Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

IN MEMORIAM

PROF. EMIL I. ROŞESCU

George ROCA

 

 

Din păcate, chiar dacă am făcut liceul la Oradea, pe domnul Emil Roşescu nu l-am avut profesor, deoarece am fost elev la un alt liceu unde nu preda domnia sa. Am auzit însă de faima care îl înconjura de la prietenii mei de aceeaşi vârstă, care îi erau elevi la Liceul nr.1 (pe atunci nu se numea „Emanuil  Gojdu”) şi care se mândreau cu un asemenea magister.

 

L-am cunoscut personal prin 1965, când eram student la filologie, la câteva întruniri literare din oraşul de pe Crişul Repede. Profesorul Roşescu era consacrat în „ars poetica”. Scria versuri cu măiestrie şi era socotit un epigramist orădean cu renume.

 

Pe la începutul anilor ’90, ne-am reîntâlnit la cenaclurile literare ale Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Artă, de la Casa Armatei de pe strada Mihai Eminescu nr. 5 din Oradea. Atunci, după o lungă despărţire, l-am regăsit la fel de îndrăgostit de cultură cum era cu aproape 40 de ani mai devreme. Mi-a oferit şi o carte, una dintre multele publicate pâna la aceea dată. Am avut privilegiu sa-i ascult prelegerile, să-i împărtăşesc ideile şi din nou am regretat că nu l-am avut profesor.

 

În 2001 ne-am întâlnit pentru ultima oară la Universitatea din Oradea, la cel de al XXVII-lea Congres al Academiei Româno-Americane. I-am cerut permisiunea să-i fac câteva fotografii. A acceptat cu greu! Nu-i prea plăcea publicitatea. Întotdeauna a fost tipul intelectualului modest, cu bun simţ şi la locul lui. O să-i ducem dorul! Prin plecarea sa dintre noi, Oradea a pierdut un mare intelectual, un mare om de cultură şi un excelent profesor.

 

Dumnezeu să-l odihnească!

 

George ROCA

Redactor AGERO  

 

 

 

Domnului profesor Emil I. ROŞESCU

care va trăi mereu în memoria şi în sufletele noastre.

 

„Vestea tristă a trecerii în nefiinţă a celui care a fost profesorul Emil I. Roşescu lasă un mare gol în sufletele noastre şi o moştenire care ne obligă. A fost elev şi mai apoi, din toamna anului 1944, profesor de ştiinţe sociale la liceul «Emanuil Gojdu» din Oradea. Retragerea la pensie în 1977 a semnificat continuarea activităţii laborioase şi minuţioase a eminentului dascăl pentru îmbogăţirea patrimoniului documentar şi publicistic care menţine trează conştiinţa lui Gojdu. Este fondatorul «Cărţii de aur ilustrate» a Colegiului Naţional «Emanuil Gojdu» , este cel care a iniţiat realizarea monografiei integrale a şcolii şi autorul a peste douăzeci de lucrări dedicate istoriei liceului, a oraşului Oradea, cunoaşterii vieţii şi activităţii de mecenat a patronului spiritual Emanuil Gojdu.

 

A intreprins demersuri pentru denumirea străzilor Aleea Emanuil Gojdu şi Emilian Mircea Chitul. În1992, la iniţiativa domniei sale, s-a infiinţat «Asociaţia absolvenţilor gojdişti», participând în acest context la peste 200 de întâlniri şi reuniuni ale generaţiilor gojdiste.

 

În semn de recunoştinţă şi de apreciere a bogatei sale activităţi în slujba şcolii româneşti şi a promovării spiritului civic, Primăria municipiului Oradea i-a acordat mai întâi «Diploma de excelenţă» şi apoi titlul de «Cetăţean de onoare la oraşului Oradea»  cu prilejul şedinţei solemne dedicate Zilei Naţionale a României, la 1 Decembrie 2004.

 

Veşnică şi profundă recunoştinţă din partea tuturor profesorilor, elevilor şi absolvenţilor Colegiului Naţional «Emanuil Gojdu».

