HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

ION MĂLDĂRESCU -

UN VIRTUOZ CLARISSIM & NOTARIUS ÎN SPIRITUL VREMII

 

Maria Diana Popescu, Agero

 

Descendent al unei obîrşii de notabilă nobleţe istorică (urmaş al boierilor Măldăreşti: al lui Nan Paharnicul, al căpitanului din oastea lui Mihai Viteazul, Tudor Maldăr, al colonelul-luptător în Războiul de Independenţă de la 1877, Gheorghe Măldărescu şi al celor de după ei, ctitori de lăcaşe bisericeşti şi locuri de preumblare publică, dar şi al neobositului jurnalist Dumitru Măldărescu, tatăl său), martor la încrucişarea şi derularea unor importante contexte istorice, Ion Măldărescu a beneficiat de o educaţie aleasă dar şi aspră, ceea ce explică seninătatea caracterială în mobilizarea peisajului de idei, fidelitatea faţă de tradiţia culturală şi naţională, faţă de revalorizarea filoanele statornice ale spiritului românesc. Pedanteria doctă a acestui distins spirit analitic revalorizează tradiţia spiritualităţii,  conştientizează sentimentul dragostei de neam, în integralitate, opera sa (studii, eseuri, enciclopedii, cărţi, publicistică, filme documnetare şi artistice) pare să exclame, parafrazînd pe scriitorul roman Ausonius: „România trece înaintea tuturor patriilor” - valoarea documentară a operei şi activităţii desfăşurate de Ion Măldărescu neputînd fi contestată. 

 

Ion Măldărescu este membru fondator al unor asociaţii şi organizaţii: „Fundaţia MAREŞALII ROMÂNIEI”, „Fundaţia pentru Râmnic”, „Societatea Culturală „ANTON PANN”,  ,,Forumul Cultural al Râmnicului, „Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”, membru de Onoare în „Asociaţia Română pentru Drepturile Copilului”, membru în: Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în  Retragere” şi „Asociaţia Naţională Cultul Eroilor”.

 

 

 

A participat cu lucrări de artă grafică, decorativă şi fotografică în cadrul expoziţiilor anuale, la Palatul de Cultură şi Casa Sindicatelor din Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti. Este participant, colaborator şi realizator la emisiuni ale posturilor locale de radio şi televiziune: Radio METRONOM GX, RTV VÂLCEA, 1 RTV ETALON, VTV. De-a lungul timpului a organizat numeroase sesiuni de comunicări cu caracter profesional-ştiinţific, simpozioane sau mese rotunde, lansări de carte, abordând  o gamă variată de tematici: cultură, artă, istorie, atitudine civică şi manifestări omagiale ale unor personalităţi sau evenimente: „Nicolae Iorga - titan al gândirii româneşti”, „1 Decembrie 1918 - an al Marii Uniri a tuturor românilor”, „Ziua Înălţării Domnului - Ziua Eroilor Neamului Românesc”, „Mihai Eminescu - senior al poeziei universale”, „1940-1995, cincizeci şi cinci de ani de la nedreptul Diktat de la Viena, „1992 - anul nefast al românilor din Basarabia şi Transnistria”,1946-1996, cincizeci de ani de la asasinarea Mareşalului Ion Antonescu”, organizat odată cu lansarea, la Râmnicu Vâlcea, a cărţii GLORIE, ADVERSITATE, INFAMIE, în prezenţa autorului, profesor universitar doctor, Şerban C. Andronescu, din SUA - New York, „Ştefan cel Mare şi sfânt”, „Dr. Gheorghe Sabin - prestigioasă personalitate a Vâlcii” şi altele. Ca publicist, a semnat, cu nume propriu ori cu pseudonime, peste 600 de articole, eseuri şi comentarii în diverse publicaţii: „Scânteia”, „Orizonturi noi”, „Evenimentul”, „Cronica Vâlceană”, „Curierul de Vâlcea”, „Informaţia zilei”, „Jurnalul de Vâlcea”, „Poştalionul”, „România Mare”, „Politica”, „,Curierul Românesc”, „Revista cercetaşilor”, „Naţiunea”, „Speranţa”, „Curierul literar”,  „CITY”, „VÂLCEA - Magazin de la A la Z”- (redactor),  „Monitorul de Vâlcea”, „Curierul de Râmnic”,  „Adevărul literar şi artistic”, „Arena vâlceană ”, „Impact”, „Casa cărţii”, „Povestea vorbei” (redactor la ediţia pe hârtie şi director la ediţia on-line), „Info Puls”, „CLIPA” (Aneheim-SUA), „Observatorul” (Toronto-Canada), „Spirit Românesc” (Sydney-Australia), „ASYMETRIA” (Paris-Franţa), „Slova Creştină”, „Romanian VIP”, „Conexiuni Creştine”, revista „ Noi, nu!. „Pietrele Doamnei” şi altele. Redactor şef al revistei „Pandurul”, fondată de Dumitru Măldărescu, în anul 1933, „Publicaţie destinată celor ce simt şi gândesc româneşte”.  Actualmente este consilier editorial şi redactor la revista Agero, din Stuttgart, Germania. A semnat lucrările: Şahinian, Ioan, David Bucur, Ion Măldărescu, Emil Mârzan: INTREPRINDEREA ELECTROCENTRELE RÂMNICU VÂLCEA - FILE DE MONOGRAFIE, Râmnicu Vâlcea,1979, IUBIRE DE RÂMNIC, Râmnicu Vâlcea, Ed. revistei Pandurul, 1995, Măldărescu, Ion, Emilian Frâncu: RÂMNICU VÂLCEA – MICĂ ENCICLOPEDIE vol. I-IV,  Râmnicu Vâlcea, Ed.Anton Pann, Tipografia Conphys, 2002, CATEDRALA EPISCOPALĂ A RÂMNICULUI, Râmnicu Vâlcea, Ed. Rotarexim&Rottarymond, 2009, PAGINI CENZURATE, PAGINI OCULTATE (ediţie qvadrilingvă: română, engleză, germană şi franceză ).

