Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

 

SIMPOZION NAŢIONAL:  

„JURNALISM ROMÂNESC DIN EXIL ŞI DIASPORĂ”

 CLUJ-NAPOCA - 23-24 OCTOMBRIE 2009

 

Dr. Cătălin BABA

 

 

Catedra de Jurnalism a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, în perioada 23-24 octombrie 2009 (vineri-sâmbătă), cel de-al VIII-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu tema “Jurnalismul românesc din exil şi diaspora”.

 

Reamintim că simpozioanele anterioare de jurnalism de la Cluj-Napoca (toate finalizate prin publicarea lucrărilor în volume cu acelaşi titlu, tipărite la edituri de prestigiu, precum: Polirom, Tribuna, Tritonic, Limes), unele cu o relevantă participare internaţională, au fost următoarele: Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan (2002), Schimbări în Europa, schimbări în mass-meda (2003), Jurnalismul cultural în actualitate (2004), Presa scrisă românească – trecut, prezent, perspective (2005), Stil şi limbaj în mass-media din România (2006), Forme ale manipulării opiniei publice (2007); Limba de lemn în presǎ – ieri şi azi (2008).

 

Simpozionul din acest an încearcǎ sǎ valorifice şi sǎ integreze în spaţiul cultural românesc o componentǎ importantǎ a jurnalismului românesc - acela practicat înainte de 1989, în exil şi în diaspora, şi dupǎ aceastǎ datǎ, în diaspora, în comunitǎţile româneşti din strǎinǎtate. La simpozion vor fi invitaţi scriitori, redactori şi colaboratori, jurnalişti din presa scrisǎ, din radio şi din televiziune, din ţarǎ şi de peste hotare.

 

Participanţii vor fi rugaţi sǎ prezinte fie un studiu despre o publicaţie sau o instituţie de presǎ la care au lucrat sau pe care o cunosc foarte bine, fie o mǎrturie a experienţei lor în activitatea jurnalisticǎ din exil sau diaspora.

 

Condiţii de participare:

 

1. Cei care doresc să participe la acest simpozion vor trimite, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2009, o confirmare a participarii, urmând ca ulterior să ne informeze în legătură cu titlul comunicării.

 

2. Lucrările prezentate la simpozion (de circa 5-10 pagini) trebuie să fie, pe cât posibil, lucrări originale, care să nu fi fost publicate în varianta de la simpozion.

 

3. Până la sfârşitul lunii septembrie, organizatorii vor trimite participanţilor câteva norme minime de redactare, pentru ca lucrările să fie elaborate în mod unitar.

 

4. Organizatorii asigură, gratuit, masa şi cazarea (două nopţi), la Hotelul Universităţii “Babeş-Bolyai”.

 

5. Nu se percepe taxă de participare.

 

6. Participanţii la simpozion beneficiază, conform tradiţiei simpozioanelor de jurnalism de la Cluj-Napoca, de lansarea, recenzarea în publicaţiile clujene şi mediatizarea celor mai recente lucrări ale participanţilor la simpozion (douǎ titluri recente).

 

7. Periodic, persoanele care îşi vor anunţa intenţia de a participa la simpozion vor fi informate în legǎturǎ cu pregǎtirea simpozionului, lista participanţilor etc.

 

Pânǎ în prezent şi-au anunţat intenţia de a participa: Anamaria Beligan, Andrei Codrescu, Dinu Flǎmând, Eugen Gh. Ionescu, Gelu Ionescu, Mircea Iorgulescu, Petru Popescu, Gabriel Stǎnescu, Ştefan Stoenescu (din strǎinǎtate), iar din România: Liviu Antonesei, Nicolae Melinescu, Ioana Pârvulescu, Marta Petreu, Ion Pop, Mircea Popa, Marilena Rotaru, Monica Spiridon,  Cornel Ungureanu şi alţii.

 

Persoana de contact: Ilie Rad. Tel.: 0745-674859. E-mail: ilierad@yahoo.com

 

Decan,                                                                                

Conf. univ. dr. Cătălin BABA                                            

 

Responsabil de proiect:

Prof. univ. dr. Ilie RAD

10 august 2009

 

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com