Pagina de front  | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana

 

Reconfirmare a valorii inventicii româneşti

 la Sevastopol (Ucraina)

 

Prof. Dr.  Ion Sandu

 

Impresii si pareri personale in FORUM

 

            În perioada 15 - 18 septembrie 2005 a avut loc la Sevastopol Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi - „New Time”, la care au participat, alături de inventatori din ţara gazdă, Ucraina şi un număr mare de inventatori din Azerbaijan, Belgia, Bielorusia, Estonia, Federaţia Rusă, Germania, Rep. Moldova, România, Ungaria.

            Standul inventatorilor români a ocupat o suprafaţă apreciabilă, chiar în mijlocul salonului din Centrul Expoziţional „Casa Pescarului”, o clădire monumentală, din apropierea unuia dintre şantierele navale ale Sevastopolului, nu departe de vechiul nucleu urban.

            Delegaţia României a fost formată din două grupe mari de participanţi, cea a Forumului Inventatorilor Români, condusă de profesorul Ion SANDU de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi filiala Bucureşti a Societăţii Inventatorilor Români condusă de dr. ing. Marin RADU.

            Sub egida Forumului Inventatorilor Români au prezentat invenţii o serie de inventatori din:

-         Bucureşti (prof. dr. Mircea CIUHRII – S.C. Insect Farm S.R.L, ing. Carmen IOAN -  S.C. Syscom 18 S.A., col. Ion NEACŞU – Muzeul Militar Naţional, asist. Ştefania STOLERIU – Universitatea „Politehnica”),

-         Tulcea (ing. Constantin STANCIU şi Alexandru STANCIU – S.C. Graficons S.R.L.),

-         Buzău (chim. Constantin PASCU, dr. Anca PASCU – S.C. Tehnobionic S.R.L.),

-         Oneşti (elev Bogdan COLPOŞ şi un inventator pensionar Vasile LUPU),

-         Dorohoi (Mihai DEBELI – S.C. Porcelan Glass Manufacturies S.R.L.),

-         Iaşi (prof. Ion SANDU – Universitatea „Al. I. Cuza”, prof. Adrian DIMA, conf. Maricica VASILACHE, şef lucrări Gabriela CIOBANU, ing. Ioan Gabriel SANDU, student Andrei Victor SANDU – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, prof. Octavian CIOBANU – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Virgil şi Camelia MORARU – S.C. Mozaic Art S.R.L., ing. Stan GÂLDĂU – S.C. Tipo S.R.L., ing. Gheorghe MARCU – S.C. Combeton S.R.L., ing. Luminiţa ROIBU, ing. Ovidiu ROIBU, ing. Ghiorghe ROMAN, ec. Emilia Miluţa SANDU).

 

            La o serie de invenţii, alături de aceşti inventatori au fost coautori prof. Tudor BOUNAEGRU – Universitatea de Stat din Chişinău, cercet. şt. dr. Irina Crina Anca SANDU – European Project EURARTE – CNR Roma.

            A treia zi de la deschiderea oficială a Salonului, la ora 12, conform tradiţiei şi a altor saloane mondiale,  Forumul a organizat „ziua inventatorilor români”, cu care ocazie prof. Ion SANDU şi prof. Mircea CIUHRII au vorbit despre inventica românească, sub aspectul realizărilor remarcabile în domenii de pionerat, cum ar fi cel al virusologiei, farmacologiei, medicinei, investigării ştiinţifice şi conservării patrimoniului cultural, ingineriei mediului, ştiinţei materialelor, construcţiilor monumentale etc. şi respectiv, cel al şcolii de inventică, a căror rezultate deosebite, mai ales ale tinerilor creatori se resimt tot mai mult pe piaţa muncii. De asemenea, au vorbit despre rolul acestor etalări, care permit pe de-o parte o bună reprezentare a creativităţii tehnice şi ştiinţifice din diferite ţări, iar pe de altă parte realizează un dialog direct între inventatori, inventatori şi societăţi comerciale, între şcoli etc. stimulând schimburi de experienţă, parteneriate şi colaborări între diferite colective.