 

 

FILMOGRAFIE: 1992 - FOREVER – AMINTIRI DIN VIITOR  (film-eseu Tv), 1999  - ARC PESTE TIMP - CENTENAR ION ILIESCU ŞI EMIL ŞTEFĂNESCU (film Tv ), 1999 - RÂMNICU VÂLCEA - Site de prezentare pe INTERNET, 2002 -  RÂMNICUL ÎN IMAGINI  Partea I-a (film documentar-istoric), 2003 - RÂMNICUL ÎN IMAGINI Partea II-a (film documentar), 2003 - FRUMUSEŢEA LEMNULUI - ÎNTRE MIRAJ ŞI REALITATE (film de prezentare a unor sculpturi realizate de Dan Petre,  2004  - VERGANGHEIT UND GEGENWART (film documentar în limba germană), 2004  -  MAGIA CULORII (film documentar despre pictoriţa pariziană RODICA ILIESCU şi creaţiile ei), 2006 - ANIVERSAREA (documentar aniversar), 2006 – APEL LA NEUITARE (documentar dedicat Mareşalului Ion Antonescu), 2006 - TRANSFĂGĂRAŞANUL (documentar - construirea drumului Transfăgărăşan), 2006 - SERVICIUL SANITAR-VETERINAR (documentar despre activitatea sanitar-veterinară din judeţul Vâlcea), 2006 - UNIVERSUL DOCTORULUI TRESTIAN GĂVĂNESCU film documentar-artistic despre viaţa şi creaţia medicului artist-fotograf Trestian Găvănescu, 2007 - PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR - Râmnicu Vâlcea (documentar bibliografic) , 2007 - ACADEMIA OLIMPICĂ ROMÂNĂ  (documentar cultural-sportiv), 2007 - ORAŞUL DE LA POALELE CAPELEI  (documentar istoric), 2007 -  RÂMNICU VÂLCEA IN 30 MINUTEN (documentar în limba germană), 2007 -  AL CINCILEA PATRIARH (documentar despre P. F. Teoctist şi cartea îngrijită şi editată de prof. Dr. Artur Silvestri), 2007 - ROTARY- CLUB DISTRICT - Implicări în viaţa cetăţii, 2007-AUSTRALIAN PERSONALITIES FROM A ROMANIAN BACKGROUND - Sydney 2008  (film documentar despre românii din Australia – colaborare cu Horizon Theatre), 2007 - LUMINILE ORAŞULUI 1 (film documentar-artistic), 2008 - LUMINILE ORAŞULUI 2 (film documentar-artistic), 2008 - PRIMA NINSOARE (film artistic), 2008 - MEDALION ANIVERSAR DR. ION ALBESCU (film documentar-biografic), 2008 - CEEA CE RĂMÂNE DUPĂ LUNGA VARĂ FIERBINTE (documentar ecologic), 2008 - SPIRITUL OLIMPIC (documentar cultural-sportiv), 2008 - POEM DESPRE RÂMNIC - SCHITURI ŞI MÂNĂSTIRI VÂLCENE (film bibliografic George Voica), 2008 - VARA ÎN ZĂVOI (film artistic),  2008 - PERSONALITĂŢI ROMÂNE – Bucureşti (documentar bibliografic), 2008 - TOAMNA SENIORILOR (film documentar-artistic), 2009 - RV 009 (Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), 2009 - DUPĂ 50 DE ANI (film documentar-artistic), 2009 - DANCING  (demonstraţie de dansuri clasice şi moderne), 2009 - RESTUL ESTE LEGENDĂ (film-eseu despre cartea de poeme cu acelaşi nume a poetei Maria Diana Popescu)

