Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

Reuniunea anuală a ARP. Bucureşti, în martie 2006

Lista nominalizaţi aici >>>

Copyright Foto: ARP

 

Impresii si pareri personale in FORUM

 

            Vineri, 17 Martie 2006, s-au desfăşurat la Bucureşti  festivităţile prilejuite de acordarea Premiilor Patrimoniului Românesc, conferite anual de Asociaţia Română pentru Patrimoniu (ARP). Aceasta a treia ediţie a laureat un număr impunător de Fapte Mari ale culturii române de azi, adunând împreuna personalităţi din cele mai diferite domenii care, însumate, constituie o adevărată directivă de afirmare a modelului existenţial românesc şi a memoriei culturale a acestui popor. În alocuţiunea rostită  cu acest prilej, dr. Artur Silvestri, fondatorul acestei organizaţii, a vorbit despre "datoria vieţii noastre, adică Binele colectiv realizat prin însumare de fapte aparent mărunte care, prin însăşi apariţia lor, se adună şi se orânduiesc schimbând, în România Tainică, ciclul actual incoerent şi făcând să renască stratul tradiţional ireductibil".

 

Imagine de ansamblu, la deschiderea Festivităţilor

 

Premiile Patrimoniului şi-au câştigat încă de la început un prestigiu bine-meritat prin caracterul lor deschis, "reparatoriu" şi "insubordonat". Ele au "încoronat", deja, opera importantă şi contribuţia memorabilă deopotrivă a unor mari contemporani cum ar fi, între alţii, Mitropolitul Antonie Plămădeala, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Constantin Ciopraga, Virgil Cândea, Ovidiu Drimba, Arhiepiscopul Bartolomeu Anania, Ion Hangiu, Dan Zamfirescu, Al.Nemoianu, M.Ungheanu, Virgil Candea, Gligor Popi etc. cât şi a unor largi categorii aproape necunoscute astăzi, alcătuite din învăţători, preoţi de ţară, "înfăptuitori locali şi regionali" care au intrat deja în istoria populară colectivă. Ediţia din acest an cuprinde în şirul laureaţilor venerabile prezenţe culturale cum ar fi octogenarii profesori V. Boroneant, Ivan Evseev, Petre Diaconu, Dan Romalo- istorici, arheologi, etnologi, - ca şi figuri aproape mitice, cum ar fi marii învăţători ai naţiei Părinţii Arsenie Papacioc şi Justin Pârvu, alături de preotul românilor timoceni Bojan Aleksandrovic, în total aproape 70 de personalităţi care
susţin, adeseori în anonimat, "fondul naţional de valori imperisabile".

 

Prof. Dr. Artur Silvestri impreuna cu Prof. Dr. Ivan Evseev

 

Reuniunea anuala ARP a prilejuit, ca de fiecare dată, întâlnirea unui număr impresionant de cărturari, oameni ai Bisericii, savanţi şi cercetători, artişti, scriitori, editori de cărţi şi publicaţii culturale şi ştiinţifice precum şi conducători de organizaţii cetăţeneşti şi culturale din toată ţara şi din numeroase ţări străine.
            Cu acest prilej, a fost prezentat primul volum din ciclul de documente de epocă "MARTURISIREA DE CREDINŢĂ LITERARĂ
". Scrisul ca religie la Români, în preajma Anului 2000", o colecţie, impunătoare, de 80 de "gânduri şoptite", de programe şi manifeste literare semnate de "scriitori români de pretutindeni". Această nouă contribuţie memorabilă urmează la puţine luni după ce, la iniţiativa ARP, a fost editată cartea - tezaur "Cuvinte pentru urmaşi. Modele şi exemple pentru Omul Român", o lucrare monumentală care cuprinde "învăţături şi poveţe" pentru viitorime aparţinând unor mari personalităţi ale culturii române contemporane care, într-o impresionantă Predanie, trec experienţă şi datoria, îndeplinită, a vieţii lor către cei ce ne urmează.  

