autor: Andrei Oişteanu

 

b) Lucrarea: Viaţa economică a României 1918–1948

autor: Nicolae Păun

 

7. Premiul NICOLAE IORGA

a) Lucrarea: Les Cantemir. L’aventure européenne d’une famille princičre au XVIIIe sičcle

autor: Ştefan Lemny

 

b) Lucrarea: Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir

autor: Mihaela-Elena Ciocoiţei

 

8. Premiul  EUDOXIU HURMUZAKI

a) Lucrarea: Primarii Bucureştilor 1864–1949

autor: Ion Vitan

 

b) Lucrarea: Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687–1807

autor: Aurel Vîlcu

 

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR MATEMATICE

 

1. Premiul SIMION STOILOW

a) Grupul de lucrări: Algebre (Co)Frobenius

autor: Miodrag Iovanov     

 

b) Grupul de lucrări: Algebre Hopf semisimple

-  autor:  Sebastian Burciu           

 

2. Premiul GHEORGHE LAZAR

Grupul de lucrări: Probabilităţi necomutative şi libere

- autor:  Ionel Popescu

 

3. Premiul GHEORGHE TITEICA

a) Grupul de lucrări: Self-similar carpets over finite fielbs

 -  autor:  Mihai Prunescu

b) Lucrarea: Mass transportation and rough curvature bounds for discrete spaces

 -  autori:  Ana Bonciocat şi T. K. Sturm

 

4. Premiul SPIRU HARET

Grupul de lucrări: Probleme inverse pentru operatori diferenţiali

 -  autori: Ingrid Beltiţă şi Anders Melin

             

5. Premiul DIMITRIE POMPEIU

Grupul de lucrări: Categorii Monoidale

 - autor: Daniel Bulacu

 

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR FIZICE

                         

1. Premiul  DRAGOMIR HURMUZESCU

Lucrarea:  Microelectrozi nanostructuraţi pentru detecţia de înaltă sensibilitate a pH - ului

- autor: Vlad Andrei Antohe

 

2. Premiul  CONSTANTIN MICULESCU

Grupul de lucrări:  Materiale nanocompozite studiate prin RMN şi spectroscopie optică

- autor: Radu Fechete

 

3. Premiul  HORIA HULUBEI

Grupul de lucrări:  Manifestarea ca sisteme de mai multe particule mici şi medii a clusterilor de atomi de sodiu

- autor:  Radu Budacă

 

4. Premiul STEFAN PROCOPIU

Grupul de lucrări:  Tratări ale corelaţiei cuantice prin transformări locale sau prin măsura  cuanticităţii 

 - autor: Iulia Ghiu

 

IN DOMENIUL ŞTIINŢELOR CHIMICE

 

1. Premiul  COSTIN D. NENITESCU

Grupul de lucrări: Sisteme polimerice inteligente pentru eliberarea controlată a compuşilor  bioactivi 

- autor:           Gheorghe Fundueanu

 

2. Premiul  I. G. MURGULESCU

Grupul de lucrări: Spectrometria de masă aplicată la studiul macromoleculelor biologice

 - autori: Eugen Şişu, Alina Zamfir, Alina Şerb şi Corina Flangea

 

3. Premiul GHEORGHE SPACU

a) Grupul de lucrări: Nanomagneţi moleculari heterotrimetalici

- autor: Diana-Beatrice Vişinescu

 

b) Grupul de lucrări: Noi căi de sinteză a nanoparticulelor oxidice

  - autori: Monica Popa şi Jose Calderon-Moreno

 

4. Premiul NICOLAE TECLU       

Grupul de lucrări: Proiectare, control şi automatizare în ingineria proceselor industriale 

- autor: Sorin Costin Bîldea

 

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE, JURIDICE ŞI SOCIOLOGIE

1. Premiul  PETRE S. AURELIAN

Lucrarea:       Repere în economia instituţională

autor: Ion Pohoaţă 

 