 

În sprijinul argumentelor  vine o recentă mărturie, lucrarea „Enciclopedia Râmnicului”, Editura „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea,  la care i se alătură coautorul Emilian Frâncu - un mozaic reprezentativ de date, personalităţi imagini şi evenimente, întemeiat pe simetrie şi armonie desăvîrşită. Practicînd arta notaţiilor obiective şi o certă originalitate, travaliul distinsului istoric şi scriitor a adaptat şi reelaborat în termeni moderni istoria unui „ţinut admirabil, sinteză de Apus şi Răsărit, inimă a României, o poartă deschisă spre universal” (prof. univ. dr. Răzvan Teodorescu), „Un material inedit de indubitabilă valoare şi de o prospeţime impecabilă, o inspirată realizare documentară şi estetică” (prof. univ. dr. Şerban C. Andronescu). Pot afirma, fără reţinere, Ion Măldărescu este un spirit deschis care comportă,  chiar în măsură mai mare decît mulţi dintre noi,  o lăudabilă marcă de originalitate, amprenta eforturilor fiind prezentă pe un lung şir de scenarii şi realizări cinematografice, de importanţă istorică şi documentară semnificativă, toate aceste demersuri cerîndu-i nu numai devotament ci şi multă ştiinţă, pe care a dovedit-o cu prisosinţă în elaborarea lor. Consacrarea vine de la sine, încredinţîndu-l că merită osteneala, că nu este inutil ca un zeu, ci este „l’air du temps”, pentru că dînsul se împrospătează cu apa limpede a predestinării de a trăi sub aripile artei, cu plăcerea de a crea. Timpul se scurge pe lîngă dînsul cu frumuseţe olimpiană, da, un fel de olimpian este şi el, un maestru de ceremonii, cel mai bun din generaţia sa, aşa va intra în istorie, original şi etern ca o colină, contemplîndu-şi truda creaţiei, simţind-o în oase, iar deasupra ei, încoronată, drept-cumpănitoare, înţelepciunea judecătorului care refuză să fie călău sau victimă.

 

 

Tot timpul într-o expectativă prudentă, Ion Măldărescu ne propune, cu flexibilitate,  o justiţie calmă, dar nu mai puţin intransigentă, o cartă a valorilor. Flexibilitatea, fireşte, nu ca genuflexiune a moralei, ci ca ascuţimea de spirit, fiind omul care ştie să aspire, gata de replică, dar şi de concordanţă. Se ghiceşte, mai presus de astfel de aprecieri,  o luciditate dusă pînă la limite, un exerciţiu al rezistenţei, care respinge morala găunoasă şi absurdul existenţei, între ele fiinţînd ca element caracterial, un cîmp al forţei măsurate şi profunde. În afara acestor gesturi, dincolo de această şcoală a educaţiei,  se simt experienţa trecută, contrabalansul purităţii, dar şi limita cu ţipătul de primejdie pe care îl ocoleşte natural, găsind, astfel spus, proporţia adevărată. Animat de un autentic patriotism, programaticul moralizator, Ion Măldărescu atestă o excelentă cunoaştere a istoriei naţionale şi universale, o elevaţie a discursului, cît şi o reală virtuozitate tehnică în plasarea adevărului pe linia vremurilor. Domnia sa are în patrimoniu o operă prin care ne farmecă  duhul, ne  incită cunoaşterea şi imaginaţia, fiind spiritul care se reclamă de la modele morale şi intelectuale de ţinută. Idealul, care presupune iniţiativă, libertate, spontaneitate, şi tradiţia, acel complex de cultură, istorie şi morală, sînt cele două mari forţe care îşi împart între ele viaţa şi opera domniei sale.

