HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

Multiple manifestări dedicate marelui mecenat

Emanuil Gojdu la comemorarea a 140 de ani de la moartea sa

 

Iosif Popa

 

Motto: Iubirea ce am către  naţiunea mea neîncetat mă îmboldeşte să stărui în  faptă, că încă şi după moarte să erump de sub gliile  mormântului, spre a putea fi pururea în sânul naţiunii  mele. (Em. Gojdu)

 

Pe cât ne îndepărtăm tot mai mult  şi începem să uităm pe cel mai mare mecenat român din  toate timpurile, aflăm că sunt tot mai actuale cuvintele rostite drept motto. Iată oameni care i-au apreciat gestul,  gojdişti şi nu numai, care au scris pagini întregi despre  faptele lui E.Gojdu sau au găzduit în revistele lor ample  comentarii, reporteje, interviuri şi anchete. Printre  aceştia îi amintesc pe scriitorii: Artur Silvestri, care  a plecat dintre noi în urmă cu un an, Adrian Păunescu şi  Constantin Mălinaş, autorul unor cărţi care îi  elogiază meritele, profesori universitari: Luchian Diaconu  din Craiova, George Damian, Victor Roncea - de la  ziarul Ziua, Lucian Hetco (fost gojdist) din Germania şi George  Roca din Australia, ca să amintesc doar o parte din cei  care s-au ocupat în mod cu totul deosebit de faptele lui  E.Gojdu.

 

Iată, aşadar, că este firesc să  cinstim aşa cum se cuvine această comemorare şi să facem  manifestări care, de ce nu s-ar putea eşalona pe parcursul  întregului an. Tonul acestor manifestări l-a dat Biserica Ortodoxă. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte  Sofronie, Episcopul Oradiei la Catedrala Episcopală  Învierea Domnului, dar şi în bisericile parohiale şi  mănăstirile din Bihor au fost oficiate slujbe de Parastas  pentru pomenirea fruntaşilor români ortodocşi din  Transilvania şi Ungaria. Fundaţii care au în preocupări  popularizarea istoriei, faptelor lui Emanuil Gojdu din  Craiova, Constanţa şi Hunedoara şi-au stabilit  numeroase acţiuni in acest sens. Cenaclul literar  Barbu Ştefănescu Delavrancea, cu sprijinul Baroului  Avocaţilor Bihor şi-au propus să organizeze o sesiune de  comunicări prin care să fie evidenţiate  lucrările Congresului Avocaţilor de la Oradea din 1934,  o manifestare categorică pentru retrocedarea averilor lui  Emanuil Gojdu. Va fi desigur şi un bun prilej să fie mai  cunoscută activitatea sa deosebită ca avocat, care  este recunoscută doar parţial. Biblioteca judeţeană  Gh.Şincai şi-a propus între altele o expoziţie de  fotografii si documente apelând la sprijinul a 2  colecţioneri de imagini, regretatul dr. Constantin Mălinaş şi Iosif  Popa.

 

La Colegiul Naţional ce-i poartă  numele sunt, de asemenea, mai multe manifestări în faza de proiect. A fost lansată o sesiune de comunicări care vor fi susţinute public de către doctoranzi, profesori la  acest colegiu. Pentru elevi vor fi organizate concursuri de  creaţii literare şi de artă plastică pe teme inspirate  de Gojdu şi gojdişti. Echipa de teatru a şcolii va  pune în scenă montajul literar, realizat de  Alexandru Andriţoiu: Glorie lui Emanuil  Gojdu.

 

 

Asociaţia Pro Gojdu din Oradea îşi  propune să reia acţiunea de strângere de semnături,  pentru ca averea lui Gojdu să aparţină celor de drept,  mai exact să alăture alte mii de semnături celor 55.ooo semnaturi  strânse de un grup de gojdişti. Se doreşte, de asemenea,  ca proiectele depuse la Primăria Municipiului Oradea şi la  Consiliul Jud.Bihor pentru ca monografia Gojdu  şi gojdişti, însoţită de un CD  cuprinzător pe această  temă, să-şi găsească  susţinătorii, în primul rând cei amintiţi mai sus,  dar şi alţi sponsori. Monografia amintită  conţine numeroase documente inedite privindu-l pe Gojdu şi  bursierii finanţaţi de către aceştia, dar şi o vastă  corespondenţă purtată de cei care au documentat faptele  lui, printre aceştia îl amintesc pe profesorul Ioan  Chira.

 

 Această comemorare ar trebui să-i  mobilizeze mai mult pe cei care au luptat pentru această  cauză, iar presa şi în general media să-şi deschidă  larg paginile pentru această acţiune. În foto: Bust Gojdu  şi prima promoţie absolvenţi ai Liceului Gojdu la 40 de  ani de la absolvire, printre ei aflându-se patru  academicieni.

 

Iosif Popa

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane. Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia. Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com