Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

ROTARY CLUB TIMIŞOARA

Punte peste Decenii  -  80 de ani.

Interviu cu Aliakbar BARMAYOUN

 

Lucreţia BERZINTU, Israel

  Grafica de Roca (Agero)

 

 

Rotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi reprezentanţi ai diferitelor profesii din întreaga lume care consideră importantă asigurarea de servicii umanitare, care încurajează înalte standarde etice în toate domeniile de activitate şi ajută la menţinerea păcii, precum şi la stabilirea de relaţii de bună înţelegere între popoare. Rotary Internaţional întruneşte circa 1,2 milioane de membri, în 32.000 de cluburi din 200 de ţări, unind oamenii, indiferent de rasă, religie şi convingeri politice, într-o atmosferă de cooperare.     Rotary a luat fiinţă pe 23 februarie 1905, la iniţiativa avocatului Paul P. Harris, odată cu formarea clubului Rotary din Chicago, Illinois, S.U.A., ca primă organizaţie de serviciu voluntar din lume.

 

Rotary Internaţional reprezintă asociaţia tuturor cluburilor Rotary din lume, având drept principal motto: „A servi mai presus de sine”. Obiectivele Rotary Internaţional sunt: încurajarea, extinderea şi supravegherea activităţii Rotary în întreaga lume, precum şi coordonarea şi conducerea în general a activităţilor internaţionale rotariene.

 

Cluburile Rotary, grupate pe zone geografice - numite districte Rotary, au în frunte un guvernator care, pe o perioadă de un an, devine funcţionar al  Rotary Internaţional. În prezent există peste 515 districte Rotary în întreaga lume, grupate în şase regiuni, una dintre ele fiind CEEMA (cuprinzând Europa Continentală, zona mediteraneană răsăriteană, precum şi Africa). În zonele unde nu există districte, Rotary este organizat sub formă de zone speciale de extindere.

 

Consiliul Central, care se întruneşte de regulă de patru ori pe an, este organismul de elaborare a politicii  Rotary Internaţional. Printre membrii acestuia se numără preşedintele în funcţiune, precum şi preşedintele ales al lui Rotary Internaţional, cât şi alţi 16 directori din întreaga lume. Preşedintele este ales pe o perioadă de un an. Toţi conducătorii Rotary, atât la nivel internaţional, cât şi la cel local, sunt voluntari, nefiind salarizaţi.

 

Secretariatul Rotary Internaţional sprijină cluburile Rotary pentru îndeplinirea  proiectelor şi acţiunilor de ajutorare. Cartierul general al organizaţiei Rotary se află în Evanston, Illinois, S.U.A. Serviciul regional al lui Rotary Internaţional, pentru Europa şi Africa, se află la Zurich, Elveţia. Există încă alte şapte filiale ale serviciului regional: în Argentina, Australia, Brazilia, India, Japonia, Coreea şi Anglia (RIBI).

 

Scopul Rotary constă în dorinţa de a ajuta („A servi mai presus de sine”), încercându-se sa atingă acest scop prin:

 

1. Întreţinerea prieteniei ca pe o oportunitate de a-i ajuta pe ceilalţi;

 

2. Aderarea, nu doar la înalte principii etice  în viaţa personală şi în afaceri, ci şi recunoaşterea valorii fiecărei activităţi care se dovedeşte folositoare umanităţii;

 

3. Întărirea şi stimularea activităţilor responsabile private, profesionale şi publice, pentru membrii Rotary;

 

4. Cultivarea bunăvoinţei pentru promovarea  înţelegerii internaţionale şi a păcii omenirii, prin comunitatea mondială a profesiilor umane, unite prin dorinţa de a ajuta.

 

În România, Rotary Internaţional a venit prima oară în 1929, când au fost create cluburi la Bucureşti, Cluj şi Timişoara. În 1936 a fost înfiinţat Districtul 84 - România, iar toate cluburile româneşti înfiinţate pe parcurs au funcţionat până în anul 1940, când au fost desfiinţate de regimul totalitar din acea vreme.

