HomeIstorieProzăJurnalisticăPoezieEconomieCulturăLimbi străineAnalize şi comentariiActualitatea germanăComunicateImpressum

 

 

 

UN INTELECTUAL BIHOREAN NEPERECHE -

VIOREL FAUR

 

Miron Blaga

 

Este greu să scrii despre un Om, chiar şi într-un moment de circumstanţă, la ceas aniversar; este greu fiindcă, dincolo de Bine, Frumos şi Adevăr, stă fiinţa vie, concretă - un complex fizic, psihic şi intelectual armonios sau disproporţionat, un ansamblu de afecte, trăiri şi exteriorizări nu totdeauna perceptibil în toată profunzimea sa; şi este cu atât mai greu, când Omul se numeşte Viorel Faur, una dintre personalităţile accentuate ale culturii româneşti actuale. Când, trecând peste preţuirea şi devoţiunea ce i le porţi, luciditatea şi temperanţa ar trebui, totuşi, să domine demersul omagial întreprins.

 

Viorel Faur a făcut ochi în urmă cu 70 de ani, într-un ţinut aparte cam la jumătate distanţă între vidicul Beiuşului şi vidicul Coului, în Dumbravani, într-o familie de ţărani aşezaţi, cu dragoste de carte. După absolvirea Facultăţii de Istorie a celebrei universităţi clujene, Viorel Faur se întoarce, ca profesor, în ţinutul natal, apoi este cooptat ca muzeograf, la recent înfiinţatul Muzeu al Tarii Crişurilor, unde va desfăşura o prodigioasă şi plină de satisfacţii muncă de organizare şi cercetare. Totodată, va susţine o fertilă activitate publicistică, în presa locală şi în reviste de prestigiu naţional, articolele şi studiile sale, ca şi comunicările ştiinţifice, de altfel, atrăgând atenţia specialiştilor, atât prin valoarea lor documentară şi ştiinţifică, cât şi prin stilul concis, riguros, bine strunit, şi, totuşi, vibrant, în stare să capaciteze şi să implice lectorul, pe care-l face părtaş chiar şi la demersul cel mai arid. De remarcat, în acelaşi timp, o adevărată şcoală istoriografică formată în jurul lui Viorel Faur, între care şi câteva nume de mare prestigiu, aici, la muzeul orădean. Remarcabile, constituind adevărate modele, sunt studiile şi cărţile despre anul revoluţionar 1848-1849 în Ţara Crişurilor despre reflectarea Războiului de Independenţă, despre anul Marii Uniri şi următorii, în acelaşi ţinut, sau studiul monografic dedicat localităţii Sighiştel etc. care i-au adus, istoricului Viorel Faur, notorietatea, nu numai printre colegii de breaslă, ci şi în cadrul publicului larg. Notorietate care l-a propulsat pe Viorel Faur printre universitari - mai întâi, la Institutul Pedagogic, apoi la Universitatea din Oradea. Ca Dascăl de Istorie, a strălucit şi străluceşte prin temeinicia şi profunzimea cursurilor sale, prin aticismul şi vibraţia stilului în care sunt scrise. Orator desăvârşit, cum au fost puţini printre istoricii noştri, prof. univ. dr. Viorel Faur captează şi înflăcărează conştiinţele tinere, călăuzindu-le pe drumul plin de asperităţi ale Adevărului. Exigent, în primul rând cu sine, este exigent şi cu cei din jur, mai ales cu tinerii săi discipoli, pe care-i sprijină şi promovează în arena istoriografiei, unii dintre aceştia devenind, deja, nume cunoscute şi apreciate. Ceea ce, în mediul studenţesc, îl fac, deopotrivă, „temut” şi extrem de iubit. Aceeaşi notorietate publică l-a condus în primul Parlament postdecembrist al României, ca senator. Calităţile deosebite i-au fost recunoscute şi aici, colegii alegându-l şef al Comisiei parlamentare pentru relaţii internaţionale, calitate în care a făcut o impresie mai mult decât frumoasă, vizitele sale în fruntea unor delegaţii în ţări din Asia, Europa şi America reuşind să dezgheţe pojghiţa creată de unele declaraţii şi atitudini revoluţionar-belicoase, iscate de amatorismul unor „politicieni” postdecembrişti. Tot datorită senatorului Viorel Faur, Ziua Naţională şi Imnul României sunt 1 Decembrie şi Un răsunet, al lui Mureşanu, pledoaria sa, bine argumentată şi orchestrată, convingând plenul Parlamentului. Spirit de luptător, lucid şi ferm, tenace, a pledat numai cauze nobile, generoase, de bună conveţuire şi conlucrare, pentru binele ţării şi al cetăţenilor, în cea mai exemplară moralitate politică şi civică, Viorel Faur fiind, de la Aurel Lazăr încoace, cea mai proeminentă figură politică pe care a dat-o, ţării, Bihorul. Printre realizările de excepţie ale lui Viorel Faur, trebuie menţionată şi apariţia unei noi serii din revista „Cele Trei Crişuri”, ca şi editarea unei reviste de istorie şi teorie militară - „Cetatea Bihariei”, în redacţiile cărora a reuşit să adune cei mai buni creatori şi specialişti în istorie din Oradea, cele două reviste având colaboratori de marcă în toată ţara şi chiar din străinătate. De aceea, acum, la împlinirea a 70 de ani de viaţă, pe Viorel Faur îl omagiază nu numai comunitatea universitară, ci şi publicul larg, care şi-a redescoperit identitatea şi prin întreaga activitate şi viaţă a ilustrului Om de Cultură bihorean. Un Om este un univers. Viorel Faur este un univers cunoscut, dar de câştigat - cu inima şi cu raţiunea - de fiecare dintre noi. Pentru Binele, Frumosul şi Adevărul nostru, al fiecăruia dintre noi. Pentru o identitate exemplară.