 

Profund ataşat curăţeniei spirituale, dispreţuieşte onorurile acordate favorizaţilor societăţii, revoltându-se şi condamnând mentalitatea distrugătoare a neprietenilor ţării,  Ion Măldărescu crede în forţa regeneratoare a neamului românesc,  clamează permanenţa  pacificatoare şi unificatoare a misiunii creatorului modern, întreaga sa prestaţie pledînd, de fapt, pentru adevăr şi valoare. Pentru cercetătorul Ion Măldărescu totul este sfînt în graniţile naţionalului,  care trebuie respectat şi preţuit. Armonia ansamblului de documente, minuţios cercetate şi prezentate, cronologii şi imagini, mînuirea simetriilor şi exactităţilor, precumpănesc în macrosintaxa unei valoroase vederi dinspre trecut spre prezent şi mai departe, în perspectivă, evidenţiază iscusinţa vădită de enciclopedist în prezentarea arhitecturii perceptibile, structura de adîncime a lucrărilor, refăcînd temeliile fundamentale care ne punctează evoluţia spirituală. Spirit deschis,  răspunde cu fidelitate orizontului de aşteptare al epocii prezente, stimulează enunţarea şi reiteraea temerară a adevărului, într-un moment istoric, cultural sau social dificil şi marcat de potenţial conflicte. Agreat de publicul timpului pentru talentul oratoric moralizator, care ilustrează eluctarea tonului polemic şi privilegierea eleganţei, Ion Măldărescu nu renunţă la angajarea personală în dimensiunile realităţii istorice sau politice ale timpului. Totodată, aparatul de sensibilitate intervine pretutindeni în creaţia sa. Nu pot să nu amintesc rolul covîrşitor pe care-l  are are în aspectul grafic al unor cărţi ieşite de sub tipar, Ion Măldărescu fiind cel care realizează coperţile şi grafica de carte ale multor autori contemporani.  Domnia sa scrie cronici profunde şi convingătoare despre numeroşi scriitori, ne copleşeste cu greutatea frumosului,  şi cît de responsabil se simte faţă de mirajul cuvintelor! Socotită una dintre personalităţile semnificative ale timpului nostru, a cărui existenţă a parcurs, cu pasiune pentru erudiţie, cultul clasicilor, virtuozitatea modelelor, studiul şi creaţia relevantă,  Ion  Măldărescu împrumută, prin operă, timpului, înaltele sale expresii şi se bucură de un real succes în agorele culturale, şi ca recunoaştere a meritelor sale deosebite, de-a lungul anilor, a primit numeroase premii şi distincţii.

 

Învederat a fi un excepţional clarissim şi notarius, în „cabinetul” contextului zguduit de haos al prezentului, un virtuoz al iscusinţei, Ion Măldărescu trăieşte mai cu seamă ca martor atent şi exigent al vremii, ca predicator perseverent al doctrinei adevărului, prolificitatea sa numărînd şi  o serie de lucrări încă needitate. Participant neobosit la viaţa spirituală a prezentului, surprinde prin cronci ale realităţilor, protestînd cu înverşunare impotriva lipsei de gust şi de măsură, cît şi a vanităţii parveniţilor sau a veleitarilor de conjunctură. Un portert aparte în siajul pleorei moderne, implicat într-o istorie a ideiilor, interesat îndeosebi de momentele de cotitură şi deopotrivă de transformările politice, de maniera în care istoria transformă comportamentul oamenilor, timpul îi conferă istoricului Ion Măldărescu, un accent de o anume profunzine şi grandoare.  Indiferent de mişcările şi resituările din interiorul societăţii culturale româneşti, domnia sa este un intelectual mereu prezent în spaţiul public, în deosebi în mass-media scrisă şi în televiziune,  prezenţă carismatică, interlocutor sclipitor, greu de egalat în precizia ideilor, reuşind performanţa de a rămîne angajat în slujba valorilor  naţionale. Activitatea culturală, cu adevărat prodigioasă, se află  sub protecţia prestigiului neîndoielnic şi s-ar cuveni să medităm asupra unui astfel de profil-model care luminează în întunericul banalităţilor cotidiene, asupra distinsului intelectual I. M., care reia firele rupte ale tradiţiei din cultura românească, ancorîndu-le realităţii naţionale şi  internaţionale, pentru că lumea,  în ciuda măreţiei sale, nu abundă în înţelepciune. Ion Măldărescu îmbracă uniforma spiritului vremii, nu numai, în calitate de corespondent, ci în calitatea celui pentru care cultura nu înseamnă spectacol, ci participare efectivă, oferindu-ne imaginea unei personalităţi extrem de nobile, capabilă să se participe afectiv în fiecare din înfăptuirile sale la spiritul vremii, iar acestea se dovedesc a nu fi obişnuite, ci unele ce presupun suprema implicare.

 

Diana Popescu, Agero

www.agero-stuttgart.de

 

 

 

 

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com