 

În 1992 se reia tradiţia întreruptă, reânfiinţându-se Clubul Rotary Bucureşti. Ca şi prima dată, el va fi urmat imediat de cluburile din Cluj şi Timişoara. Până în 1996, numărul cluburilor din România ajunge la 30. Din 1999, cluburile româneşti fac parte din propriul district 2241, România şi Republica Moldova. În prezent, în acest district activează peste 80 de cluburi.

 

În ziua de 22 mai 2009, Rotary Club Timişoara a sărbătorit 80 de ani de la înfiinţare şi am considerat că este binevenită o informaţie detaliată privind activitatea acestei organizaţii.

De aceea l-am contactat pe preşedintele Clubului Rotary Timişoara, domnul Aliakbar BARMAYOUN, pentru un dialog, pe care îl redau în continuare pentru publicul cititor:

 

Lucreţia BERZINTU: Domnule Preşedinte Aliakbar BARMAYOUN, aţi sărbătorit evenimentul rotarian pe 22 mai 2009, odată cu Ziua Ierusalimului, și vă urez un sincer „La Mulţi Ani”! Totodată, vă rog să primiţi un salut călduros din Israel! În continuare, aş dori să ne vorbiţi despre evenimentul sărbătorit recent.

 

Aliakbar BARMAYOUN: Vă mulţumesc pentru interesul acordat evenimentului pe care Rotary Club Timişoara l-a aniversat în data de 22 mai a.c., 80 de ani de la înfiinţarea clubului. Pentru un rotarian este un prilej de mândrie să poată vorbi despre istoria Rotary şi despre istoria clubului sau, în special când această istorie este încărcată de acţiuni şi proiecte care contribuie în mod direct la progresul comunităţii. Aşadar, evenimentul pe care l-am sărbătorit în 22 mai este unul încărcat de semnificaţii pentru clubul nostru, unul dintre primele cluburi Rotary din România, a cărui istorie începe din anul 1929, la mai puţin de un sfert de secol de la înfiinţarea primului club Rotary din lume. Evenimentul aniversar a purtat numele simbolic ”Punte peste Decenii” şi a subliniat prezenţa şi implicarea rotariană în Timişoara de-a lungul anilor.

 

Lucreţia BERZINTU: La eveniment aţi avut și invitaţi speciali?

 

Aliakbar BARMAYOUN: Evenimentul nostru a fost onorat de prezenţa Maiestăţii Sale, Regele Mihai I al României, a unei delegaţii din partea Alteţei sale Regale, Principele Radu, Înalt Prea Sfinţia Sa, Mitropolitul Nicolae al Banatului, de domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul Timişoarei, de doamna Martha Maria Mocanu, guvernatorul districtului 2241, de numeroşi prieteni rotarieni de la cluburi româneşti şi străine: Anglia, Austria, Franţa, Israel, Italia, Germania, Olanda, Serbia. Un alt invitat special a fost rotarianul Dumitru - Dorin Prunariu, care, ca o fericită coincidenţă s-a aflat alături de noi, transmiţând felicitările clubului său, în ziua şi la ora când a aterizat din călătoria întreprinsă în spaţiul cosmic, 22 mai, ora 16.58.

 

Lucreţia BERZINTU: Cum descrieţi activitatea celor 80 de ani de la înfiinţarea clubului şi până în prezent?

 

Aliakbar BARMAYOUN: Pe parcursul celor 80 de ani de la înfiinţare, Rotary Club Timişoara a pus constant în practică acţiuni şi proiecte menite să sublinieze deviza rotariană „Serveşte mai presus de sine”. Doar în cei 15 ani scurşi de la reînfiinţarea clubului, din 1994, au fost investiţi în comunitatea timişoreană mai mult de un milion de euro, în proiecte sociale, culturale şi sportive.