 

La mulţi ani, Magister!

 

 

Miron Blaga

 

 

ISTORICUL VIOREL FAUR LA 70 DE ANI

L. Ionaş

 

Universitatea din Oradea, prin Departamentul de istorie, împreună cu Asociaţia Culturală „Crişana” şi Comisia de Istorie Militară Bihor au organizat la Cercul Militar din Oradea, două manifestări omagiale dedicate istoricului Viorel Faur, la împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani, care au fost prefaţate de un moment religios oficiat de părintele Emilian Susan. La eveniment au fost prezenţi toţi cei care au colaborat, pe parcursul anilor, cu domnul profesor, precum şi cei care au beneficiat de captivantele sale expuneri pe teme de istorie naţională şi locală.

 

Profesorul universitar şi istoricul Viorel Faur a fost sărbătorit, la împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani, prin două manifestări: lansarea volumului omagial intitulat „Istoriografie, cultură şi politică în nord-vestul României”, îngrijit de lector universitar doctor Radu Romînaşu, respectiv prin evocarea activităţii polivalente a celui aniversat de către conf. univ. dr. Corneliu Crăciun, prof. univ. dr. Barbu Ştefănescu, prorectorul Universităţii din Oradea, poetul şi publicistul Miron Blaga şi lector univ. dr. Florin Ardelean. „Ne aflăm în faţa unei personalităţi care şi-a onorat viaţa, profesiunea şi societatea în care a trăit. Viorel Faur este un istoric foarte serios, documentat întotdeauna, care a contribuit la ridicarea istoriografiei din Bihor, aducând-o la exigenţele unei istoriografii de semnificaţie naţională”, a arătat conf. univ. dr. Corneliu Crăciun, menţionând că în ceea ce priveşte istoriografia Bihorului, a spus lucruri esenţiale de care cercetările ulterioare nu vor putea face abstracţie. Viorel Faur a fost un cadru didactic care a insuflat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor săi pasiunea pentru cercetarea istorică şi responsabilitatea pentru cuvântul scris. Volumul omagial, lansat ieri la Cercul Militar, îşi deschide coperţile cu această dedicaţie: „Profesorului şi istoricului Viorel Faur, omagiu din partea profesorilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, colegilor şi colaboratorilor din Bihor şi alte oraşe ale ţării, la împlinirea vârstei de 70 de ani”. Volumul a apărut la Editura Universităţii din Oradea, şi reuneşte patru texte omagiale şi 25 de studii şi articole semnate de istorici şi cercetători din Bihor şi din ţară. Sărbătorirea de ieri s-a împlinit în mod fericit cu lansarea volumului omagial, lucrare care este, în egală măsură, o întreprindere cu caracter ştiinţific remarcabil.

 

L. Ionaş

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUŢII - Inseraţi un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

       Editor, redactor sef, conceptie, tehnoredactarea Revistei Agero:  Lucian Hetco (Germania).

              Colectivul de redactie: Ion Măldărescu (România), Maria Diana Popescu (România), Cezarina Adamescu (România)

Poşta redactiei: revista_agero@ yahoo.com