Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

Prof. GEORGE BACIU -

DESPRE FENOMEMUL CULTURAL DOMNEŞTI

 

Dialoguri privilegiate

Maria Diana Popescu, Agero

 

 

MDP: Stimate domnule George Baciu, fiţi binevenit! Activitatea pe care o desfăşuraţi în cultura prezentului marchează profund şi inconfundabil locul încărcat de istorie al localităţii Domneşt, Argeş şi nu numai. Revista Agero din Stuttgart este citită de către românii de pretutindeni, ar fi păcat să nu afle cît de minunaţi sînt concetăţenii lor, care trudesc ca România să se vadă în lume cu adevărată şi frumoasa ei faţă.

 

George BACIU: La Domneştii Argeşului există din 2006 Fundaţia „Petre Ionescu-Muşcel”, care şi-a propus „redeşteptarea culturală a satului”, pe care în perioada interbelică, prof.univ.dr. Petre Ionescu-Muşcel l-a modernizat. Deci, am pornit-o haihui prin istoria domnişană, întemeind o revistă – Pietrele Doamnei – cu ajutorul căreia să veşnicim trecutul pentru trăinicia prezentului şi nădejdea viitorului. Dincolo de editarea acestei reviste, fundaţia desfăşoară o serie de activităţi umanitare şi spirituale: daruri de sărbători oferite unor persoane cu slabe posibilităţi materiale, ajutorarea, cu obiecte specifice, a unor persoane cu handicap, premierea (cu bani, cărţi, calculatoare sau excursii la mare) elevilor domnişani olimpici sau cu rezultate de excepţie, ridicarea în faţa Casei de cultură din Domneşti a busturilor din bronz ale prof.univ.dr.Petre Ionescu-Muşcel şi prof. Alfons Popescu – unul din mari dirijori de cor din România.

 

MDP: Care vă este contribuţia concretă la imaginea Domneştiului cultural?, pentru că tot omul de cultură al locului vorbeşte cu respect despre profesorul George Baciu.

 

George BACIU: Se pare că vremea şi locul m-au hărăzit aici pentru a se scoate din uitare o parte a României Tainice, cum ar zice acad.dr. Artur Silvestri. Adică acea Românie ascunsă în simboluri, tradiţii, cuvinte de răboj. Eu scriu, pe lângă istorie, filozofie, psihologie şi despre spiritualitatea domnişană. Poate de aceea mă apreciază sătenii. Una dintre cărţile scrise, în 2004, se numeşte „Domneşti. Oameni de ieri şi de azi”, un ceaslov al oamenilor semnificativi ai locului. Apoi a venit „Amintirile” lui Petre Ionescu-Muşcel, o carte ce cuprinde viaţa savantului cu doctorat în drept, la Roma, şi al cărui manuscris ne-a fost dat chiar de autor, înainte de a muri, în 1972. Ambele cărţi sunt o frescă a Domneştiului secolului XX, şi au fost scrise şi coordonate de mine şi de prof. Ion C. Hiru – una dintre personalităţile culturale domnişane marcante ale prezentului.

 

MDP: Societatea actuală îmbuibată de politici nedrepte, de violenţă, de manele, de corupţie, ne mai lasă posibilitatea să ne raportăm suficient la cultură?

 

George BACIU: Eu cred că da. Trebuie însă şi o contribuţie din partea şcolii şi a familiei. Altfel spus, şcoala să aibă un sistem de valori trainic şi reprezentativ pentru viitorul cetăţean al României (azi, nu există aşa ceva, pentru că predomină „elitele de mahala”). Apoi, familia e stresată, plină de iluzia libertăţii, nu oferă copiilor modele menite a le dezvolta benefic personalitatea. Dar trebuie să luptăm, fiecare, prin mijloacele de care dispunem pentru culturalizarea tinerei generaţii, pentru atenuarea fenomenului de îndobitocire a naţiei promovat, parcă dinadins, de guvernanţii celor două decenii postdecembriste.

 

MDP: Scrieţi poeme, eseuri, sînteţi directorul unei reviste de interes local şi naţional, sînteţi directorul Casei de Cultură. Cum vine revista „Pietrele Doamnei în întîmpinarea omului de cultură modern?