 

Conducerea şi profesorii Colegiului Naţional «Emanuil Gojdu»

 

 

Acum în pragul celor 90 de ani de viaţă, profesorul emerit Emil I. Roşescu, orădean, absolvent al renumitului liceu Emanuil Gojdu şi apoi a facultăţii de filologie şi limba română a universităţii Clujene, întors de pe front în 1945, s-a stabilit ca profesor la această şcoală. A servit-o cu dăruire 32 de ani cu întreruperi mici datorite unor detaşări pentru a pune „pe roate” şi alte şcoli din Bihor, apoi s-a întors la „matcă”, unde a îndeplinit în vreo 4 rânduri şi funcţia de director.


Iată câteva iniţiative ce-l detaşează de confraţii săi, iniţiative în care şi-a învestit timpul liber şi salariile, iar mai apoi pensia. O atenţie deosebită a acordat evidenţei foştilor absolvenţi ai şcolii după activităţile profesionale, contribuţiei lor la dezvoltarea societăţii care în multe cazuri este de excepţie. Această acţiune începută în anii ’60, a fost recomandată ulterior pentru a fi generalizată la scara învăţământului întregii ţări.

 

Acestui ţel îi serveşte înfiinţarea „Asociaţiei Foştilor Absolvenţi ai Liceului Emanuil Gojdu”, sub patronajul careia a fost pregătită „Cartea de Aur” (ilustrată), un adevărat muzeu al şcolii şi „monografiile liceului”, ajunse la al XXV-lea volum. Au fost editate şi alte lucrări ce oglindesc activitatea de cercetare a acestui dascăl, dar şi cunoaşterea mai îndeaproape a unor înaintaşi, cum ar fi Emanuil Gojdu, de altfel patronul spiritual al acestei şcoli şi profesorul Teodor Neş, un alt dascăl de excepţie al şcolii orădene.


Pătruns de spiritul gojdist, profesorul Emil I. Roşescu, s-a aflat mereu în bătălia pentru recuperarea averilor lasate prin testament de marele mecena Gojdu. Este autorul mai multor moţiuni recente dar şi din anii precedenţi, adresate diferitelor foruri naţionale şi internaţionale, prin care se stabilea adevărul în legatură cu acest testament, a sensibilizat şi a oferit documentaţie mai multor parlamentari bihoreni care au pledat pentru această cauză.


În încheierea acestor rânduri, înainte de ai transmite inimosului gojdist urările de bine pentru tot ceea ce a făcut şi continuă să facă, îi transcriem mesajul donmniei sale în versuri, trimis în urmă cu mai bine de un an Senatului României cu rugamintea ca să fie citit în Plenul acestuia în ziua în care se va discuta nedreapta Hotarâre Guvernamentală privind noua Fundaţie Gojdu.

 

Prof. Iosif POPA

(gojdist, fost elev al prof. Emil I.Roşescu)

 

 

 

 

ODĂ LUI EMANUIL GOJDU


de prof. Emil I. Rosescu

Patron spiritual al Colegiului Naţional „Emanuil Gojdu" din Oradea.

 

Pravoslavnica-ţi testare,

Vitregii contracarând,

Drum deschise cu stipendii

La ştiinţă răzbatând.

 

Vrei prin tineri propăşirea

De le-ntins-ai mâna ta

Şi le-o daruieşti întreagă

Pentru naţiunea ta!

 

Spada ta a fost cuvântul!

Cu dreptate l-ai rostit

Pentru naţia română,

Pentru cât a pătimit!


Investind agoniseala-ţi,

Calculezi judicios,

Ca postum fundaţia ta

Să rodească princios!

 

Spirit zis gojdist ţi-e modrul.

Moştenire la-i lăsat!

Abnegaţia cuprinsă

Ee model de preluat!

 

Prin fundaţie voit-ai

sprijin să ne fii şi-absent!

Prin ce facem pentru şcoală,

noi te vom simti prezent!

 

 

Montaj realizat de George ROCA

Fotografii George ROCA

Sydney, Australia

15 august, 2007

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)