 

Impreuna cu Prof. Dr. Ilie Rad

 

            Iniţiate şi concepute de Dr. Artur Silvestri, atât "Mărturisirea de credinţa literară" cât şi "Cuvinte pentru urmaşi" se vor aşeza între "cărţile de învăţătură" ale poporului român de azi şi de mâine fiind, în acelaşi timp, impresionante "documente de conştiinţă colectivă".
            Asociaţia Româna pentru Patrimoniu s-a constituit la sfârşitul anului 2004, prin iniţiativa cetăţenească, de către acelaşi grup de intelectuali fondatori, în perioada anterioară, ai "Asociaţiei Biblioteci pentru Sate", organizaţia care, într-un interval scurt, a reuşit să doneze către 350 de biblioteci comunale şi şcolare, peste 25.000 de cărţi şi 300.000 de publicaţii, înfiinţând, de asemenea, mai multe biblioteci rurale  în regiunile unde acestea dispăruseră. Asociaţia Română pentru Patrimoniu a iniţiat în numai
câteva luni programe de anvergură neobişnuită pentru domeniul acţiunii cetăţeneşti. A creat programe culturale de natura "documentului de epocă" prin ciclurile de volume "Mărturisirea de credinţă literara" şi "Mişcarea Stăreţească" (aflat în pregătire); a organizat grupuri de cercetare şi studiu asupra patrimoniului arhitectural şi imobiliar urban în cadrul programului "Sate în Oraşe", a constituit atelierul internaţional de studiu pentru dezvoltarea Bucureştiului şi a elaborat un model de valorificare a Centrului Istoric din perspectiva patrimonială europeană, a constituit Grupul de Cercetare Literară "Mitropolitul Nestor", al cărui obiectiv este alcătuirea ediţiei - tezaur de scrieri literare străromâne (sec.IV-VI d.H.) în cadrul lucrării monumentale, în mai multe volume, "IZVOARELE LITERATURII DACO - ROMÂNE", prevăzută să debuteze în acest an.
            Asociaţia a mai înfiinţat, în premiera absolută, "Fonduri memoriale manuscrise" în cadrul unor biblioteci publice şi a iniţiat "Fondul Naţional pentru Memorialistică literară", în cadrul Bibliotecii Judeţene Giurgiu.

            Eforturile de a crea instituţii, programe şi proiecte de interes public major s- au sprijinit exclusiv pe iniţiativa privată şi pe colaborarea unui mare număr de  specialişti independenţi şi organizaţii culturale romaneşti, din ţară şi din străinătate. Asociaţia şi-a propus sa completeze - cu realizările ei - tematică abandonată, în mod voit sau inerţial, de către  instituţiile publice. O contribuţie cu efect previzibil în viitor va putea fi crearea "Grupului de Analize şi Prognoze pentru Unire "destinat evaluărilor reunificării cu Basarabia, un consiliu alcătuit din personalităţi de seamă ale vieţii ştiinţifice şi culturale din România şi Moldova, deschis colaborării cu medii academice din toată lumea. De asemenea, prin contribuţia ARP a apărut recent şi iniţiativa "Comitetului Cetăţenesc pentru Moştenirea Gojdu", care şi-a stabilit drept obiectiv recuperarea conţinutului acestui legat în folosul succesorului legitim.

 

Impreuna cu Andrei Vartic - Basarabia

 

            Acţiunile ARP se întemeiază în totalitate pe contribuţii private şi pe voluntariat cu obiectiv obştesc  izvorât dintr-un fond moral de idealism pozitiv şi de cult al "faptei necesare". Acesta este, de altfel, "răspunsul cetăţenesc" pe care fondatorii organizaţiei îl consideră soluţia sigură pentru o Românie viitoare, stabilă şi echilibrată.

 

ARP 2006

 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, redactarea şi Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]