            Cu această ocazie, prof. Ion SANDU a acordat organizatorilor şi la unii membrii ai juriului diplome de excelenţă din partea Forumului Inventatorilor Români, pentru promovarea creativităţii româneşti în context european.

            Din partea României, în juriul internaţional au fost nominalizaţi prof. dr. Ion SANDU şi prof. dr. Mircea CIUHRII, care au lucrat sub conducerea prof. Pierre Fumiere (Belgia), alături de universitari şi specialişti în domeniul inventicii din Ucraina, Federaţia Rusă, Rep. Moldova, Estonia, şi Azerbaijan.

            După două zile de jurizare şi dezbateri, membrii Forumului Inventatorilor Români au fost răsplătiţi pentru cele 24 invenţii sau grupe de invenţii prezentate cu 17 medalii de aur, 6 medalii de argint, o medalie de bronz şi opt premii speciale, după cum urmează:

-         Premiul Special al Municipiului Sevastopol, pentru produselor farmaceutice şi cosmetice realizate de prof. Mircea CIUHRII, un pionier al tehnologiilor biochimice din domeniul virusologiei prin implicarea principiilor biologic active din enzime şi proteine extrase din cheratina insectelor;

-         Premiul Special al Forţelor Militare Maritime din Sevastopol, acordat grupului de invenţii care stau la baza fabricării dispozitivelor de obţinere a aerosolilor salini utilizate pentru medii terapeutice şi ecologizarea incintelor ambientale, ale chimistului Constantin PASCU;

-         Premiul Special al Centrului Internaţional AJUMEL LTD din Sevastopol, obţinut pentru grupul de invenţii în domeniul conservării lemnului vechi policrom pus în operă, realizat de colectivul prof. Ion SANDU;

-         Premiul Special al Asociaţiei Pedagogice a Inovatorilor din Sevastopol, acordat grupului de invenţii în domeniul epurării apelor industriale şi menajere uzate, realizate de tinerii inventatori ing. Constantin STANCIU, ing. Ioan Gabriel SANDU şi stud. Andrei Victor SANDU;

-         Premiul Special al Şcolii Superioare „CAUZA” din Ucraina, Estonia şi Belgia pentru invenţiile din domeniul realizării mozaicurilor şi vitraliilor artistice elaborate de colectivele conduse de Virgil MORARU şi Irina Crina Anca SANDU;

-         Premiul Special al Centrului Ucrainean de Inovare din Kiev, acordat invenţiei de aurire şi argintare pe suporturi ceramice şi din sticlă cu structuri superficiale ornamentale, realizată de Mihai DEBELI;

-         Premiul Special al Universităţii de Medicină din Kharkov, acordat dispozitivului de protezarea anevrismelor, realizat de prof. Octavian CIOBANU;

-         Premiul Special al Juriului pentru cel mai tânăr inventator – Bogdan Paul COLPOS (11 ani);

-         Diploma şi Medalia de Aur acordată de Agenţia de Stat pentru Protecţie Intelectuală din Rep. Moldova pentru tehnologiile de conservare a lemnului policrom, elaborate de colectivul condus de prof. I. Sandu;

Medalii de aur:

-         Extract proteic bioactiv antitumoral – carcinom, cheloid, polip (M. Ciuhrii);

-         Extract enzimatic antiherpes (M. Ciuhrii);

-         Extracte biologic active din insecte pentru preparate cosmetice (M. Ciuhrii);

-         Substanţe biologic active pentru compoziţii farmaceutice utilizate în artroze (M. Ciuhrii);

-         Dispozitiv pentru protezarea anevrismului (O. Ciobanu);

-         Dispozitive pentru obţinerea aerosolilor salini implicaţi în ecologizarea spaţiilor ambientale şi pentru medii terapeutice (C. Pascu);