2. Premiul  VIRGIL MADGEARU

Lucrarea: Comportamentul investiţional pe piaţa bursieră din România

- autor: Adrian Zoicaş-Ienciu       

 

3. Premiul  VICTOR SLĂVESCU

Lucrarea: Piaţa de capital în context  european          

- autor: Gabriela Anghelache      

 

4. Premiul  DIMITRIE GUSTI

a) Lucrarea: Sociologie generală

- autor: Dumitru Otovescu

 

b) Lucrarea: Fericirea în tranziţia postcomunistă. Determinări sociale şi strategii individuale

- autor: Sergiu Bălţătescu 

 

5. Premiul  SIMION BĂRNUŢIU

Lucrarea:       Prin labirintul juridic

- autor: Ion Craiovan

 

ÎN DOMENIUL ARTELOR, ARHITECTURII ŞI AUDIOVIZUALULUI

1. Premiul  GEORGE ENESCU - în domeniul creaţiei muzicale

Lucrarea: SUS pentru orchestră de cameră

- autor: Mihai MĂNICEANU

 

2. Premiul  CIPRIAN  PORUMBESCU - în domeniul muzicologiei

Lucrarea: Cântarea psaltică în manuscrisele moldoveneşti din sec. XIX, vol. I, II

- autor: Florin BUCESCU

 

3. Premiul  GEORGE  OPRESCU - în domeniul istoriei artei, ex aequo

a) Lucrarea: Mânăstirea Hurezi

- autor: Corina POPA, Ioana IANCOVESCU

 

b) Lucrarea: Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. I, II

- autor: Valentin Ciucă

 

4. Premiul  ION  ANDREESCU - în domeniul artelor plastice

Pentru întreaga creaţie

- autor (artist plastic): Cella NEAMŢU

 

5. Premiul  DUILIU MARCU - în domeniul creaţiei arhitectonice

Pentru întreaga activitate

- autor (arhitect): Takacs ZOLTAN

 

6. Premiul  ARISTIZZA  ROMANESCU - în domeniul artelor spectacolului

Pentru creaţia teatrală şi cinematografică

- autor (actor): Irina PETRESCU

 

ÎN DOMENIUL FILOLOGIEI ŞI LITERATURII

 

1. Premiul TIMOTEI CIPARIU

 Lucrarea:      Influenţa turcă asupra limbii române     

- autor: Emil Suciu 

           

2. Premiul BOGDAN PETRICEICU HASDEU

Lucrarea: Gramatica limbii române

- autor : Constantin Frâncu

             

 3. Premiul ION CREANGA

    Lucrarea:   Cartea şoaptelor

    - autor: Varujan Vosganian

 

4. Premiul TITU MAIORESCU

Lucrarea: Dicţionarul subiectiv al personajelor din opera lui I. L. Caragiale

- autor: Gelu Negrea          

                                                

5. Premiul LUCIAN BLAGA

Lucrarea: Modernismul retro în romanul românesc interbelic

- autor: Paul Cernat

                       

6. Premiul MIHAI EMINESCU

Lucrarea: Eonul marelui desant

- autor: Daniel Corbu

 

7. Premiul ION LUCA CARAGIALE

Lucrarea: Leoaica rănită sau ce faţă umană are fiara

- autor: Aurel Gheorghe Ardelean

 

ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI SI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

 

1. Premiul TUDOR TANASESCU

Lucrarea: Biodispozitive electronice: de la nanostructuri la aplicaţii medicale

- autor: Cristian Ravariu

 

2. Premiul GRIGORE MOISIL

a) grupul de lucrări:            Fuzzy sets   

- autor : Violeta Leoreanu-Fotea

b) Lucrarea: Grup de lucrări de teoria jocurilor

- autor: Mariana Rodica Brânzei

 

Maria Diana Popescu, Agero

www.agero-stuttgart.de

 

 

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

 

Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero, Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu (Rumănien). Redakteure: Ion Măldărescu, Cezarina Adamescu (Rumănien)