Pagina de front | Istorie | Proză și teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate și apeluri

 

 

 

Pictorul Victor Hagea între metalimbaj

şi autoreflecţie filosofică

 

Maria Diana Popescu, Agero

Foto, galerie - Ion Măldărescu

 

Dacă vrem să înţelegem ce şi cît înseamnă arta maestrului Victor Hagea, trebuie să abandonăm experienţele sensibile aparenţelor şi să ne întoarcem la filosofie. Poate chiar la Hegel. El afirma că, „arta ne cheamă la o analiză intelectuală, pentru a cunoaşte într-o modalitate filosofică ce este ea”. De ce? Pentru că pictorul Victor Hagea este un artist cu formaţie intelectuală de tip filosofic, cu resurse generoase pentru a întreprinde o analiză filosofică a naturii generale a artei. Mitologia personală, ridicată la nivelul autoreflecţiei filosofice, îmbracă în picturalitatea sa exclusivitatea unor teze. Dintr-o dată în pînze „oricare adevăr e curb, iar timpul însuşi e un cerc”, precum afirma Nietzsche.

Victor Hagea, un Salvador Dali, cu un gen de „legato” indisolubil dintre om şi metalimbajul pictural, prin intermediul căruia înlesneşte o autoedificare a umanului, locuieşte creaţia picturală sub aspectul desprinderii omului de firescul naturii şi al capacităţii de a-şi proiecta identitatea prin artă. Ceea ce fascinează la pictorul Victor Hagea sînt rezervele expresive nelimitate. Din perspectiva similitudinii între experienţa artistică şi filosofia creaţiei, orice adiere, obiect sau viu, realitate sau irealitate - ca nuclee în cristalizarea imaginilor care -  apar ca adevărate axiome. De fapt, adevăruri fundamentale admise fără demonstraţie, evidente prin ele însele. Statui vechi, personaje din timpuri îndepărtate şi moderne animă cu magie fondul şi stabilesc corespondenţe între planuri şi lumi, producînd impresia ieşirii din spaţiul pînzelor. şi ne duc cu gîndul la pictura obiectuală, la  formele de expresie  aflate sub semnul artei informale, al explorării expresivităţii viului şi Simezele sale te fac să păşeşti în galerie pe vîrfuri, ca nu cumva fiinţele din pînze să se abată spre tine, privitorul. În relief pregnant de lumină sînt aşezate şi nudurile, ca mod de expresie a idealului de frumuseţe feminină, asupra căruia se apleacă din profunde motivaţii interioare. Adaosul de lucruri şi obiecte reale în preajma unor senzualităţi naturale şi primordiale, pare un fel de hartă topografică a stărilor creative şi lăuntrice şi ne duc cu gîndul la pictura obiectuală, la  formele de expresie  aflate sub semnul artei informale, al explorării expresivităţii viului şi materiei. Ideea metamorfozei, a ferestrelor spre alte dimensiuni şi a zborului, ca transgresiuni şi prelungiri ale unui realism magic, creează privitorului impresia de scoatere în prim-plan a sculpturalităţii formelor, a plasticităţii lor aproape tangibile, receptate cu pregnanţa unui echilibru particular.

 

 

 

 

Considerîndu-le modalităţi revelatoare ale veritabilei esenţe şi potenţialităţi creative, toate aceste date contribuie la omogenitatea ansamblului, la coerenţa operei sale, invitîndu-ne la un spectacol magic cu reverberaţii de totală libertate de expresie. În dorinţa de a multiplica şi înlesni mesajele artistice, pictorul Victor Hagea oferă privitorului o vistierie a frumuseţii, un sanctuar al magiei vizuale, într-o o abordare fantastică, ce trece peste graniţe rigide,  favorizînd eclectismul, amestecul optim de idei, fiinţe şi lucruri, pe premisa unei conexiuni cu un public elevat. Privindu-le pe fiecare în parte în relaţie cu totalitatea, lucrările lui Victor Hagea ies imediat în evidenţă, precum ar ieşi un Salvador Dali sau „Cupids - Allegory of Painting” al lui Francois Boucher. Victor Hagea mi se pare un altfel de Dali, nu prin imitaţie, ci prin interesul manifest faţă de simboluri şi obiectele suspendate în spaţiu, cu trimitere la echilibrul forţelor de atracţie şi de respingere ale atomului.

Cromatica vie, simbolurile din arii şi culturi străvechi, inserţia imaginilor în imagini, întîlnirea a două realităţi într-un plan la fel de familial ambelor, fragmentele şi zborului, meditaţia asupra corpului uman ca limită, alternanţa între mişcarea unor fragmente ale trupului, torsurile şi ipostazele statice ale unui profil sau nud feminin, adaosurile de obiecte, toate întregesc cu forţă de sugestie ideea spiritului captiv în lumea trupului, degajînd totodată un sentiment de intruziune în intimitatea personajelor. Interdependenţa dintre inspiraţie şi sigiliul imaginii reflectă intimitatea maestrului Victor Hagea cu tărîmul picturii, ca o coprezenţă în zonă sublimului cu care însuşi artistul se identifică. De fapt, Victor Hagea descrie în pînzele sale revoluţia de esenţă pe care el însuşi o produce în filosofia limbajului pictural, completînd formula  carteziană a „gîndirii înnăscute” cu postularea revelaţiei, a inspiraţiei şi a punctului înainte, inserate în domeniul său de competenţă artistică. Pînzele lui Victor Hagea sînt unice ca idee strategică, unice la nivelul percepţiei şi al stării afective şi cu o evidentă capacitate sugestivă. Măiestria în tratarea temelor mari, ştiinţa alăturării formelor arhaice cu materiale şi motive moderne, reliefează maturitatea pictorului Victor Hagea, puritatea aplicată ei însăşi, într-un sens legat de cel folosit de Kant în „Critica raţiunii pure”. Artă pură însemnînd artă aplicată artei, ca punct de intersecţie între linia de gîndire următă de către pictor şi aceea pe care o caută publicul contemporan. În consecinţă, arta sa, situată sub semnul unei libertăţi care se reinventează valoric, proiectînd stări de noutate permanentă asupra subiectului uman, îi permite pictorului Victor Hagea să se plaseze într-o reală constelaţie de valori. Foarte multe din operele sale se află în muzee din România şi în colecţii particulare din Europa, Statele Unite şi China.