-         Dispozitiv şi metodă pentru determinarea concentraţiei aerosolilor (I. Sandu, C. Pascu, I.G. Sandu, G. Ciobanu, A.V. Sandu, O. Ciobanu, A. Pascu);

-          Sisteme organice sinergice pentru tratarea lemnului policrom (I. Sandu, I.C.A. Sandu, I.G. Sandu);

-         Aditivi pentru superplastifierea betoanelor şi mortarelor (I. Sandu, S. Gâldău, I.G. Sandu, G. Marcu, I.C.A. Sandu);

-         Obţinerea tesserelor policrome glazurate pentru mozaicuri şi vitralii artistice (V. Moraru, I.C.A. Sandu, C. Moraru, I.G. Sandu);

-         Procedee de aurire şi argintare pe suporturi ceramice şi din sticlă cu structuri superficiale ornamentale (Mihai DEBELI);

-         Procedeu de obţinere a unui pigment galben termorezistiv (I.C.A. Sandu, I.G. Sandu, D. Cudelcu);

-         Procedee de denocivizare a şlamului albastru rezultat la deferizarea vinurilor albe (I. Sandu, T. Bounegru, I.G. Sandu, G. Roman, A.V. Sandu);

-         Procedee de epurare a apelor industriale şi menajere uzate (A. Stanciu, I. Sandu, C. Stanciu, I.G. Sandu);

-         Dispozitiv pentru ozonizarea şi parfumarea băilor (V. Lupu);

-         Căruţ pentru transport pe teren accidentat (V. Lupu);

-         Dispozitiv de ştergere a tablei şcolare (B. Colpoş);

-         Toc pentru cretă (B. Colpoş);

Argint:

-         Procedee de repatinare a artefactelor metalice restaurate (I.G. Sandu, A. Dima, L. Roibu, A.V. Sandu, O. Roibu);

-         Procedee de consolidare a frescelor vechi (I.G. Sandu, A. Dima, M. Vasilache, C. Ioan, L. Roibu, A.V. Sandu, O. Roibu);

-         Dispozitiv pentru chituirea rosturilor la gresii (V. Lupu);

-         Metode de aromatizare a aerului suflant din stomatologie (V. Lupu);

-         Dispozitiv pentru vibromasaj (V. Lupu);

Bronz:

-         Dispozitiv de modificare a înălţimii pişoarului (B. Colpoş).

            Celălalt grup de inventatori români au obţinut 14 medalii de aur, 4 medalii de argint şi o medalie de bronz, alături de 4 premii speciale, dintre care una a fost acordată prof. C. Antohi de la Universitatea Tehnică din Iaşi;

            Cu această ocazie, Forumul Inventatorilor Români, S.C. Tehnobionic S.R.L Buzău, S.C. Insectfarm S.R.L. Bucureşti şi o parte dintre participanţii noştrii au primit certificatul de Membru Fondator al Clubului Internaţional de Inovare „Arhimedes” din Moscova, o nouă reconfirmare a mişcării de inventică din ţara noastră.

Palmaresul de 43 medalii (31 aur, 10 argint, 2 bronz), alături de cele 12 premii speciale obţinute la Sevastopol, care a situat inventatorii români, pe locul întâi, fiind urmaţi de gazde şi apoi de Republica Moldova, demonstrează capacitatea românilor de a realiza noi metode, tehnici, dispozitive, materiale şi tehnologii avansate, recunoscute pe plan internaţional, în condiţiile în care lipseşte aproape total un sistem de stimulare a şcolilor de inventică şi de sprijinire a inventatorilor în vederea implementării.

 

 Prof. dr. Ion SANDU – Preşedintele Forumului Inventatorilor Români

 

  Pagina de front  | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Webmaster (editor) : conceptia paginilor, redactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]    

Prezentarea grafica, design:  Lucian Hetco.