 

George BACIU: După cum ştiţi, revista are un standard calitativ ridicat. Asta pentru că am reuşit că publicăm probleme de cultură adevărată discutate, analizate, comentate de către oameni de aceeaşi calitate. Abordăm subiecte legate de marile personalităţi ale românismului, de educaţie, religie, psihologie, consonantică, istorie etc., deci, o arie cât mai largă de teme, pentru că dorim ca revista să se adreseze unui număr cât mai mare de cititori.

 

MDP: Putem şti ce  cărţi aţi  publicat, ce  proiecte literare  aveţi în lucru?

 

George BACIU: În afară de cele două cărţi amintite, am mai publicat, Dicţionar. Agresiuni, Bătălii, Campanii, Războaie din istoria lumii (mileniul al III-lea î.Hr. – 2 septembrie 1945), Editura Alfa, Iaşi, 2008 (400 p);  „Cu muza Clio pe drumuri de istorie” (coautor), Grup Editorial Rottarymond & Rotarexim, Râmnicu Vâlcea, 2008 (96 p); „Teja Papahagi, un aromân aşezat cu sfinţenie în cartea satului domnesc (coautor), Editura Semne, Bucureşti, 2009 (235 p.). Şi, sub tipar, un roman – Tristeţea unei iubiri.

 

MDP:  Ca profesor de filosofie  cum evaluaţi starea actuală a învăţămîntului românesc?

 

George BACIU: Am să vă răspund pe scurt: lipseşte echilibrul pedagogic şi necesar dintre libertate şi autoritate. Libertatea în şcoală este, în fapt libertinaj şi indisciplină, iar autoritatea  - care ar trebui să vină din cultura profesorului – nu există.

 

MDP: Domnule Geroge Baciu, vă solicit opinia cu privire la criza prin care trece omenirea şi care afectează vădit societatea romînească...

 

George BACIU: Eu aş zice că această criză este iniţiată pentru a se schimba anumite ierarhii în plan economic şi politic mondial. Vă surprinde acest răspuns? Din punct de vedere economic, ciclitatea include recesiune şi boom. Care au fost simptomele boomul (perioada de creştere economică) pentru ca să înceapă recesiunea? Eu nu prea le-am văzut la nivel planetar…

 

MDP: Cultura românească se află şi ea în impas  la acest moment dat?

 

George BACIU: De vreo 20 de ani se face cultură în România, pe gratis, din drag, pasiune, simţire. Atâta vreme cât aceste trei calităţi mai există în noi, vom avea şi cultură, fiindcă aşa cum spunea Onicescu, „nu veţi crea, nu veţi fi!”

 

MDP: Mai există în România un mediu intelectual capabil sa producă valori? Dar unul care să  le ofere consacrare şi sprijin?

 

George BACIU: Eu cred că există. Dar acest mediu nu se implică în cultura naţională. Este ca un fel de castă unde nu intră nimeni şi care promovează propriile valori – bune şi mai puţin bune. Nici Academia Română nu se mai face auzită, ca altădată. Poate viitorul va schimba ceva.

 

MDP: Domnule George Baciu, ce aţi schimba dacă în competenţele dumneavoastră ar sta şi schimbarea ca proces la nivel macro-social?

 

George BACIU: Aş pune omul potrivit la locul potrivit. Aş elimina „distribuirea politică” a miniştrilor. Aşa poate s-ar eficientiza, în primul rând,  instituţiile menite a păstra identitatea naţională. Aş reabilita învăţământul, sănătatea şi cultura. Fără ele nu ne mai putem numi popor liber, ci sclavii tuturor.

 

MDP: Şi în final, o întrebare la care aţi fi dorit să răspundeţi şi niciun jurnalist nu v-a adresat-o niciodată. Sînteţi liber s-o formulaţi, şi să răspundeţi.

 

George BACIU: De ce oamenii nu mai pun preţ pe sentimente, devenind pe zi ce trece…roboţi ? Răspunsul ar fi că în goana după bani, nu mai avem timp să mai trecem şi pe la biserică pentru că doar acolo ne putem uita în noi înşine spre a ne vedea carenţele sufletului şi a le umple cu iubire.

 

Maria Diana Popescu, Agero

18 ianuarie 2009

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com