 

Maria Diana Popescu, Agero

www.agero-stuttgart.de

 

Victor Hagea, scurtă biografie

 

S-a născut la  Lupeni, Hunedoara, România. Stabilit în Germania

• Studii:

Liceul de muzica si arte plastice, Tg. Mureş
Institutul de Arte Plastice şi Decorative „ION ANDREESCU”, Cluj. Specialitatea: Pictură

www.victor-hagea.de

 

Distincţii

1996 Membru corespondent al Academiei Internaţionale <<Greci Marino>>, Vercelli, Italia

1999 Cavaler academic, departmentul Arte, Italia

2009 Marele Premiu Internaţional "Pieter Paul Rubens" - Ai Maestri Del Colore, Florenţa

2010, Marele Premiu Internaţional "Rembrandt" - Ai Maestri Della Luce, Florenta• Expoziţii (selecţie):

1980 Bienala Bucureşti
1984 Bienala Bucureşti
1988 Salonul Independentiţor, Grand Palais, Paris
1989 Salonul Independenţilor, Grand Palais, Paris
1990 Salonul Independenţilor, Grand Palais, Paris
1995 Competiţia Internaţională ART’95, New York
1995 Salon des Indépendants, Paris
1996 Salon Internaţional d’ Art Contemporain Nice, Palais des Expositions
1996 Salonul Independenţilor,, Paris
1997 Salonul Independenţilor,, Paris
1999 Salonul Independenţilor,, Paris
2001 - 2004 expune la OPERA Gallery Paris-New York-Singapore-Miami-Hong Kong-London-Venedig-Seoul
2002 Salonul de toamnă, Paris
2003 Salonul de toamnă,, Paris
2004 - 2005 „Labyrinthe & Irrgärten“ Schloss Hohnhardt, Dellarte
Incepand din 2004 expune prin intermediul diferitelor galerii de artă din Paris
2005 Europ’Art, Palexpo, Geneva
2005 Târgul Internaţional de Artă, Gent, Belgia
2006 Art en Capital, Grand Palais, Paris
2009 Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868, Haus der Kunst, München
2010 Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868, Haus der Kunst, München
2011 Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868, Haus der Kunst, München

2012 Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868, Haus der Kunst, München

 

Publicaţii:

 

1991/92/, 94/95, 98/ 99 WHO’s WHO IN INTERNATIONAL ART
1988/89/90/95/96/97/99/2006 SALON DES INDÉPENDANTS
1998 Münchner Merkur, No. 243
2002 SALON D’AUTOMNE, Paris
WORLD OF ART, Issue 5, Volume 2
2003 WORLD OF ART, Issue 6, Volume 3
100 CONTEMPORARY ARTISTS (Masters Of Today), Volume 1, ISBN: 91-89685-05-9
SALON D’AUTOMNE, Paris
2005 EUROP’ART, Genčve
BEAUX-ARTS MAGASINE,, July 2005
2006 DROUOT-DICTIONNAIRE COTATION ARTISTES 2006, LAROUSSE Diffusion
2007 –CONTEMPORARY GLOBAL ART– THE ARTIST CONTACT
DROUOT-DICTIONNAIRE COTATION ARTISTES 2007, LAROUSSE Diffusion
2008 MASTERS - 117 Contemporary Artists, ISBN-10: 9189685180
DROUOT-DICTIONNAIRE COTATION ARTISTES 2008, LAROUSSE Diffusion ISBN: 978-2-9524215-2-2
TRENDS - 136 Contemporary Artists, ISBN-10: 9189685172
VICTOR HAGEA AMAZING ART ,ISBN 13: 9789189685239
2009 DROUOT-DICTIONNAIRE COTATION ARTISTES 2009, LAROUSSE Diffusion ISBN: 978-2-9524215-3-9
INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY OF MODERN AND CONTEMPORARY ART, FERRARA, ITALY
LEXICON OF THE PHANTASTIC ARTISTS, Gerhard Habarta ISBN: 9 783837 084276
MUT No. 504, 505, 506, 507
2010 ARTELIBRE • Arte y Liberdad V • ISBN:10: 84-15126-03-4
MUT No. 510, 512, 516, 517
2011 INTERNATIONAL CONTEMPORARY ARTISTS Vol. II, New York ISBN: 9789609329859
MUT No. 524
LEXICON OF THE PHANTASTIC ARTISTS, Gerhard Habarta, 2. Auflage, ISBN-10: 3837084272
2012 MUT No. 531, 534, 538

2013 MUT No. 541

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUȚII - Inserați un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Dreptul de aproba copierea articolelor prezentate in revista AGERO apartine detinatorilor de copy-right (autorul/autoarea),  care trebuie contactati si informati in timp util.  Orice preluare de texte din revista AGERO fără aprobarea autorilor și precizarea sursei intra sub incidenta "Legii drepturilor de autor".

 

Impressum

 


Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero,  Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu (Rumänien). Redakteure: Ion Măldărescu,  Cezarina Adamescu (Rumänien)