Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Interviu cu Alexandru HUSAR

Din noul volum  de interviuri - Mărturii dintre milenii (coperta jos)

de Angela Baciu-Moise

 

 

“Fără un critic literar cu autoritate, o epocă nu se impune", "cenzura de atunci mi-a respins cartea", "orice grup, curent literar, fără critici, rămane văduv"

 

Angela Baciu: Domnule Al.Husar, am participat cu mare onoare şi interes la lansarea cărţilor Dumneavoastră aici, la Iaşi, la Casa Pogor. Impresionant modul în care s-a vorbit despre cărţile lansate. Care este destinul cărţilor lui Al.Husar?

Al.Husar : D-na Angela Baciu, prima mea carte intitulată "Intoarcerea la literatură", am conceput-o într-un singur volum, având trei cicluri. Astfel, primul ciclu era intitulat " Sugestii", al doilea intitulat "Printre clasici" şi al treilea "Aplicaţii".

 

Angela Baciu: Ce cuprindea primul volum "Sugestii"?

Al.Husar : "Sugestii "- le cuprindeau probleme de teoria literaturii; al doilea volum cuprindea probleme de istoria literaturii române şi al treilea volum, avea câteva recenzii mai importante privind literatura română contemporană.

 

Angela Baciu: V-aţi lovit de cenzura din acea vreme ?

Al.Husar: Cenzura de atunci mi-a respins cartea, pe motivul că erau câteva articole "anacronice", scrise de fapt… cu 40 de ani în urmă, în vremea studenţiei mele. Desigur că atunci nu gândeam pe linie marxistă şi nu puteam scrie articole axate pe conceptia marxist-leninistă. Am recurs la urmatoarea formulă: am renunţat la o bună parte dintre materialele care priveau pe clasicii noştri. Ulterior, am şi publicat o carte intitulată "Printre clasici" la Editura "Junimea" din Iaşi. Cu timpul, a crescut interesul meu pentru problemele literaturii curente şi a apărut volumul intitulat "Aplicaţii" la Editura Spiru Haret, destinat profesorilor de limbă română. In "Sugestii" publicat în 2004 am inclus, alături de vechile articole scrise in perioada studenţiei câteva texte noi de teoria literaturii. Al treilea volum prezintă, în opinia mea cel mai mare interes, pentru că pornesc de la vechea mea carte referitoare la ideea europeană, în care propuneam să depăşim cadrul şi orizontul european. Aici dezvolt concepţia mea despre misiunea noastră în alte spaţii decât cel european, precum tările africane, tările Americii Latine. Prin această “misiune” înţeleg programul cultural, care are ca scop răspândirea cărţii româneşti, a culturii române.

 

Angela Baciu: D-le Al.Husar, la inceputul sec.XXI, mai putem vorbi despre cenzură?

Al.Husar: Astăzi, D-na Angela Baciu, nu mai suntem cenzuraţi, astăzi se poate scrie o literatura mare, o literatură definitivă, pe care am visat-o mereu!

 

Angela Baciu: Avem o literatură de valoare, dar este prea puţin cunoscută, mediatizată… poate netradusă?

Al.Husar : Sunt două argumente referitoare la această situaţie: limba noastră, din păcate este o limbă de circulaţie naţională, nu internaţională. Va trebui să facem un efort ca să ajungem şi noi la o răspândire a culturii noastre, prin traduceri autorizate. Traducerea este cel de-al doilea factor, ar trebui să se pună mai mult preţ pe traduceri şi traducători.

 

Angela Baciu: Dar critica literară? Ce rol are în sprijinirea şi cunoasterea literaturii contemporane?

Al.Husar: Nu am un răspuns, dar, după părerea mea, suntem într-un proces viu de deschidere, pentru că nu avem un critic de autoritate care să fi rămas şi care să fi putut raspunde de fenomenul literar curent. A existat un asemenea critic, care, în cele din urmă, cochetând cu politica, a pierdut "terenul" criticii literare şi domeniul acesta a rămas în suferinţă. Si nu a mai apărut un critic literar de aceeaşi talie, autoritate şi garanţia, că tot ceea ce scrie are caracter de sentinţă.

 

Angela Baciu: Mai avem critici literari mari astăzi ?

Al.Husar: Sunt şi astăzi critici inteligenţi, dar nu au maturitatea expresiei, încât din acest punct de vedere, noi suntem în aşteptare. Căci fără un critic literar cu autoritate, o epocă nu se impune.

 

Angela Baciu: Poate nici scriitorii epocii, curentele literare…

Al.Husar: Desigur, orice grup, curent literar, fără critici rămâne văduv. Critica literară are fără îndoială, un rol mult mai mare decât ne-am putea închipui…

 

Angela Baciu: La ce lucrează în prezent scriitorul Al.Husar?

Al.Husar : La mai multe proiecte. Pentru ca o viaţă întreagă am scris , îmi doresc doar ca Dumnezeu să-mi dea sănătate şi să pot pune pe hârtie tot ce am gândit şi adunat şi să pot publica tot ce am în manuscrise.

 

Angela Baciu: D-le Al.Husar, vă mulţumesc pentru acest interviu şi vă urez mult succes!

Al.Husar: Si eu vă mulţumesc D-na Angela Baciu.

Angela Baciu-Moise

 

Interviu realizat de Angela BACIU-MOISE (foto)

Iaşi, 2005

 

 

 

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)