 

Realizăm acţiuni în folosul spitalelor, al instituţiilor care se ocupă de persoanele cu diferite dizabilităţi, al instituţiilor culturale, al copiilor şi tinerilor din comunitatea noastră. Avem în vedere aspecte care vizează educaţia, sănătatea, apa, alimentaţia.

 

Cu titlu de exemplu, pe parcursul acestui an am finalizat trei matching grant-uri cu cluburi Rotary  din Anglia, S.U.A. și Germania, în valoare în mai mult de 100 de mii de euro, cu ajutorul cărora am adus 110 cărucioare cu rotile pentru persoane cu handicap locomotor, am dotat o clinică de protezare cu aparatură performantă şi am înfiinţat un atelier de ucenicie pentru ca tineri defavorizaţi social să poată practica meseria însuşită pe parcursul uceniciei.

 

Am organizat concursul „Bega duck race”, iar fondurile obţinute au fost folosite pentru montarea de filtre de apă la şcoli şi grădiniţe din oraş şi pentru reabilitarea unei fântâni publice din Timişoara precum şi pentru campania „Nu te pune cu timişorenii” care îşi propune să modifice atitudinea cetăţenilor faţă de curăţenia oraşului.

 

Am organizat acţiuni de plantare de copaci, de susţinere a mijloacelor de transport alternativ, de implementare a necesităţii adoptării unei alimentaţii sănătoase, de sprijinire a unor iniţiative de arhitectură urbană eficientă, toate sub sloganul „Timişoara - oraş sănătos”.

 

Am premiat elevii cu rezultate deosebite la învăţătură prin includerea lor în tabere şi excursii internaţionale.

 

Cea mai recentă acţiune pe care am pus-o în practică este „Ştafeta Ciclistă Rotary”, o acţiune care se desfăşoară la nivelul Districtului 2241, România şi Republica Moldova şi care constă în predarea ştafetei între biciclişti rotarieni şi nerotarieni din oraşe vecine, de la punctul de start Jimbolia, până la cel de finish, Mangalia, străbătând aproape întreg teritoriul României. Acţiunea îşi propune să implementeze cultura ciclismului, ca un hobby sănătos şi nepoluant, să transmită un mesaj autorităţilor locale în legătură cu necesitatea construirii de piste pentru biciclete şi finalizarea celor existente.

 

Lucreţia BERZINTU: Care sunt principiile şi deviza membrilor implicaţi în activităţile clubului?

 

Aliakbar BARMAYOUN: Membrii clubului nostru urmează şi accentuează, prin activitatea lor în cadrul clubului prin implicare şi entuziasm, motto-ul Rotary şi cele 4 căi de a servi, rotariene, care sintetizează calitatea de membru.

 

Lucreţia BERZINTU: Aveţi planificate şi acţiuni de susţinere a comunităţilor româneşti din afara României?

 

Aliakbar BARMAYOUN: Pe lângă acţiunile desfăşurate în folosul comunităţii, noi suntem preocupaţi şi de comunităţile româneşti din afara României. Un exemplu de proiect în acest sens este donarea de carte românească la şcoli din Republica Moldova. În prezent, planificăm un proiect asemănător pentru o şcoală din Banatul sârbesc, de lângă Vârşeţ.

 

Lucreţia BERZINTU: Vă rog, câteva exemple de principii rotariene care au fost puse în practică...

 

Aliakbar BARMAYOUN: Aşa cum aminteam anterior, am urmat îndeaproape cele patru căi de a servi: serviciul în club, serviciul în comunitate, relaţiile profesionale şi relaţiile externe. Serviciul în club a fost realizat prin unitatea creată între membrii clubului şi prin sprijinul constant acordat cluburilor Rotaract şi Interact. Serviciul în comunitate este ilustrat prin acţiunile pe care le-am exemplificat mai sus. Relaţiile profesionale au urmărit îmbogăţirea clubului cu reprezentanţi ai cât mai multor profesii, fiecare făcând parte din elita meseriei sale.

 

În ceea ce priveşte relaţiile internaţionale, am colaborat strâns cu cluburi străine prin înfrăţire, prin realizarea de matching grant-uri, prin contacte constante cu prilejul întrunirilor internaţionale, prin participare activă în ICC-uri. De altfel, clubul nostru face parte din TMB, colaborare transfrontalieră cu cluburi Rotary din România, Ungaria, Serbia, din zona delimitată de râurile Tisa - Mureş - Bega.

 

Lucreţia BERZINTU: Câţi membri are Clubul Rotary din Timişoara? Scopul urmărit a fost îndeplinit? Din ce categorii sociale fac parte membrii rotarieni?

 

Aliakbar BARMAYOUN: În prezent, clubul nostru numără 55 de membri care se mândresc cu faptul că, prin activitatea susţinută şi implicată am reuşit să ne atingem scopul propus; acela de a fi un participant direct la progresul comunităţii.          Membrii clubului reprezintă fiecare câte o profesie, conform principiului clasificării, şi sunt fiecare parte a elitei profesiei sale: medici, ingineri, profesori, avocaţi, economişti.

 

Lucreţia BERZINTU: Ce condiţii trebuie să îndeplinească un doritor de a deveni membru rotarian?

 

Aliakbar BARMAYOUN: În conformitate cu procedurile Rotary, pentru ca o persoană să devină membru al unui club Rotary trebuie să aibă un profil moral ireproşabil, o persoană activă, energică, care demonstrează preocuparea pentru problemele comunităţii, să fie proprietar al unei companii sau cu o funcţie de conducere într-o instituţie. O astfel de persoană va fi propusă de un alt membru al clubului, şi dacă candidatura sa este acceptată în unanimitate de către membrii clubului respectiv, va deveni rotarian în acel club. Trebuie precizat faptul că statutul de rotarian se bazează pe voluntariat, dar după admitere, participarea la acţiuni şi proiecte este obligatorie.

 

Lucreţia BERZINTU: Felicitări pentru  implicarea dumneavoastră în această muncă de caritate şi La Mulţi Ani! În final, aveţi un mesaj pentru cititori?

 

Aliakbar BARMAYOUN: Le doresc cititorilor dumneavoastră multe succese, împliniri şi sănătate. le mulţumesc celor care direct sau indirect au contribuit poate la reuşita unei acţiuni rotariene şi astfel, au ajutat organizaţia de caritate cu cel mai mare număr de membri din lume.

 

Vă mulţumesc!

 

Lucreţia Berzintu

26 mai 2009, Israel

 

.............................................................................

 

 

 

EXPLICAŢII  FOTOGRAFII:

 

Fotografia principală: Dl. Aliakbar BARMAYOUN, preşedintele Rotary Club, Timişoara

 

Fotografii grupaj 1(de sus in jos):

 

       a. Gh. Ciuhandru, MS Regele Mihai, Ioan Talpos;
       b. Simina Mezincescu, MS regele Mihai, Ioan Talpos (rector UVT);
       c. Rotary Club Timisoara 80
       d. Gh. Ciuhandru (primarul Timisoarei);
       e. Rotary Club Timisoara 80;
       f. Rotary Club Timisoara 80.

Fotografii grupaj 2:


       a. MS Regele Mihai si reprezentantii Clubului Rotary Timisoara;
       b. Presedintele Clubului Rotary Timisoara, Aliakbar BARMAYOUN;
       c. Presedintele Clubului Rotary Timisoara, Aliakbar BARMAYOUN;
       d. Presedintele Clubului Rotary Timisoara, Aliakbar BARMAYOUN, Dumitru - Dorin Prunariu;
       e. Romeo Saleno, Lia Lucia Epure, Silvana Saleno;
       f. MS Regele Mihai la balul de caritate, organizat de Rotary Timisoara.

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com